Navigáció: Kezdőlap / Egyéb / Ismét az evangélikusoké volt iskolájuk

Ismét az evangélikusoké volt iskolájuk

A múlt év december 12-én hozott három kormányrendelettel visszaszolgáltatták a szászrégeni evangélikus egyházközségnek volt oktatási intézményeit. Így az Augustin Maior középiskolának, az Iskola utca 3. és a Calarasilor utca 5. szám alatti két épületét, valamint a Republicii 16 szám alatt szereplô óvodát visszaadták volt tulajdonosának. A volt és jelenlegi tulajdonosok megegyeztek: az épületek rendeltetését nem változtatják meg.

Mivel a korábbi tulajdonos a polgármesteri hivatal, illetve a helyi tanács volt, elôzetes konzultációra volt szükség ahhoz, hogy elkészítsék az átadás-vételi jegyzôkönyvet. A beszélgetésen a polgármesteri hivatal, a tanács képviselôin kívül részt vett Kézdi Zorán evangélikus lelkész, valamint Padurean Ana, az Augustin Maior iskola igazgatója és Tusnea Ioan tanár. Mielôtt a felek megegyeztek volna, a polgármesteri hivatal képviselôi kifejtették álláspontjukat miszerint az épületek rendeltetését nem szabad megváltoztatni, hiszen gyakorlatilag lehetetlen a diákokat más iskolába helyezni. A hivatal korábban nagyon sokat költött az épületek feljavítására, korszerûsítésére, ezért felvetették azt is, hogy bérleti díj ellenében számítsák fel a korábbi anyagi ráfordítást. Mindkét esetben egyetértettek a felek, így az elvi egyezmény szerint, a hivatal 5 évig nem fizet bért az épületek használatáért, amelyekben továbbra is iskola fog mûködni. A javításokat, ezek költségeit egyeztetik az új tulajdonossal. Kézdi Zorán lapunknak elmondta, a Calarasilor utca 5. szám alatti „kicsi épületben” kizárólag német nyelvû oktatás lesz a 2005- 2006-os tanévtôl kezdôdôen. Az óvodában pedig egyelôre egy, majd két német csoportot szeretnének indítani. Az evangélikus egyház kérte, hogy az iskolák vezetôtanácsában az egyháznak és a Német Demokratikus Fórumnak is legyen egy-egy képviselôje. Az egyezményben a felek azt is leszögezték, hogy a bérleti díj pontos megállapításáért fel kell mérni majd az ingatlanokat. Az 5 éves díjmentes idôszak lejárta után újratárgyalják a feltételeket, azonban továbbra sem fogják megváltoztatni az épületek rendeltetését. Azt is megelôlegezte a hivatal, hogy a javítások kiadásait a helyi költségvetésbôl állják. Az evangélikus lelkész lapunknak elmondta, jelenleg összesen 120 I-VIII. osztályos diák tanul német tannyelvû osztályban, nemcsak szászok, hanem román és magyar anyanyelvûek is érdeklôdnek a német nyelv és kultúra iránt. Azért szeretnék összevonni, egy épületben mûködtetni a német oktatást, mert legalább így az iskolában tudják majd gyakorolni a németet azok, akik otthon más nyelvet beszélnek.

– E késôre jött jogorvoslással sokat nem tehetnek ugyan a szász közösségért, azonban a német kultúra és nyelv ápolása a kialakult körülmények között új feladata kell legyen az egyháznak. Erre fogjuk felhasználni azokat az épületeket, ahol valamikor valóban teljes egészében németül tanulhattak a szászrégeni szászok – vélte Kézdi Zorán lelkész.

A szerző vmlinuz

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére