Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Ülésezett Szászrégen önkormányzata

Ülésezett Szászrégen önkormányzata

Augusztus 31-én tartotta havi soros ülését Szászrégen önkormányzata.

Egy fontos határozattervezet az ivóvíz árának növelése volt. Ezek szerint az ivóvíz köbméterenkénti ára magánszemélyeknek 3,86 lej, jogi személyeknek pedig 3,11 lej, a csatornázás 3,14 lej, illetve 2,53 lej, az esôvíz-elvezetés magánszemélyeknek 0,98 lej, illetve jogi személyek esetén 0,79 lej.

Ami a költségvetés kiigazítását illeti, a tanács 300.000 lejt utal ki a tanügyi intézményeknek a szokásos nyári higienizálásra. Az RMDSZ frakcióvezetôje, Nagy András elmondta, hogy ez az összeg nem lesz elég. Ezzel kapcsolatosan azt kifogásolták, hogy a munkálatokat ne preferenciálisan, hanem közbeszerzés útján ítéljék oda.

A helyi önkormányzat partnerkapcsolatai révén több rendezvényt is támogat. A Görgény- völgyi Fesztivál szervezôi részére 25.000 lejt hagytak jóvá. A IX. alkalommal sorra kerülô rendezvényt augusztus 22–24. között tartják. A Hegedûkészítôk Egyesületének 20.000 lejt juttat a tanács a második nemzetközi hegedûkészítô verseny megszervezésére. A rendezvényre a román hegedûkészítôk mellett magyarországi, olaszországi, svédországi, japán és kínai mestereket is várnak. A versenyre augusztus 20–22. között kerül sor. A K` Arte Mûvelôdési Egyesület 4.000 lej támogatást kapott a III. „arTdeal” kortárs mûvészet és kultúra fesztiváljának megszervezésére. Idôpont: augusztus 11–17.

A képviselôtestület jóváhagyta a testvérvárosokba – a moldáviai Ungheni, Nagykôrös, Érd – látogató küldöttségek összetételét.

Zöld utat kapott az a kérés is, melyet egy magáncég intézett a hivatalhoz, hogy szabadidôközpontot építhessen a Sós utca 3. szám alatt.

Jóváhagyták a Radnótfája utca 2. szám alatti lakóház és terület értékelôjelentését. Itt – a Radnótfáji és Görgényi utcák keresztezôdésénél – a hivatal körforgalmat szeretne kiépíteni. Az elôtanulmány szerint a munkálatok értéke 1.385.000 lej, ebbôl 133.000 lej a terület értéke. Az ötlet még 2009-bôl származik, tanácsi határozat is van róla, de közben nem tudtak megegyezni a tulajdonossal. Az említett helyen egy II. világháborús emlékmû is található, melyet a kellô idôben megfelelô helyen kell majd újra felállítani.

A városatyák két határozattervezetet elnapoltak, mivel hiányosan voltak elôterjesztve. Az egyik a háziállatok tenyésztésének szabályozására és korlátozására vonatkozott a város A zónájában, a második pedig a villanyoszlopok karbantartását szabályozta volna.

A különféléknél említésre méltó Kalabér László hozzászólása, aki több lakos kérését is tolmácsolva a motorbiciklik, az ATV-k közlekedésének korlátozására, illetve betiltására tett javaslatot olyan helyeken, mint például a Kerekerdô, a város körüli mezôk, termôföldek, a város utcái. Ugyancsak lakossági kérést tolmácsolt, amikor az esküvôkön a tûzijátékok betiltására tett javaslatot. Ezek nagyban károsítják a város melletti erdôk madárvilágát.

Zsigmond Zsolt tanácsos a különbözô blogokon megjelenô rosszindulatú megjegyzésekre tért ki, azzal kapcsolatosan, hogy a képviselôtestület jóváhagyta azt a tanácsi határozatot, mely kimondja, hogy a bérlôk megvásárolhatják az eddig állami tulajdonban levô földeket. Vagyis, ha van egy házam, udvarom, ami után eddig bért fizettem, ezután a ház és udvar területét megvásárolhatom. A tanácsos hangsúlyozta, hogy ez bárkire, bármelyik bérlôre vonatkozik. Egy másik kérdés, amire kitért a tanácsos, a városban rohamosan növekvô bûncselekmények, betörések száma. Javasolta, hogy több térmegfigyelô kamerát helyezzenek el a város „kényesebb” pontjain.

Maria Precup polgármester asszony válaszában elmondta, hogy jelenleg 24 térmegfigyelô kamera van felszerelve a városban. Sajnos, olyan is van, amit már széttörtek. A városban rendôrség, csendôrség, helyi rendôrök közös csoportjai járôröznek, sok személyt, köztük kiskorúakat is tetten érnek, de egy-két nap után a rendôrség „el kell engedje” ôket.

Fábián András

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

2 hozzászólás

  1. szászrégen.ro

    Ellírás.

  2. Augusztus 31 vasarnap volt.

Az oldal tetejére