Navigáció: Kezdőlap / Egyéb / A DNS vizsgálat eredménye: a magyarok nem „hont foglaltak”, hanem hazajöttek!

A DNS vizsgálat eredménye: a magyarok nem „hont foglaltak”, hanem hazajöttek!

A 2000-ben elvégzett Semino féle genetikai vizsgálatsorozat eredménye szerint, a magyar férfiak 93,7 %-a négy ősapától ered, és a jelenleg itt élő magyar férfiak 73,3 %-a már a kőkorszak legelején is itt élő férfi populáció leszármazottja. (Dr. Czeizel Endre: A magyarság genetikája 235. oldal, 3. bekezdés.)
2000-ben, a világ egyik legautentikusabbnak elismert folyóiratában, az USA-ban megjelenő Science-ben, Semino és 16 genetikus munkatársa közös közleményt tettek közzé. A magyar népesség vonatkozásában az alábbi megállapításokat tették:
1. A magyar nép ősei napjainktól számolva 35-40 ezer évvel ezelőtt Európában elsőnként megjelent eurpoid őstelepesek közt voltak.
2. A magyar nép populációgenetikai szempontból ma Európa egyik legkarakterikusabban elhatárolható népessége.
3. A magyar nép legközelebbi – genetikai szinten igazolható – rokonai, a lengyel, az ukrán, valamint a horvát nép.

Genetikailag olyan, hogy “indoeurópai” nem létezik. Nincs “szláv” sem, csak “európai”, és értik ez alatt éppen a magyarságra legjellemzőbb haplotípusok csoportjával jellemezhető népeket. A magyar nép genetikailag európai, sőt, “őseurópai”. (Természetesen a nyelvünk is és az írásunk is az!)

– A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es haplotípus alapján – őskőkorszakbeli – ősapa leszármazottja.
– A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18, -11 %-a az EU-7, – és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda.
– A magyarokból teljesen hiányzik az urali népektre jellemző TAT (EU 13 + EU 14) gén.

“A recens minták azt mutatják, hogy a 132 magyarországi és 99 székelyföldi férfitól, valamint ugyanolyan 113, illetve 84 nőtől nyert minta összetétele nem különbözik egymástól, és valamennyiüknek jó kilenctizede az európai őslakosságéval egyezik meg. – Ezek alapján a székely és magyar nem különbözik egymástól.

Tehát megállapítható, hogy az úgynevezett honfoglalók csak hazatértek őseik földjére, vérrokonaik közé.

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

8 hozzászólás

 1. „A 2000-ben elvégzett Semino féle genetikai vizsgálatsorozat eredménye szerint, a magyar férfiak 93,7 %-a négy ősapától ered, és a jelenleg itt élő magyar férfiak 73,3 %-a már a kőkorszak legelején is itt élő férfi populáció leszármazottja. ”

  Ha ezt a tényt összeolvassuk a történelemmel, akkor megállapítható, hogy a ma itt élő férfiak 73%-a tuti hogy a szláv őshonos népek leszármazottja, a többiek németek, vaLamint más indoeuropaiak, és végkövetkeztetésként megállapítható hogy a nem a négy „europai ősapától származók” – vagyis 6,3 % a „valódi” magyar- vagy kun, jász, tatár, és török.

  Ezt igazolja MINDEN írott történelmi adat is.

  Tudod az Arady családnak minden várnál volt telephelye ugyan, de alig volt magyar jobbágytelkese. Ugyan ez vonatjozik az Eszterházy vagy a Fekete, és a Baloghy családokra is. (Tudod akkoriban a kevés magyar fegyverben állt, a szláv többség meg úgy élt ahogy addig aníg a magyar és kun törzsek el nem foglalták a területeiket: földet művelt. Ők megmenekültek ha jött egy ellenség, a magyarok harcoltak és sokan meghaltak.
  ez a magyarázata a populációra vonatkozó számításoknak.

  ” Ezek alapján a székely és magyar nem különbözik egymástól.”

  A török elől Erdélybe is visszahúzódtak a végvidéki jobbágytelkesek. És asszimilálódott mind. Ezt számtalan korabeli demográfiaia vizsgálat is bizonyítja. Az azonosságuk tehát a szláv gyökerekben keresendő.

  • Ez is egy érdekes dolog.

  • Régi Péter

   Micsoda marhaságokat írogat. A szláv nyelv i.e. 500 körül vált el a baltitól a nyelvészek szerint. Olyanról, hogy „szláv” csak az i.sz. IV. századból van leírás. A szláv az nem gén, hanem nyelv, kultúra. Nincsenek szláv gének, max az europid rasszon belül társíthatjuk az ősszszlávokat a balti típussal. A Semino tanulmány lényege, hogy az europod rasszon belül a közép-európai típus már 40 000 éve itt van. És mi is ehhez az antropológiai típushoz tartozunk, akárcsak a lengyel, horvát, ukrán nép. Szláv kultúra max 2500 éve van (és ez optimista becslés a szlávok javára), úgyhogy semmi köze Európa első telepeseihez. Az már annál érdekesebb hogy a neolitikum-rézkor idején az alföldi vonaldíszes kultúra elterjedési területe nagyjából megegyezik a Semino által behatárolt területtel (Kárpát medence, Dél-Lengyelo, Ukrajna). De ekkor még nem voltak szlávok könyörgöm! És ha az ún honfoglaláskor itt annyi szláv (nyelvű) ember lett volna, akkor most mi is szláv nyelven leveleznénk. De nem horvátul levelezünk, hanem magyarul. Le lehet vonni a következtetéseket.

  • Kedves Arady!

   Ajánlom figyelmébe Badiny Jós Ferenc-Igaz Történelmünk Vezérfonala Árpádig című könyvét!

   Nagy figyelmet és jó szórakozást hozzá!

 2. Ön Zsinkó Szabó Zoltán?

 3. Szabó Zoltán

  Ja és még néhány kiegészítés:

  Persze, hogy hiányoznak a magyarokból az „urali” markerek. Hiszen a magyarok nem urali és legfőképpen nem finnugor nép. Ez utóbbi csak egy nyelvészeti kategória, mely a magyarok genetikája – antropológiájában nincs jelen, ergo semmi közünk vérségileg a finnugor népekhez. (A honfoglaló magyaroknak annál több a közép-ázsiai ó-török, illetve kaukázusi népekhez. Melyet egy kimutatható indoiráni hatás ért.)

  A lent sorolt minták mintavételezésével is baj volt, hiszen a mindenhol publikált szegedi kutatócsoport önkényes mintavételezéssel készítette munkáit. Például a minták nagy része ELEVE korai szláv falvacskákból származott, NEM IS MAGYAR honfoglaló sírokból!!!!!!!!!!!

  Czeizel – Semino féle magyarázatok: sok apró tényadat önkényesen egymás mellé rakva, ami együtt NEM ÁLLJA MEG a tudományosság (és az igazság) mezsgyéjén a helyét……..

 4. Szabó Zoltán

  Emberek! Már bocsánat ez a cikk egy őrületes agyrém. Már elnézést, de én 15 éve történeti antropológiával foglalkozom. Nem írom le mekkora tévedés halmazok vannak egymás után a cikkben, de a legalapvetőbbek: A Semino vizsgálat (bár sok laikus folyton hivatkozik rá) egy LUFI. Ráadásul a magyar minták ÉRTÉKELHETETLENEK benne! (Ha jól emlékszem pár darab magyar(?) mintát alkalmaztak. 10 körülit – ez vicc.) Amúgy meg nem is a legkorszerűbb apai ágon történő y-kromoszóma vizsgálatot végezték el. Ceizel már elnézést, de egy kókler – megélhetési biológus…. (Nálunk az egyetemen a ponyvairodalom közé voltak sorolva művei….). A beszámozott állítások féligazságok, helyette a tények:

  1. A magyar nép Ázsiából érkezett a Kárpát-medencébe,majd keveredett a magyarokhoz képest kisszámú itt élő népekkel (akik NEM voltak magyarok – bár a szintén Ázsiából jövő avarok közeli rokonaink voltak, a második hullámuk, pedig feltételezhetően magyar volt).

  2. Pont az ázsiai markerek (antropológiában: turanid típus) miatt vagyunk elhatárolhatók Európa többi népétől.

  3. Igen, az ukránok, horvátok, lengyelek közel állnak hozzánk. De miért is? Azért mert az ÖSSZES lovasnomád nép ezeken a területeken haladt át, és alakított birodalmat a szkítáktól, szarmatáktól kezdve át a hunokon, avarokon, magyarokon keresztül a későbbi török népekig. Például Ukrajnában nagyon erősek a török népekre jellemző – közép-ázyiából származtatott gének, hiszen az itt élő türk népek nem tűntek el csak beolvadtak a későbbi ukrán népbe. Hát ezért vagyunk velük rokonok, és nem a szlávság miatt. (Nem beszélve a horvátokról, ahova az avarok (és velük együtt a griffes-indás kultúrájú magyarnak tartott avar „második betelepülési hullám” népe) visszahúzódott a frank harcok után.

  A honfoglaló magyarok minden tekintetben NEM európaiak, a genetikai eredményeket Czeizel féle őskövületek eltorzíthatják (főleg, ha kevés számú mintával zsonglőrködnek). De a magyar kultúrát, írást, nyelvet NE hazudjuk már el. A magyar írás a legősibb türk – közép-ázsiai rovásírásból fejlődött ki ((ami pedig az írástörténetben a közel-keleti – perzsa vonal felől terjedt el)). A honfoglaló magyar kultúra teljesen türk – ótörök volt, minden mondánk, népzenénk, díszítőművészetünk a néprajzunk ó-török. A nyelvünk is az urál – altáji ragozó nyelvek közé sorolható. Ezek fényévnyi távolságra álltak a Kárpát medence kisszámú és igencsak kevert európai népeinek kultúrájától, nyelvétől (egy maroknyi pannon – kelta gepida, stb alapnépesség, mely a nagyszámú (szintén ázsiai) avarral egészült ki. Hát dióhéjban így alakultak ki a mai magyarok. Aki ezt megkérdőjelezi az dilettáns…..

  • Ez az „Í-re” a pont!- Vitéz Várkun Sándor állítólagos történelmi néven.Állítólagos szumír Nimrod király = Ur= Kun nevéből „származtatva,leszármaztatva” !

Az oldal tetejére