Navigáció: Kezdőlap / Egyéb / Pálya(tor)túra Szászrégenben

Pálya(tor)túra Szászrégenben

Függôben a nemrég épített, honosított versenypálya sorsa

A Szászrégeni Tanács tegnap délután tartott ülése egyik napirendi pontja a Humi Racing Team klub által, a polgármesteri hivataltól kapott legelô helyére épített-honosított motokrossz- pálya további sorsa volt. A néhány hónapos, sokak szerint nagyszerû létesítmény ellen aláírásgyûjtéses lakossági betiltási kérelmet nyújtottak be. Az ülésen a határozathozatalt elnapolták, elrendelve egy hivatalos, zajártalom és légszennyezés szint megállapító szakértôi felmérést, amelynek alapján majd dönteni fog a helyi önkormányzat.

A pálya

Idén nyáron írtunk róla elôször, dicsérve a kezdeményezést. Akik nem értesültek róla: a szászrégeni Humi Racing Team motokrosszpályát épített a polgármesteri hivatal által átadott régi legelôre. A nagy befektetést és rengeteg munkát igénylô versenypálya megépítéséhez neves szakembereket hívtak segítségül a klubtagok, köztük Pop Florin többszörös országos bajnok versenyzôt, aki a pálya nyomvonalának kialakításában segédkezett. A klub az építés befejezte után sem ült babérjain, hanem versenyt szervezett, amelyre meghívta a román motorosföderáció küldöttségét is, a pálya bejegyeztetése (azaz homologálása) végett. A nagyszámú résztvevôvel (köztük több külföldi nevezôvel) rajtoló verseny olyannyira megnyerte a több mint hatszáz nézô és a hivatalosságok tetszését, hogy engedélyüket és aláírásukat adták a bejegyeztetéshez, így jövôre Szászrégen városa hivatalosan is bekerült a román országos krosszbajnokság fordulói közé. A szervezôk már hozzáfogtak az elôkészületekhez, amikor villámcsapásként érte ôket a hír: lehet, hogy nem lesz verseny jövôre. És lehet, hogy pálya sem. Miért?

Meghamisított aláírások

Bába Szabolcs és Sólyom Szilárd, a versenyklub tagjai fogadtak Szászrégenben az ügy tisztázása végett. Mint megtudtuk, egyes régeni polgárok aláírásgyûjtést kezdeményeztek a versenypálya megszüntetése és „elköltöztetése” céljából. A helyzetrôl tudakozódtunk.

– A pálya megépítése után egy ideig minden rendben zajlott – mondták a klubtagok, mígnem egy Magyar Klára nevû hölgy, szászrégeni lakos aláírásgyûjtést kezdeményezett a pálya megszüntetésének érdekében, anélkül hogy minket, a szervezô és pályaépítô klubot informált volna, és anélkül, hogy tudatta volna az aláírókkal, hogy mi egy szervezett, sporttevékenységet ûzô klub vagyunk. Csak mint „valami motorosok, akik tönkreteszik az erdôt és legelôt”, „mutatott be” minket azoknak, akiket felkeresett. Ezzel nagyon sok embert félreinformált. Ez onnan derült ki, hogy utólag több emberrel beszéltünk, akik elmondták, hogy mi történt. A listát ugyanis hivatalosították, a polgármesteri hivatal elfogadta. Vannak olyan emberek, akiket közelrôl ismerünk, és akiket megkérdeztünk, hogy mivel aláírták, zavarja-e ôket az edzés, és azt mondták, hogy dehogy, nem írták alá. Mi pedig kérdeztük, miképpen nem írtad alá, hisz ott a kézjegyed a listán. Mutattuk a fénymásolt listát, mire kiderült, hogy az aláírás hamis, és még a személyi igazolvány száma sem ugyanaz! Kérdeztük, hogy adnak-e írásos nyilatkozatot, miszerint aláírásukat meghamisították, és beleegyeztek, adtak, meg lehet tekinteni. A listán olyan emberek is szerepelnek, akik kiskorúak, olyanok is, akik rég külföldre költöztek. A másolaton is látható, hogy rendkívül sok aláírás azonos, ugyanaz a személy írta oda. Ráadásul olyan személyek is aláírták, akik nem is régeni lakosok és olyanok is, akik a város másik végében laknak, a pályától négy-öt kilométernyire – légvonalban. Egyszóval a hivatalos listát meghamisították, ami bûnténynek számít Romániában.

– Melyek voltak az okok, amelyek alapján a pályát meg akarják szüntetni?

– A vicc az, hogy mindenki azt mondja, jó a pálya, hasznos, csak épp nem ott, ahol jelenleg van, el kéne költöztetni. Nos, ez nem úgy megy, hogy kiásom, aztán meg visszaásom! Az okok között a zaj és a por szerepel. Az illetékesek meggyôzték három felekezet lelkészét, hogy támogassák az aláírásgyûjtést, miszerint zavarjuk a temetkezési szertartásokat, lévén a pálya közel a temetôkhöz. Mi erre úgy reagáltunk, hogy megváltoztattuk az edzésprogramot. A temetések délután ötig véget érnek, mi leghamarabb hatkor megyünk ki edzeni, csakis ezen ok miatt. Amikor a versenyt rendeztük, azért szakítottuk félbe délben, két órán keresztül, mert az egyik temetôben temetési szertartás folyt. Egy nemzetközi versenyt állítottunk le emiatt! Úgyhogy nem vádolhatnak érzéketlenséggel. Ráadásul az utóbbi 15 évben olyan sportesemény Régenben nem volt, ami ekkora tömeget vonzott volna. A zajról pedig annyit, hogy elhívtunk egy nagybányai, speciálisan zajszintméréssel foglalkozó céget. Ezt egyedül mi tettük meg eddig az országban a pályaüzemeltetôk közül, és az elôzetes mérések eredménye 48 decibel volt. A törvényes határérték 55 decibel, tehát bôven a törvény által elôírt határ alatt vagyunk. A 48-as érték a fôtéri hangzavarnak felel meg egy forgalmas napon! Visszatérve az aláírókra, az én utcámból is aláírták a listát, pedig ott egy rezzenést sem hallani abból, ami a pályán történik. Akkor azt mondták, környezetszennyezôk vagyunk. Van környezetvédelmi engedélyünk. Ezenkívül élô sövényt szándékszunk telepíteni a zajszint további csökkentése és az állítólagos por (az aszfaltozatlan mellékutcákban jóval nagyobb por van) felfogása végett. Ezért hívtuk el a céget is, hogy készítse el tanulmányát. Az országban egyedüliek vagyunk, akiknek rendelkezésére áll egy konkrét mérés. Mi nem félrebeszélünk, hanem meg tudjuk pontosan mondani, hogy mekkora a zajszint. Mint említettem, nem magasabb a fôtéri forgalom zajánál. Az, hogy az esküvôkön naponta többször végigdudálnak a városon, az senkit sem zavar, de a mi heti két-háromszori edzésünk zavaró… Azt pedig senki sem tudja szavatolni, hogy ha tényleg elköltöztetik a pályát, az tartósan ott marad.

– Mit szándékoztok tenni, ha az elköltöztetés mellett döntenek a tanácsban?

– Mi ezt a pályát nagy anyagi befektetéssel és munkával építettük. Nem magunknak húztuk fel, a városnak építettük, alternatívát szeretnénk nyújtani a sportoló fiataloknak, hogy ne a kocsmákba járjanak, alkoholizáljanak, hanem embert próbáló, nevelô, nehéz, de érdekes sportot ûzzenek. A pálya ezenkívül Szászrégen jó hírét kelti a sportéletben is. Ha a megszüntetés vagy elköltöztetés mellett döntenek, vannak felsôbb fórumok, ahova fordulni fogunk. A listával kapcsolatosan pedig a rendôrséghez fordultunk, hiszen elsô ránézésre is látszik, hogy legnagyobbrészt hamis. Amikor a pályát építettük, a legalitás minden lépcsôfokát végigjártuk, senki sem támadta meg az építést. Ha most gondok vannak, akkor az elsôsorban a tanács hibája, hogy annak idején nem tájékoztatta kellô mértékben a lakosokat. A gondok legnagyobb része azonban fiktív és rossz szándékú, ezt teljes bizonyossággal állítjuk. Véleményünk szerint személyes okok húzódnak a háttérben, zavarjuk valakik ambícióit.

A kezdeményezô nem tudja

Magyar Klárát, az aláírásgyûjtés kezdeményezôjét otthonában kerestük fel.

– Ön kezdeményezte az aláírásgyûjtést. Mi késztette erre?

– Én régeni vagyok. Régi régeni. Természetkedvelô régeni. Adófizetô régeni! Csakúgy, mint a pályaépítôk. Az a hely régi, kedvelt kirándulóhelye volt a szászrégenieknek és nagyon szép legelô volt ott. Sokan felháborodtak, hogy elvették a legelôt! Valamit tennünk kellett, hisz régeniek vagyunk mind!

– Még egy kérdés. Tudja, hogy kiderült, hogy sok minden nincsen rendben az aláírások körül?

– Nincs rendben? Ezt ki lehet deríteni. Ezt én nem tudom. Ami nem tiszta, ki lesz vizsgálva. Ha azt mondja, hogy meg vannak hamisítva, akkor én azt mondom, hogy az ki lesz tisztázva.

– Ki írta a neveket a listára?

– Azt mondta, hogy nincsenek rendben az aláírások. Akkor azok ki lesznek tisztázva. Többet semmit sem nyilatkozom!

Személyes érdekek?

Nagy András polgármestert szintén megkerestük a pálya körüli gondok ügyében.

– Úgy hallottuk, be akarják tiltani a krosszpályát. Igaz ez?

– Ki akarja betiltani? Végre valahára megszületett egy jó minôségû krosszpálya Régenben. A szervezô klub engedélyt kapott a tanácstól a kivitelezésre. Minden szükséges lépést megtettek, és sikeres versenyt hoztak a városba. A pályahonosítás is sikerült. A motorok valóban hangosak, de a klubtagok megegyeztek a papokkal, hogy tiszteletben tartják a temetéseket. Ez így is történt és történik, a baj azonban az, hogy meglévén a pálya, senki sem tartja szemmel azt, és boldog-boldogtalan vagánykodik motorral napközben a pályán. Ez persze, hogy többletzajt eredményez. Véleményem az, hogy tegyenek ki egy nagyobb táblát, hogy mikor van edzésprogram, a klubon kívüli, „civil” vagányok napközbeni pályahasználatát szüntessék meg. Visszatérve a betiltásra, nem hiszem, hogy ez olyan könnyen menne. Ha a hamisítás beigazolódik, az egész lista érvénytelenné válik. Személyes véleményem az, hogy néha engem is zavar a beszûrôdô motorhang, de meg kell értenünk, hogy társadalomban, közösségben élünk, a pálya pedig az elsô olyan dolog Régenben, amit egy fiatalos, sportos, lendületes csapat a város érdekében létrehozott. Ezért is kaptak annak idején a tanácstól egyértelmû jóváhagyást korábban a létrehozásra.

A szerző vmlinuz

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére