Navigáció: Kezdőlap / Egyéb / Miért tanuljon magyarul a gyerek?

Miért tanuljon magyarul a gyerek?

Az anyanyelven való tanulás fontosságára hívja fel a figyelmet a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnöksége. A testület arra buzdítja a beiratkozás előtt álló gyerekek szüleit, hogy válasszák a magyar tannyelvű oktatási intézményeket.

előtt álló gyerekek szüleit, hogy válasszák a magyar tannyelvű oktatási intézményeket.

csinod_egerszek_21_bSzimultán oktatás Egerszéken. Csak úgy maradhatnak meg a kis és a nagy iskolák is, ha lesznek diákjaik – mutat rá az RMPSZ

Az előkészítő vagy első osztályokba iratkozó, az ötödik osztályokba készülő, középiskolába kerülő diákok családjaiban nagy az izgalom ebben az időszakban, a szülők mérlegelik, mi lenne a legjobb a gyerek számára az iskola, osztály, szak kiválasztásakor – mutat rá nyílt levelében a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) Országos Elnöksége. A testület a különböző mérlegelési szempontok közül a legfontosabbra, az anyanyelven való tanulás fontosságára kívánja felhívni a szülők figyelmét.

Nyílt levelükben számos választ fogalmaznak meg arra a kérdésre, hogy miért tanuljon magyarul a gyerek: „Mert az anyanyelven való írás, olvasás minden egyéb iskolai tanulás alapja. Mert anyanyelvén gyorsabban, pontosabban tanul, s az emlékezetébe inkább bevésődik. Mert az egyre bővülő ismeretek megszerzésének feltétele a fogalomalkotás, s ez anyanyelven a legegyszerűbb. Mert az anyanyelv ismerete alapja más nyelvek tanulásának. Mert az anyanyelven való tanulás a műveltség alapja. Mert anyanyelvén érti meg leginkább választott szakmája mesterségbeli fogásait. Mert ezáltal kapcsolódik be a magyar kultúrába, érti meg szülei, nagyszülei céljait, szokásait, életfelfogását, vallását. Mert az általános ismereteken kívül a magyar nyelvű oktatás olyan képességekre is megtanítja, amelyek szükségesek az adott társadalomban való létezéshez. Mert anyanyelven történő tanulás nélkül elszakad a közösségétől. Nem kerül hátrányos helyzetbe, nem fog kevésbé érvényesülni az, aki mindvégig magyarul tanult az iskolában. Az egyre bővülő magyar egyetemi hálózat, főiskolás képzés sokféle lehetőséget biztosít a továbbtanuláshoz. Az sem elhanyagolható szempont, hogy az anyanyelvét és a román nyelvet is jól ismerő diáknak több lehetősége van például a szakirodalomban való tájékozódásra.”

Az RMPSZ országos vezető testülete hangsúlyozza, élni kell a törvények által biztosított anyanyelv-használati jogokkal, és rámutatnak, a magyar nyelven való tanulást a magyar állam is támogatja, a Romániában az RMPSZ segítségével lebonyolított Szülőföldön magyarul program keretében több mint százötvenezer óvodás, általános és középiskolás diák részesült támogatásban.

„Oktatási intézményeinket, legyenek azok szórványban vagy tömbvidéken, kisebb vagy nagyobb településen, falun vagy városon, csak úgy tarthatjuk meg, ha megtelnek élettel, azaz lesznek diákjaik, s őket oktató, nevelő tanítóik és tanáraik” – írják a nyílt levélben, amelyben arra intik a szülőket, hogy döntsenek okosan gyermekeik iskolaválasztásakor, hisz döntésüktől a magyar oktatási intézmények léte is függ.

Az RMPSZ a pedagógusokat is felkéri, hogy legyenek segítségükre a szülőknek, diákoknak a döntés meghozatalában és felkéri a pedagógusközösséget, hogy vegyenek részt az RMDSZ által indított Minden magyar gyermek számít elnevezésű kampányban, amelyben célja, hogy magyar oktatási intézményekbe kerüljenek a gyerekek. „Hisszük, hogy gyermek, szülő és pedagógus együtt gondolkodva, egymásra figyelve haladhat csak a kitűzött cél felé, hogy a mai kis- és nagydiákokból értelmileg kiművelt, érzelmileg gazdag, kiegyensúlyozott, itthon, szülőföldjükön is boldogulni tudó felnőttek legyenek” – zárja felhívását az RMPSZ.

R. Kiss Edit

székelyhon.ro

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére