Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Szászrégeni hírek

Szászrégeni hírek

– Megnôttek az adók. Két rendkívüli tanácsülést követôen fogadta el a szászrégeni önkormányzat a helyi adók és illetékek 16%-os növelését. Az elsôn, január 11-én Nagy András, az RMDSZ tanácsosa javasolta, hogy ne csak azon magánszemélyeket, akik március 31-ig teljes egészében kifizetik az adót, hanem a jogi személyeket is részesítsék 10%- os kedvezményben. Ezen az ülésen e kérdésben nem tudtak egyetérteni a tanácsosok, ezért elhalasztották a megbeszélést. A következô, január 13-i ülésen sikerült az ellenzéket legyûrniük, és azzal az indoklással, hogy túl sokat veszít a város, nem fogadták el az RMDSZ-es képviselô javaslatát, így csak a magánszemélyeknek lesz adókedvezményük, ha határidôn belül törlesztenek. A 16%-os növekedést azzal indokolták, hogy a tanács három éve nem módosította a helyi adókat és illetékeket. A szászrégeniek január 15-tôl a polgármesteri hivatal épületében levô pénztáraknál törleszthetik pénzügyi kötelezettségeiket.

– Meghosszabbították a partneri szerzôdést a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal és a városi rendôrség, valamint a vészhelyzeti felügyelôség között. Ennek alapján a város 2013-ban is 450 liter üzemanyaggal támogatja a rendôrséget: a közbiztonsági szolgálat ôrjáratainak autói 250 liter benzint és 200 liter gázolajat használhatnak el. A vészhelyzeti felügyelôség szászrégeni egységének az idén havonta 200 liter gázolajat számol el a város.

– Megszûnt a távhôszolgáltatás. Tekintettel arra, hogy a szászrégeni tömbháznegyedek lakói az évek során leváltak a távhôrendszerrôl, 2013 januárjától a szászrégeni tanács hivatalosan is megszüntette a távhôszolgáltatást és felszámolta a helyi közüzem távhôszolgáltató egységét.

– Szolgálati lakás mentôsöknek. A szászrégeni mentôszolgálat mûködésének javítása érdekében, tanácsi határozattal jóváhagyták, hogy a polgármesteri hivatal tulajdonában levô – az Egyesülés sugárút 57. szám alatti tömbházban – egyik garzont szolgálati lakásként a Maros Megyei Mentôszolgálat rendelkezésére bocsátják.

– Lakás a kilakoltatottaknak. A szászrégeni Akácfa utca 1. szám alatti tömbházban a polgármesteri hivatal, a január 31-i határozat alapján, 11 lakrészt a tulajdonosoknak visszaszolgáltatott államosított lakásból kilakoltatottak rendelkezésére bocsátott. Ezeket a korábban elfogadott sürgôsségi lista alapján foglalhatják el az érintettek 30 napon belül.

– Támogatás civil szervezeteknek. A városi kutyamenhelyet fenntartó Fiducia alapítvány tevékenységét az idén 160.000 lejjel támogatja a város. A városi fúvószenekar az idén 40.000 lejt kapott a helyi költségvetésbôl, míg az FC Viitorul A osztályos nôi labdarúgócsapatot 60.000 lejjel, az ortodox egyház által mûködtetett Mária I. szociális otthont 36.000 lejjel, míg a Mária II. szociális otthont 65.000 lejjel segíti az önkormányzat.

– Kétszeri ellátás a szociális étkezdében. Megnövelték a rászorulóknak szánt szociális étkeztetés fejadagját. Míg eddig egy személyre 6 lejt fizetett a tanács, addig az idéntôl 10 lejt számolnak el fejadagonként naponta. A polgármesteri hivatal szociális osztályának nyilvántartása szerint tavaly 75 személy részesült az ellátásban. Az idén a tanács jóváhagyta 100 személy étkeztetését. A listát a hivatal szakosztálya egészíti majd ki, szociális ankétok alapján.

– Ünnepek. Múlt szombaton, több mint 1000 résztvevôvel a Gliga étteremben nyolcadik alkalommal szervezték meg a népszerû házasemberbált. Ugyancsak szombaton a dedrádszéplaki iskolások találkoztak a Beszterce-Naszód megyebeli gledini-i diákokkal, akikkel közös kultúrmûsort mutattak be. Ugyancsak február másodikán Bátoson a helyi szász lakosság tartotta vallásos népi ünnepét, míg Vajolán hagyományos farsangi bál volt.

– 265 támogatott személy. A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában a minimáljövedelmet biztosító 2001. évi 416-os számú, illetve az ezt kiegészítô és módosító 2010. évi 276-es számú törvények értelmében 265 személyt támogat a polgármesteri hivatal, közülük tavaly 152-en vettek részt társadalmi munkában, azaz a zöldövezet, a közterek karbantartásában, illetve a hóeltakarításban. A legutóbbi tanácsülésen elfogadták azt a tervet, ami szerint az említettek az idén is kitakarítják a malomárkot, megszépítik a köztereket, illetve takarítanak a közintézmények (iskolák, városi kórház) udvarán.

– Országos tanácskozás. Január 31-én Szászrégenben tartotta közgyûlését a mezôgazdasági területek, legelôk és erdôtulajdonosok országos egyesülete. A rendezvényen szó esett többek között arról, hogy egyre több külföldi vásárol területeket, meg kell ôrizni a vadállományt, a községek alakítsanak ki tulajdonosi társulásokat, mert így jobban megvédhetik érdekeiket. A közgyûlésen megválasztották az új vezetôséget.

Vajda György

Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére