Navigáció: Kezdőlap / Erdélyi hírek / Hagyaték – Ébredő székelyek

Hagyaték – Ébredő székelyek

Egyre több, és több helyen lobog egy zászló, amelyet nemrégi- ben emeltek fel, és máris meghódította középületeinket, templo- mainkat, és a lelkünket is. Arannyal vágott kék mezőben haladó Nap és hold. A lobogó új, az általa képviselt jelképek azonban ősiek, akárcsak a nép, amelynek büszkeségét, és szabadságát hirdeti.
Mi hunos ivadékok vagyunk, hun-népcsoport maradékaiként ma- radhattunk meg itt a Kárpátok ölelésében, a keleti végeiben az egykori nagy országnak, vallja Haszmann Pál, a csernátoni Haszmann Pál Múzeum igazgatója.
A sáros földet tapodjuk, őseinknek a földjét, amelyet időnként elvitatnak tőlünk, de felnézünk a Napra és a holdra, és úgy érezzük, mintha két hazának lennénk a polgárai, mondja Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános.

Egyed Ákos történész szerint a székelység azért ragaszkodik szimbólumához, a székely zászlóhoz, mert abban önmaga kifejezését látja.
Székely Mózes 1601-ben már használta ezt a zászlót, amelyben a hun eredet mítoszának egy darabkáját látja Kis-Portik Irén néprajzkutató. A másság, a határok őrzése, a nehezebb történelmi feladatok felvállalása jogosította fel elődeinket arra, hogy egy közös jelkép alá tartozzanak, és ezt önazonosságukként viseljék folytatta a néprajzkutató.
Lehet földműves, iparos, hivatalnok, tanár, vagy pap, a székely ember mindenekelőtt harcos, évezredes küzdelmet vív a természettel, amely szépségét két kézzel szórta e tájra, ám termékenységével már jóval fukarabb volt. Számtalan csatát vívott idegen betolakodókkal, de ha kellett, szembeszállt saját hatalmaskodó uraival is. Harcolt családja mindennapi kenyeréért, saját jogaiért, és mindannyiunk szabadságáért is, és lassan egy évszázada már, hogy mindezt idegen uralom alatt kell tennie. A csatatereken nyílt sisakkal harcolt nép számára az ígéretek maszlagjával, és a fenyegetés korbácsával kikényszerített lopakodó beolvasztás talán minden eddiginél nagyobb veszélyt jelent.
Székelynek lenni egy kis plusszot jelent a magyar néppel szemben, a székelység büszkén vállalja azt is, amiért gyakran ostorozzák, hogy konzervatív, hogy maradi, de ez segített minket a megmaradásban, állítja Sütő István bútorfestő mester.

A székely ember azért több mint a magyar ember, mert ő többet kell, hogy szenvedjen magyarságáért, a mindennapokért, mondta Baricz Lajos plébános, akinek nagyapja és apja is magyar katonaként Magyarországot védte.
A székely nép maga ura volt századokon át, és most sem éri be kevesebbel, március 10-én, a Székely vértanúk napján Marosvásárhelyen 30 ezres tömeg követelte Székelyföld autonómiáját. A város egyes terei piros, fehér, zöldbe és kék-aranyszínűbe öltöztek, a fekete március árnyékát pedig messze űzte az idei égszínkék március.

Duna Tv

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére