Navigáció: Kezdőlap / Megyei hírek / A székelyek nagy menetelésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A székelyek nagy menetelésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A székelyek nagy menetelésével kapcsolatos, leggyakrabban feltett kérdésekre próbálunk válaszolni.

Kinek, hová kell utazni?

A szervezôk ajánlásokat fogalmaztak meg a résztvevôk számára:

Bereck: Marosszékrôl a Nyárádmente, Kézdiszék

Kézdivásárhely: Marosszék, Kézdiszék, Orbaiszék

Ikafalva, útelágazás: Marosszék, Kézdiszék

Csernáton: Marosszék, Kézdiszék

Mennyit kell gyalogolni?

Legtöbb 2,5 kilométert, majd ugyanannyit vissza, de csak azoknak, akik a menetoszlop élén haladnak. A menetoszlop végének ennél kevesebbet, eszményi esetben egyáltalán.

Mit hozzunk magunkkal?

Az elôrejelzés szerint száraz, napos idô lesz, de azért esôre is legyünk felkészülve, legfeljebb az ernyôket, esôköpenyeket a buszban, autóban hagyjuk.

Arra kérjük a résztvevôket, hogy URH-sávval is rendelkezô táskarádiókat hozzanak magukkal, és azokat az ökumenikus istentisztelet után kapcsolják be, állítsák az egyes gyülekezési pontokban is kihirdetett, alábbi frekvenciákra, és tegyék hallhatóvá a mûsort az elôttük, illetve mögöttük haladók számára is, hadd zengjen egyszerre 150.000 torokból a Kossuth-nóta, és végül a himnuszaink 54 kilométeren!

Rádiófrekvenciák: Sepsi Rádió: 98,5 FM; Sláger Rádió: 105,9 FM; Friss FM: 88, 88,7 FM; Siculus Rádió: 95 FM; Profi Rádió: 94 FM.

Székely zászlót, magyar zászlót, falutáblát, jelszavakat!

A rádiók a rendezvény egész ideje alatt szólnak, a menetoszlopok természetesen kapcsolódnak be a rádióadás által összehangolt éneklésbe.

Mit ne hozzunk magunkkal?

Pártzászlókat, ideológiai csoportok zászlóit és egyéb jelképeit. Fegyvert, szeszes italt, kábítószert, egyenruhát! A Székely Nemzeti Tanács által megfogalmazott céltól idegen jelszavakat. Gyûlöletkeltô, uszító, mások személyiségi jogait sértô, a rendezvény méltóságával összeegyeztethetetlen feliratokat.

Mikor kell megérkezni?

Az ökumenikus istentiszteletek 11-kor kezdôdnek, de fel kell készülni a nagyszámú résztvevô miatt forgalmi dugókra, ezt figyelembe véve törekedjen mindenki arra, hogy 10 óra elôtt a helyszínen legyen. Számítani lehet közúti ellenôrzésekre is, ezek a résztvevôk biztonságát szolgálják!

Biztonságban lesznek-e a résztvevôk?

A hatóságok akár nagyszámú jelenléte is a résztvevôk biztonságát szolgálja, akárcsak a csendôrség által a helyszínen készített fényképek vagy filmfelvételek! Megértéssel és együttmûködve viszonyuljunk a hatóságokhoz, csendôrséghez, forgalomirányító, ellenôrzést végzô forgalmi rendôrökhöz. Senkinek nincs oka félni tôlük vagy gyanakodni. A szervezôk részérôl is lesznek rendfenntartók, akik sárgászöld mellényt viselnek, és akik közvetlen kapcsolatot tartanak a hatóságokkal.

Hol lehet a szervezôket elérni, kérdéseket feltenni?

A székelyek nagy menetelése Facebook-csoport oldalán.

Mennyi ideig tart a rendezvény?

11 órakor kezdôdnek az ökumenikus istentiszteletek, a misék, maga a menetelés a déli harangszóval kezdôdik. A vonulás körülbelül másfél órát tart. Három óra körül mindenki hazaindul.

Honnan, hova kell vonulni?

Az elsô kérdésnél felsorolt gyülekezési pontok mindegyikébôl két-két menetoszlop indul a szomszédos gyülekezési pont irányába. Amikor a menetoszlopok találkoznak, megállnak, a köztük levô szervezô telefonon jelzi a központi alkalmi stúdiónak a találkozás tényét, ezt a rádió bemondja. Be kell várni az utolsó két menetoszlop találkozását, ekkor hangzik el a rendezvény üzenetét megfogalmazó kiáltvány, majd a magyar és a székely himnusz. A rádió tehát nemcsak tájékoztatás, hanem össze is hangolja az 54 kilométeres távon zajló eseményt.

Az út melyik oldalán vonulunk?

A hatóságokkal folytatott elôzetes egyeztetés alapján a Kököstôl Bereck fele haladó jobb sávon vonulnak a menetoszlopok, függetlenül attól, hogy merrefelé tartanak. Azaz csak az egyik oldalát használjuk az útnak, így a találkozáskor is szabadon marad a másik közlekedési sáv.

Hol lehet parkolni?

Minden gyülekezési pontban lesznek a helyhatóságok által kijelölt parkolóhelyek, és a csendôrség, rendôrség irányítja a parkolók felé az autókat, autóbuszokat.

Mivel utazzunk?

Aki teheti, utazzon saját, lehetôleg tele jármûvel, és hagyja az autóbuszt azoknak, akiknek nincs erre lehetôségük. Lesz különvonat, amelyre elôre fel kell iratkozni, de lehet menetrend szerinti vonattal is utazni Uzonba vagy Kökösre.

Legyen a székelyek nagy menetelése történelmi súlyának megfelelô méltóságú, hassa át a derû, a jövôbe vetett bizakodás. Lássa a világ, hogy a jog, a demokrácia eszközeivel küzdünk a székely szabadságért, az önálló, egységes, szabad Székelyföldért, békésen, erôszakmentesen, de ugyanakkor olyan határozottan és elszántan, mint régen a harcba induló székely hadak.

A szervezôk nevében:

Gazda Zoltán, a Sepsiszéki
Székely Tanács elnöke

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére