Navigáció: Kezdőlap / Megyei hírek / Idén sem fejezik be a 15-ös út korszerûsítését

Idén sem fejezik be a 15-ös út korszerûsítését

„Az elmúlt öt év legnagyobb csalódása”
Hiábavaló volt Marosszentgyörgy polgármesterének tavalyi, majdnem pénzbírsággal végzôdô tiltakozása, és az sem számít, hogy a 15- ös országos rangú utat mindennap igénybe vevô környékbeliek vagy az átutazóban levôk naponta háborognak a szinte járhatatlanná vált úttest miatt – az útkorszerûsítési beruházással még mindig nem készült el az osztrák kivitelezô. Igaz, a megrendelô, az Útügyi Hatóság sem fizetett idôben. Új helyzet: a kivitelezési szerzôdést meghosszabbították, a legújabb határidô: 2014. június. Addig azonban elôttünk áll egy keménynek ígérkezô tél…

Több éve kezdôdött el a 15-ös út korszerûsítési eljárása. A licit, a szerzôdés odaítélése, a munkagépek felvonulása, a gázvezetékek eltávolítása az úttest alatti részekbôl, cirkusz a Strabag útépítô és a gázvállalat szakemberei között a régi aszfaltburkolat nem megfelelô visszaállítása miatt, a szegélykövek elhelyezése és eltávolítása, a Selgros elôtti betonhíd miatti, hónapokon át tartó forgalomkorlátozás stb. – mindenki emlékszik minderre. És – miközben a legtöbb autós átutazó Marosszentgyörgy önkormányzatát szidja – mindenki azt remélte, hogy legalább idén véget ér az utazási kálvária. Hisz már csak a község központi szakasza maradt hátra. Azonban pár hete, újabb útépítési „akció” eredményeképpen, a tetô és a sós fürdô között eltûntek a szegélykövek, járdák. Gyalogosok, gyermekkocsival járó anyukák kénytelenek araszolni az építôtelepnek is beillô út menti sávban, kamionok, terepjárók, kisautók mellett, balesetveszélynek kitéve magukat, gyerekeiket. Sófalvi Szabolcs polgármester pedig nem gyôzi eleget hangsúlyozni: az országos besorolású út nem Marosszentgyörgy közigazgatása alá tartozik, ezért nem a polgármesteri hivatal tehetô felelôssé a munkálatok elhúzódása miatt.

– Mivel a 15-ös út az Országos Útügyi Hatóság adminisztrálásában van, a törvény értelmében ennek a hatóságnak a kötelessége karbantartani, felújítani az úttestet, a sáncokat, a járdákat, az útszegélyeket is beleértve, sôt, télen a hóeltakarítási munkálatokat elvégezni, közlekedésbiztonsági szempontból mindent megtenni, hogy a forgalom zökkenômentesen zajlódjon. Ennek az útnak a korszerûsítését különbözô okokra hivatkozva a mai napig nem fejezte be a kivitelezô. Ami még veszélyesebb, hogy a sós fürdôtôl a község központjáig terjedô útszakaszon felszedték a szegélyköveket, a régi járdát, és annak ellenére, hogy nagyon jó idô volt az elmúlt hetekben, a mai napig nem csinálták meg, veszélyeztetve a gyalogosok testi épségét. A tetô és a sós fürdô között egy gyalogost egy kisautó elütött már az úttesten, szerencsére nem volt súlyos a sérülése, de mi rögtön ezt követôen, a múlt héten újabb levelet küldtünk az útügynek, jelezve a helyzetet. Balesetveszélyes útszakasz ez a gépkocsik számára is, a polgármesteri hivatal épületétôl a város bejáratáig olyan gödrök keletkeztek, hogy amikor a teherautók végighaladnak, repednek meg a házak falai, törnek ki az ablakok a fôút mentén, esôs idôben a jármûvek felfröcskölik a sarat. A fôút mentén lakó emberek és a gépkocsivezetôk sem tudják, hogy mi nem tehetünk semmit. Amit megtehettünk és meg is tettem, és emiatt fekete bárány lettem a Szállítási Minisztériumnál és az Országos Útügyi Hivatalnál, az az, hogy minden héten bombáztam ôket átiratokkal, vagy személyesen mentem Bukarestbe ezekhez a hivatalokhoz. Tavaly sikerült elérni, hogy a szegélyköveket felszedjék, és azóta is folyamatosan sürgetem a korszerûsítés befejezését. Beperelték a polgármesteri hivatalt olyan sofôrök, akiknek megrongálódtak az autóik, majd 4-5 hónap után kiderült, hogy nem minket, hanem az Országos Útügyi Hivatalt (CNADR) kellett volna perelniük. A CNADR és a kivitelezô arra hivatkozott, hogy ott, ahol a gázasok 2 évvel ezelôtt kiemelték a vezetékeket, nem állították helyre megfelelôen az úttestet, és a kivitelezô nem vállalja a rendbetételét. Szerintem ez olcsó kifogás, hiszen vannak jegyzôkönyvek arról, hogy igenis, a gázasok megtették a magukét, nyugodtan folytathatja a kivitelezô a korszerûsítést. Igazából én azt látom, hogy elhúzódott az idô, illetve nem megfelelô a terv. Például nem voltak belefoglalva az esôvízlefolyók a sós fürdôtôl a város bejáratáig, emiatt késlekedik a kivitelezés, hiszen a tervet módosítani kellett.

– Felmerült-e, hogy a polgármesteri hivatal esetleg bepereli a megrendelôt, azaz az Országos Útügyi Hivatalt?

– Fontolgattuk ezt is, én mindenféle tiltakozási formát kitaláltam, egészen az útelzárásig. Pár napja megjelent a táblákon, hogy 2014. június 30-ra tolták a kivitelezési határidôt. Az elmúlt öt polgármesteri évem legnagyobb csalódása ez a beruházás, ami nem tôlem, nem az önkormányzattól függ, mégis ránk és a marosszentgyörgyiekre van negatív kihatással.

– Épül-e elválasztó betonfal az úttesten, illetve lesz-e körforgalom a központban?

– A körforgalmat nem hagyták jóvá, hiába végeztettünk forgalmi tanulmányt, tervet stb., arra hivatkoztak, hogy elkéstünk az ötlettel, tervvel. Azt mondták az útügynél, ha meglesz az út, és lejár a garancia-idôszak, utána meg lehet valósítani a körforgalmat. A beton támfalat eredetileg úgy képzelték, hogy megszakítás nélkül szeli ketté a községet a várostól a sós fürdôig, ebben a kérdésben annyit értünk el, hogy három átfordulási lehetôséggel építik meg.

Antalfi Imola – népújság –

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére