Navigáció: Kezdőlap / Erdélyi hírek / Erdélyi magyar fiatalok jövőképe – Nőtt a gyermekvállalási kedv

Erdélyi magyar fiatalok jövőképe – Nőtt a gyermekvállalási kedv

Az Erdélyi magyar fiatalok 2013 – című kutatást ismertette Sepsiszentgyörgyön Barna Gergő kolozsvári szociológus. Az idei vizsgálat eredményeit egy 2001-ben, illetve 2008-ban készült felmérés eredményéhez is hasonlították, egyik legfontosabb kö-vetkeztetésük, hogy a felsőfokú képesítéssel rendelkezők köré-ben növekszik a gyermekvállalási kedv, ezt viszont ellensúlyozza a migrációs szándék erősödése.
Képzés tekintetében megváltozott a fia­talok stratégiája: felismer-ték, hogy a hosszabb tanulási folyamat nem segíti a munkaerő piaci elhelyezkedést (az erdélyi magyar 18–29 évesek negyede rendelkezik felsőfokú diplomával), a középiskolai és az egyetemi oktatásban erre kell felkészülni – hangoztatta az előadó. A fiatalok életszínvonala javult 2001-hez, de 2008-hoz képest is, noha jövedelmük kevésbé nőtt. Például a 18–35 évesek 99 százaléka mobiltelefont, 89 százalékuk pedig számítógépet használ, 59 százalékuk rendelkezik internetkapcsolattal az okostelefonján.
Az ifjúság legfontosabb problémái a munkanélküliség, a pénztelenség és a kilátástalan jövő, miközben nőtt azon pesszimisták aránya, akik úgy gondolják, egy év múlva rosszabbul élnek majd. Családalapí­tás és gyermekvállalás tekintetében előbbre kerül a függetlenedési szempont (anyagi és szakmai vonatkozásban), ugyanakkor az életkor esetében 25 évről 26-ra tolódik a családalapítás, illetve gyermekvállalás ideje. Miközben pillanatnyilag a 18–29 évesek között egyre kevesebb fiatalnak van gyermeke, a társadalomkutatók érdekes fejleménynek tartják, hogy csökken azok aránya, akik egyáltalán nem vagy csak egy gyermeket akarnak. Az erdélyi magyar fiatalok két­harmada két gyermeket szeretne, míg húsz százaléknyian azt mondják, három vagy akár több gyermeket is vállalnának.
Főként az újdonság, hogy a felsőfokú képesítéssel rendelkezők, a jobb anyagi körülmények között élők nagyobb családot, több gyermeket vállalnának, esély mutatkozik így arra, hogy ellensúlyozni lehet a demográfiai fogyást – vélekedett Barna Gergő. A rossz hír viszont a migrációs érintettség növekedése, nagyon megugrott az az arány, amely azt mutatja, hogy a megkérdezettek körében hányan élnek külföldön.
Ugyanakkor a fiatalok közül többen (43 százaléknyian) tervezik azt, hogy kipróbálják az időszakos külföldi munkát, miközben a turisztikai, tanulási céllal történő külföldi tartózkodás csökken. Külföldi munkavállalás tekintetében megváltoztak a célországok: a 18–29 évesek 30 százaléka Németországot és Ausztriát választaná, Magyarországra 19 százaléknyian mennének, harmadik helyen (17 százalékkal) pedig Anglia, Írország és Skócia szerepel.

Mózes László
Háromszék

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére