Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Ünnepvárás a szászrégeni református gyülekezetben

Ünnepvárás a szászrégeni református gyülekezetben

A város legnagyobb magyar református gyülekezete, a több mint 2000 lelket számláló magyarrégeni egyházközség a hagyományokhoz híven lázasan készül a karácsonyra – errôl számolt be lapunknak Tamásné Demeter Orsolya lelkipásztor.

Mint minden évben, az idén is a közösség, támogatók hozzájárulásával ajándékcsomagokat állít össze, amelyeket holnaptól juttatnak el a rászorulóknak. Ebben a munkában segítenek a nôszövetség és az ifjúsági bibliakör tagjai. A „szeretettarisznya” elsôsorban alapélelmiszerekbôl, édességbôl, gyümölcsbôl, konzervekbôl áll, amit az egyházi nyilvántartás alapján a gyülekezet kisnyugdíjasaihoz, özvegyeihez, a szociálisan hátrányos helyzetben levôkhöz juttatnak el. Mintegy 300 emberhez. A tiszteletes asszony szerint ez a szám évrôl évre nô, egyre több a súlyos beteg és az idôs, ami azt jelzi, hogy a közösség apad, gyengül. Sajnos, a fiatalok továbbra is külföldön keresik a boldogulást. Tavaly 60 fiatal vállalta el az angyal szerepét, idén is nagyon sokan jelentkeztek, hiszen azáltal, hogy felkeresik a gondban levô családokat, elbeszélgetnek velük, örömet szereznek nekik, hihetetlen élménnyel, az élet iskolájával ismerkednek – mondta a lelkipásztor.

Az ajándékozás mellett a református templomban gazdag, alkalomhoz illô mûsorral várják nemcsak a gyülekezet tagjait, hanem minden szászrégeni magyart. Advent negyedik vasárnapján, december 22-én 17 órától az ifjúsági istentiszteletet követôen fellép a Piccolino gyermekkórus, a Szivárvány kórus, a Sófár és Mini Sófár ifjúsági keresztény zenekar.

December 24-én, kedden 16 órától az istentisztelet keretében a gyülekezet óvodásai és I – IV. osztályos tanulói hagyományos betlehemes játékot mutatnak be Menjünk el Betlehembe címmel. 25-én, karácsony elsô napján 9, 11 és 17 órától kezdôdnek az ünnepi istentiszteletek, amelyeken úrvacsoraosztás is lesz. 26-án, karácsony másodnapján 10 órától az ifjúsági csoport tagjai Karácsonyi színjáték címmel színdarabot mutatnak be, a kátéórára járók 27-én, pénteken 10 órától zenés, verses karácsonyi mûsorral várják az érdeklôdôket.

A lelkipásztorok gondoskodásának köszönhetôen nem maradnak ki az ünnepi alkalomból a mozgássérültek sem. December 19-én, csütörtökön 11 órától az egyik sérült otthonában gyûl össze az a 12 személy, akikkel közösen ünnepelnek majd. Lesz rövid istentisztelet, és énekkel, gitárszóval üdvözlik Jézus születését. A tömbházlakókról sem feledkeznek meg. A szokáshoz híven az idén december 18-án 11 órától látogatnak el a radnótfájai negyedbe, ahol családias hangulatban ünnepelnek.

A szászrégeni református egyházkerület székhelyén van a magyarországi Kerekítô egyesület régeni fiókja. A civil szervezet hagyományos népi játékokkal, rigmusokkal tarkított baba–mama foglalkozást indított. Minden pénteken 11 órától a gyülekezet tanácstermében mintegy 15 kisbabás, gyesen levô anyuka találkozik. A foglalkozás ünnepi záró-rendezvénye december 20-án lesz, ahova természetesen az angyal is eljön majd.

Amint azt a szászrégeniek tudják, az egyházközség mellett mûködtetett DIO Ház a magyarság jelentôs közmûvelôdési központja. Az utóbbi idôben több fontos esemény házigazdája volt. December 7-én, szombaton sikerült egybegyûjteni a görgényi református egyházmegye lelkipásztorait családjaikkal együtt. Demeter Orsolya szerint második próbálkozásra sikerült találkozni a környéken szolgáló lelkészekkel, akikkel nemcsak tapasztalatot cserélhettek, hanem közvetlenebb kapcsolatot is kiépíthettek, ami nagyon fontos, hiszen egy közösséget szolgálnak, a gondok közösek, és fontos, hogy miként teljesítenek szolgálatot, hiszen a hagyományôrzô erdélyi településeken a közösségépítésben mindig fontos szerepük volt az egyházak képviselôinek.

December 8-án, vasárnap délelôtt a körtvélyfáji Szász Annamária népi bútorfestô alkotásaiból nyílt kiállítás azzal a céllal, hogy az ajándékozás idôszakában az eredeti magyar népmûvészetbôl inspirálódott dísztárgyak kerüljenek az ajándékcsomagokba, olyasmik, amik valójában a mi gondolkodásunk, lelkületünk, szépérzékünk tükrei – mondta a lelkipásztor.

A DIO Házban az egyházi jellegû rendezvények mellett a Kemény János Mûvelôdési Társaság is számos kulturális rendezvényt tart. Ugyanakkor a spanyolországi Cursillo egyházi program keretében több vallási jellegû elôadást szerveznek világi témákkal kapcsolatosan.

A mûvelôdés mellett szociális programokban is érintett az egyházközség. A romaprogram keretében 30 gyereknek adnak ebédet, és egy nyugdíjas tanár kétórás, iskola utáni meditációt tart számukra. Ezenkívül 30 kisnyugdíjasnak biztosítanak ingyenebédet – e két programot, partnerszerzôdés alapján, a polgármesteri hivatal is támogatja. A szomszédban levô szórványkollégium diákjai is itt étkeznek – mondta a pap.

Az egyházközség jövôre jubileumi ünnepségre készül – errôl Demeter József tiszteletes tájékoztatott. 125 éve, 1889- ben helyezték el a templom alapkövét. A közösség akkori erejét igazolva, Isten házát egy év alatt felhúzták. A mostani körülmények között azonban négy évig húzódik az épület felújítása. Három évvel ezelôtt a tornyot és az épület tetôzetét, elsô részét renoválták, a második évben a hajót és a hátsó felét, a harmadik évben belülrôl szépült meg, jövôre pedig szeretnék az udvart és a környékét rendbe tenni. Az idén valójában a szecessziós szószék, a vitrálisok, a karzat újult meg, ezenkívül egy 230 kg- os új és egy 140 kg-os kisebb harangot vásároltak – az utóbbi az Állomás utcai imaházhoz kerül, amelyet egy kis torony felépítésével templommá szeretnének alakítani az elkövetkezendô idôszakban.

Az ünnep dátumát még nem tûzték ki, de remélik, hogy emlékezetes lesz, hiszen valójában a szászrégeni egyházközség a szórványban levô magyarság egyik legerôsebb bástyája.

Vajda György – népújság –

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére