Navigáció: Kezdőlap / Események / Mûemlékvédelem Erdélyben (VI.)

Mûemlékvédelem Erdélyben (VI.)

A marosvásárhelyi Arcus Egyesület és a kolozsvári Entz Géza Mûvelôdéstörténeti Alapítvány március 28–30. között Mûemlékvédelem Erdélyben (VI.) címmel konferenciát szervez a szovátai Teleki Oktatási Központban. A kétévente megszervezett konferencia célja lehetôséget biztosítani az elmúlt idôszak erdélyi mûemlék-helyreállítási programjai, az épített és ingó örökségünkhöz kötôdô kutatások, valamint a különbözô örökségvédelmi projektek bemutatására. A rendezvényen a mûemlékvédelemben szerepet kapó különbözô szakterületek magyarországi és erdélyi képviselôi, mûvészettörténészek, építészek, régészek és restaurátorok adnak elô, az erdélyi mûemlékvédelem aktuális problémáiról tartanak kerekasztal- beszélgetést. A konferencia elsô, pénteki napjának elôadásai az erdélyi épített örökség mûvészettörténeti és régészeti kutatásainak legújabb eredményeirôl számolnak be, szombaton az elmúlt idôszakban végzett mûemlék- helyreállítások bemutatása kerül elôtérbe, míg a vasárnapi elôadások fôként a tárgyi örökség feltárására, restaurátori kutatásokra, mûtárgyak restaurálására fókuszálnak. A konferencia 50 elôadása a mûemlékvédelem több specializált szakterületének legújabb eredményeirôl igyekszik átfogó képet nyújtani. A fontosabb eredmények sorából jelentôségüknél fogva kiemelhetôek a változatos témájú mûvészettörténeti kutatások, a középkori falképek feltárása, kutatása és restaurálása, a további pusztulást megakadályozó mûemléki gyors beavatkozások vagy a különbözô európai uniós támogatásokból végzett mûemlék- helyreállítások kérdésköre, amelyekrôl több elôadás is beszámol. A rendezvény programja a www.monumenta.ro honlapon érhetô el.

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére