Navigáció: Kezdőlap / Egyéb / Közel 30 ezer szülôt szólított meg a Minden magyar gyermek számít beiskolázási kampány

Közel 30 ezer szülôt szólított meg a Minden magyar gyermek számít beiskolázási kampány

Az RMDSZ Minden magyar gyermek számít címû országos beiskolázási kampányának fô szakasza lezárult, de a következô hetekben is napirenden marad a kezdeményezés alapelve, amely arra ösztönzi a magyar vagy etnikai szempontból vegyes családokat, hogy írassák magyar osztályba, iskolába gyermekeiket – tájékoztatott tegnap délben Magyari Tivadar, oktatásért felelôs fôtitkárhelyettes.

„Mivel ez már a harmadik Minden magyar gyermek számít kampány, megszokottá, természetessé vált, így a gondolatok, felhívások gyorsan, sok csatornán terjednek. Ma már messze túlnô a kezdeményezô RMDSZ- fôtitkárság keretein, csatlakoztak hozzá a történelmi egyházak, a sajtó, civil szervezetek, illetve a szórványkollégiumok. Az egyik leghangsúlyosabb partnerünk a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége volt” – hangsúlyozta Magyari, majd hozzátette: ,,mindenkinek köszönjük, hogy hiteles megszólalóként az üzeneteket elviszi Erdély minden sarkába, és a helyi közösség gondolkodásmódjának ismeretében a mi üzenetünk mellé teszi a maga meggyôzô mondanivalóját.”

A fôtitkárhelyettes szerint több mint ezer szülôi értekezlet témája volt a magyar iskolák kiválasztása: voltak olyan iskolák és óvodák, ahol a párhuzamos román osztályba, csoportba járó gyermekek szüleit is meghívták, hogy megismerjék az anyanyelvi tanulás lehetôségeit és elônyeit.

,,Az RMDSZ fôtitkársága 3000 plakátot és 40000 szórólapot nyomtatott, és a területi szervezetek segítségével mindenhova eljuttatták ezeket. A szórólapok a magyar tannyelv mellett szóló érveket tartalmazzák, de elmagyarázzák azt is, hogy az anyanyelvi oktatás sem az érvényesülést, sem a román nyelv elsajátítását nem zárja ki. Köszönet a területi szervezeteknek, amiért gyors és jó terjesztô munkát végeztek” – összegzett Magyari.

A sajtó kiemelt helyen foglalkozott a kezdeményezéssel, majdnem valamennyi magyar rádió és tévé társadalmi célú hirdetésként bejátszotta a fôtitkárság felhívásait, a nyomtatott sajtó is foglalkozott a témával.

,,A kampány tulajdonképpen a magyar lakosság egy kisebb részét célozza meg, körülbelül 15 százalékát, mert a magyarság többségének szokása az, hogy magyar iskolát választ” – fejtette ki a fôtitkárhelyettes.

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére