Navigáció: Kezdőlap / Megyei hírek / Bejegyzés elôtt álló, új párt mutatkozott be Marosvásárhelyen

Bejegyzés elôtt álló, új párt mutatkozott be Marosvásárhelyen

Demokratikus Erdélyért Párt (DEP) néven fognak bejegyezni egy új, román–magyar pártot. A párt alapítói – Kovács István Dávid (a Demokratikus Marosvásárhelyért civil szervezôdés képviselôje), Majla Csaba és Ujvári András – tegnap sajtótájékoztató keretében mutatták be az alakuló szervezetet, amely saját jelöltet készül indítani a jövô évi önkormányzati választásokon Marosvásárhely polgármesteri tisztségének megnyerésére.

A Demokratikus Erdélyért Párt (DEP) alapítói szerint tíz évvel ezelôtti ötletet sikerül megvalósítaniuk ôsszel, azáltal, hogy a jelenleg érvényben levô törvénykezésnek megfelelôen bejegyeztetik az új, regionális román–magyar pártot. Kovács István Dávid szerint Erdély 16 megyéjének több váro-sában vannak szimpatizánsaik, akik várhatóan csatlakoznak az új politikai alakulathoz. A DEP fô célja Erdély gazdasági autonómiájának megteremtése, az alapítók szerint ez csakis a magyarok, románok és más nemzetiségûek összefogásával valósulhat meg.

A DEP keretprogramjának alapelveit – szabadság, család, erdélyiség, nemzet, XXI. századi szabad Románia, ifjúság és kulturális politika; erdélyi régiók; médiapolitika; egészségügyi, család- és szociálpolitika; erdélyi társadalompolitika – ismertette röviden Kovács István Dávid, hangsúlyozva, „a Demokratikus Erdélyért Párt kommunikációját értékeinek folyamatos hangsúlyozása mellett a higgadt reakciókészség, nyitottság, integratív szándék jellemzi, ugyanakkor a párt az erdélyi magyar és román politikában a verseny és az együttmûködés helyes arányára és viszonyára törekszik”. Kijelentette, meglátása szerint az új Romániában a régiók adják a politikai közösség legfontosabb szervezôdési kereteit, ugyanakkor hozzátette: „a DEP nem akar egy negyedik magyar párt, megosztó párt lenni, Erdély összlakosságát, szórványban élô nemzeti közösségeit szeretné összefogni, és nyitott a más – román, illetve magyar – pártokkal való együttmûködésre. A párt a parlamenti képviseletet és az önkormányzati politizálást fontosabbnak tekinti az öncélú kormányzati szerepvállalásnál, a kormányzati részvételt csakis célirányos – a közösségi autonómiák megvalósítása szempontjából releváns – és szigorúan betartott szövetségi programok alapján tartja elképzelhetônek”. Kovács István Dávid bejelentette, Erdély két településén indítanak polgármester- jelöltet, ezek közül az egyik Marosvásárhely lesz. Hangsúlyozta, nem a polgármester nemzetiségét tartják relevánsnak, hanem azt tartják fontosnak, hogy a jelölt jó szakember, jó városgazda, jó „városépítô” legyen, megfelelô programmal. Ilyen jelöltet tudnak csak támogatni.

„Marosvásárhelyen minden itt élô nemzetiségnek szüksége van munkahelyre, megélhetésre, pozitív jövôképre, ahhoz, hogy fiataljaink ne vándoroljanak ki. Olyan városvezetôre van szükség, aki jó gazdasági szakember, aki vállalja a megmérettetést és felvállalja a nemzetiségi gondokat. Van ilyen ember, és vállalja is a kihívást. A Demokratikus Erdélyért Párt nem a kis lépések politikáját akarja folytatni, célirányos programunkat akarjuk megvalósítani, számítunk a szaktudásra. Nem örökölt politikusokat akarunk” – tette hozzá Kovács István, kijelentve, a DEP megalakulásával a Demokratikus Marosvásárhelyért civil szervezôdés nem szûnik meg, nem alakul át, folytatja tevékenységét.

Antalfi Imola
népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére