Navigáció: Kezdőlap / Egyéb / Tóth Gy. László: Európa árulói

Tóth Gy. László: Európa árulói

A lassú konszolidáció első jelei nyilvánvalóvá tették, hogy az Iszlám Állam létezése és az Európa elleni invázió elsősorban két ország számára előnyös. Az Egyesült Államok nemcsak előidézője, de haszonélvezője is a jelenlegi helyzetnek, hiszen a kaotikus helyi viszonyok tovább növelték politikai mozgásterét a térségben. Tóth Gy. László politológus Izrael számára ugyancsak előnyös a mostani helyzet, hiszen ellenfeleinek egy jelentős részét lekötik az egymás elleni harcok, így a zsidó állam lényegében zavartalanul folytatja a nemzetközi jogba ütköző telepek létesítését a megszállt területeken. A káosz további haszonélvezője az EU képviseletében fellépő Németország, mert miközben mindenki a bevándorlás körüli problémákra koncentrál, gyorsított tempóban folyik a transzatlanti szerződés (TTIP) aláírásának előkészítése. A projekt Angela Merkel kiemelt támogatását élvezi.
Ezzel szemben különösen látványos az Európai Unió tehetetlenkedése, improvizálása és sodródása. A kiéleződött helyzetben az unió vezetői képtelenek voltak a helyzet kezelésére, a problémák felismerésére és gyors megoldási javaslatok kidolgozására. Az EU vezető személyiségei és intézményei látványosan megbuktak, s demokratikus kontroll és felelősségre vonás nélkül folytatják irracionális elképzeléseik nyilvánosságra hozatalát. Az a tény, hogy háromnegyed év alatt közel egymillió más civilizációhoz tartozó, más vallású és kultúrájú ember léphetett önkényesen – komoly ellenőrzés nélkül – Európa területére, annak a bizonyítéka, hogy az EU teljesen kiszolgáltatott és védekezésre képtelen a világ újrafelosztásáért folyó kíméletlen harcban. Az unió folyamatosan hátrál, feladja kultúráját és értékeit, megtagadja keresztény múltját, és tétlenül szemléli a külföldről pénzelt kozmopolita ötödik hadoszlop térnyerését, amely különböző civilszervezetek mögé bújva, lényegé­ben az amerikai multinacionális cégek és az őket kiszolgáló balliberális értelmiségi csoportok további térnyerését készíti elő. Ezt a célt szolgálják a különböző emberjogi szervezetek, a szexuális devianciák népszerűsítése, a hagyományos közösségek – köztük a család – szétverésére irányuló törekvések, az őrülettel határos genderideológia terjesztése, valamint a nemzetállamok lebontását célzó különböző machinációk. A hírhedt pénzügyi spekuláns, az amerikai Soros György és társai dollármilliárdokat költöttek kártékony céljaik megvalósítására.
A nyugati fehér civilizáció egy része már természetesnek tartja azt a beteges és természetellenes folyamatot, melynek végső célja az ember nemi és nemzeti identitásának elbizonytalanítása, majd felszámolása. Európa, illetve a nyugati, fehér civilizáció létét nem az ázsiai, a közel-keleti és afrikai muzulmán menekültek veszélyeztetik elsősorban, hanem azok a nyugati civilizációhoz tartozó tömegek és politikai képviselőik, akiknek már régen semmi közük a görög kultúrán, a római jogon és a keresztény etikán alapuló európai értékrendhez és az erre épülő nemzetállamokhoz. Akinek nincs stabil identitása, aki nem hisz a saját értékrendjében és világnézeté­ben, aki nem kötődik családi és nemzeti közösségekhez, annak nincs miért harcolnia. A fogyasztáscentrikus, gyökértelen konzumidióta mindaddig jól érzi magát, míg megkapja a napi testi-lelki szükségletét kielégítő javakat, a környezetében zajló változások nem nagyon érdeklik, miután nincs sem nemzeti, sem kulturális, sem vallási kötődése. Ez a mostani invázió egyfajta próbatételként is felfogható. Az viszonylag gyorsan bebizonyosodott, hogy a különböző nemzetek feletti szervezetek tökéletesen alkalmatlanok eredeti feladatuk ellátására, ugyanis ezen intézmények balliberális szellemiségük miatt képtelenek a racionális cselekvésre, ugyanis számukra az elsődleges kérdés az, hogy mi a politikailag korrekt magatartás, és mi nem az. Márpedig e kérdéskörben nincs választási lehetőség. Aki nem veszi fel a kesztyűt, az eleve vesztes. Ha Európa feladja értékeit és megtagadja szimbólumait idegen civilizációk, népcsoportok és más vallások miatt, akkor csak idő kérdése végleges bukása. Ha a muzulmánok iránti rosszul felfogott tisztelet miatt lekerülnek a feszületek a falakról, és szőnyegekkel takarják el a keresztény vallás szimbólumait, akkor elkezdődik az önfeladás ki tudja, hová vezető útja. Ez nem tolerancia, hanem egy jól körülhatárolható politikai-gazdasági érdekcsoportot szolgáló értelmiségi réteg sikeres agymosási akciója, melynek következményeként a nyugati, fehér civilizáció egy részében sikerült mesterségesen bűntudatot kelteni.
Szinte érthetetlen, hogy még a Vatikán is arra biztatja híveit, fogadják lakásukba az egyébként keresztényellenes, muzulmán, illegális bevándorlókat, akikről senki sem állítja, hogy nem emberi lények, de azt világosan látni kell, hogy ők egy másik civilizáció képviselői, akikkel nincs közös jövőnk. Ahogy a múltunk sem volt közös, és a jelenünk sem az. De arra sem kaptunk egyértelmű választ, hogy a kereszténység hazája, Európa, miért nem fogadja be soron kívül a muzulmán világban megvetett és üldözött keresztényeket? A német menekülttáborokban gyakoriak a verekedések, a kisebb-nagyobb incidensek és a kisebbségben lévők elnyomása. Európai ésszel felfoghatatlan, hogy szélsőséges muzulmánok az arab országokból menekült keresztényeket terrorizáljanak egy olyan országban, amelyik befogadta őket, és amelyet lényegében kereszténydemokrata pártok vezetnek. Mit képvisel valójában Angela Merkel? A CDU kereszténydemokrata vagy liberális párt? A férfiak és nők egyenjogúsága a német alkotmány egyik alapelve. Az NDK-s, ifjúkommunista agitpropos múltú kereszténydemokrata Merkelnek tudomásul kell vennie, hogy az ortodox zsidó rabbik után a jövőben a muzulmán imámok sem fognak vele kezet, ugyanis ők sem érinthetik meg a nőket. Nem véletlenül mondta Julia Klöckner német kereszténydemokrata képviselő, hogy nem Németországnak kell megváltoznia, hanem a menekülteknek, függetlenül attól, hogy milyen környezetben szocializálódtak. Kik vezetik ma Európa nemzetállamait és az uniót? És kiknek az érdekeit képviselik? Miért nem vállalnak sorsközösséget a hozzánk legközelebb állókkal? Mert egy jól szervezett emberjogi-kozmopolita csoport azt állítja, hogy ez politikailag nem lenne korrekt? Mikor száműzzük végre a PC képviselőit a közéletből, az egyetemekről és a médiumokból? Mikor szabadulunk meg a féligazságoktól és a képmutatástól? Mikor lehet társadalomtudományi kérdésekről szabadon és őszintén beszélni? Mikor szabadulunk meg végre az ostoba tabuktól és a liberálisok szánalmas, életidegen dogmáitól? Ha Európa nem készül fel a kívülről érkező behatások elszánt elhárítására, akkor egyik válságból a másikba sodródik majd. Ha az ötödik hadoszlop által megszervezett bevándorlókkal együtt megindulnak a víz- és élelmiszerhiány miatt szenvedő szerencsétlenek is, akkor a helyzet nyilvánvalóan kezelhetetlenné válik. Ezért lenne létfontosságú a kontinenseken is átnyúló, összehangolt taktika és stratégia kidolgozása a végső összeomlás elkerülésére. Ne legyenek illúzióink: a világ nagyhatalmai kárörvendve néznék végig a rivális Európa elpusztulását.
A különböző nemzetek és nemzetállamok ma már Európa szerves részei, alkotó- és meghatározó elemei. Ezeket az országokat a közös értékeken, a hasonló kultúrán és hiten alapuló kereszténység tette egymáshoz hasonlóvá. A nyugati baloldaliak és a liberálisok nemzetellenessége jelentősen hátráltatja az integrációs folyamatokat, hiszen ott teremtenek mesterséges konfliktusokat, ahol azok ki sem alakulnának. Nemegyszer olyan érdekek és mesterségesen kreált értékek nevében lépnek fel, amelyek elfogadhatatlanok Európa népeinek, de sajnos a szavazóktól elszakadt politikai osztály egy jelentős része már szívesebben foglalkozik álproblémákkal, mert a valós társadalmi-gazdasági folyamatokat már nem is ismerik. Ez jellemzi a funkcióját vesztett, jövőkép nélküli nyugati szocialista-szociáldemokrata pártok jelentős részét, valamint az egyre kisebb, de egyre agresszívebb liberálisokat. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az EU vezetőinek jelentős része sem erkölcsileg, sem intellektuálisan nem alkalmas feladata ellátására. Az EU parlamentjének elnöke, az iskolázatlan és köztudottan szerény képességű Martin Schulz például az Európai Egyesült Államok híve, és veszélyesnek tartja a nemzetállamban gondolkodókat – köztük Orbán Viktort. Miután a bonyolultabb összefüggések távol állnak tőle, a muzulmán invázióról is egyszerűen fogalmaz: „A menekültek demokratikus elkötelezettségük miatt menekülnek hozzánk különféle diktatúrákból, akiket kötelességünk befogadni.” Az ilyen nyilatkozatokat egyszerűen nem lehet komolyan venni. Európa jövője lényegében attól függ, hogy erkölcsi-szellemi-intellektuális képviselői vállalják-e a történelem által rájuk rótt feladatokat. Az ellenséges szellemi közeg ellenére vállalják-e végre, hogy szembefordulnak a tőlük idegen nemzetellenes liberalizmus doktrínái­val, a baloldal utópisztikus eszmevilágával és az atlantista-globalista erők mindenen átgázoló pragmatizmusával. Európa összefogása, értékeinek és érdekeinek közös képviselete csak abban az esetben valósulhat meg, ha a baloldali és liberális politikai pártok és értelmiségi csoportosulások a „nemzeti” jelző használatát nem tartják elfogadhatatlannak, a nemzetállamok létezését pedig nem történelmi tévedésként, hanem eredményként és lehetőségként értelmezik. Az uniós szabadságjogok: az áruk, a tőke, a szolgáltatások és az emberek szabad áramlása önmagában nem old meg semmit. Az Európai Unió csak akkor lesz életképes, ha a nemzetállamok jogainak tiszteletben tartása mellett képes lesz egy új szellemiségű, azonos értékrendű és nagy kohéziójú összefogás megteremtésére. Jelenleg ennek nincsenek meg a feltételei.
(A szerző írása a Magyar Időkben jelent meg.)

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére