Navigáció: Kezdőlap / Megyei hírek / Konferencia Disznajón

Konferencia Disznajón

A Maros megyei RMDSZ Nôszervezete Disznajón tartotta 2016. évi elsô összejövetelét. Mintegy 60-an vettek részt ezen a rendezvényen, nagyrészt nôk, de volt, aki családjával érkezett, így férfiak és gyermekek is voltak ezen a sikeresnek bizonyuló találkozón. Teljesen benépesítettük az újonnan épített szép, modern Gabriella panziót.

Köszöntôbeszédet mondott Csép Éva Andrea megyei elnök, Nagy Enikô, a helyi nôszervezet elnöke, valamint Ördög Ferenc, községünk polgármestere. A konferencia témája Disznajó történetének ismertetése, értékeinek megismerése. Az elôadást Csôsz Irma nyugdíjas óvónô tartotta, vetítéssel és szépirodalmi szövegek beiktatásával közremûködtek Nagy Enikô, Vita Piroska és Vita Melinda pedagógusok. Irma néni átéléssel és lelkesedéssel mesélte közel 700 éves településünk történetét. Évtizedes hozzáértô, kitartó, lelkes munkájának köszönhetjük mi, disznajóiak, hogy ismerjük falunk történetét, értékes, híres alakjait. Tiszteletünk és elismerésünk Csôsz Irma óvó néninek felbecsülhetetlen munkájáért!

A bemutató után múzeumlátogatás következett. A 2014 nyarán létrehozott falumúzeum gazdag néprajzi anyaggal mutatja be a település népének szorgalmát, tehetségét, mellyel széppé, élhetôvé tették életüket.

1975-tôl Csôsz Irma falukrónikát ír, amely már a negyedik kötetnél tart. Szerzôje mindent feljegyzett, ami a faluban történt az elmúlt 40 év alatt. Gazdag fényképanyag, dokumentumok, kultúr- tevékenységek leírása, a kicsi zenekar megalakulása és sikerei, a betanult színdarabok, a Háry János 26 elôadása mind benne található ezekben a naplókban, melyek díszes, varrottas borítóba kötve külön kincsei a múzeumnak.

A falumúzeum megalkotásában ugyanaz a 20 asszony tevékenykedett, akik ma is segítettek a konferencia résztvevôinek ellátásában. Nemcsak alkalomszerûen, hanem hetente összegyûlnek, kézimunkákat készítenek, s minden kultúrmûsor után kirakóvásáron értékesítik alkotásaikat, így teremtve pénzalapot a nôszervezet mûködéséhez. Összejöveteleiknek nagyobb hozadéka azonban az, hogy közösségi életet élnek, ahol szükség van, ott segítenek. Minden asszony igyekszik bekapcsolódni a nôszervezet tevékenységébe, mert itt megcsillogtathatja tehetségét, egyéni értékeit, valamint gondolatai, ötletei megosztásával és sikeres gyakorlatba ültetésével hozzájárulhat a közösség életének jobbításához. Így értelmes életet tudunk élni ebben a rohanó világban.

A disznajói nôszervezet tagjai

Mezey Sarolta
népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére