Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Márk Endre lett az új elnök

Márk Endre lett az új elnök

Tisztújítás az RMDSZ szászrégeni szervezeténél
Április 8-án, szombaton az RMDSZ szászrégeni szervezetének tisztújító küldöttgyűlésén Márk Endre alpolgármestert választották meg a szervezet új elnökévé. A gyűlésen jelenlevők megköszönték Nagy András volt elnöknek mind az RMDSZ-ben, mint alpolgármesterként kifejtett munkáját.

Az ifjúsági ház nagytermében Nagy András köszöntötte a küldöttgyűlést, ismertette a napirendi pontokat, majd átadta a szót Kelemen Attila Mártonnak, a Maros megyei TKT elnökének, aki levezette a gyűlés munkálatait. Elsőnek a leköszönő elnök számolt be eddigi munkájáról. Elmondta, fontos megvalósításnak tartja a székház rendbetételét, majd annak megvásárlását, a 13 városi körzet kialakítását, az RMDSZ-tagság számítógépes nyilvántartását, azt, hogy sikerült hagyományossá tenni az RMDSZ születésnapi összejöveteleit és a szászrégeni magyar napokat. A közigazgatás terén elért legkiemelkedőbb eredményei, hogy a 2004-es, majd a 2008-as helyhatósági választásokat követően elfoglalhatta a polgármesteri széket, a 19 tagú városi tanácsba kilenc RMDSZ-es önkormányzati képviselő jutott be. Fejlődésnek indult a város, csökkent az etnikumok közötti feszültség, nyugodtabb a légkör a városban, zavartalanul ki lehetett tenni a magyar feliratokat a közintézményekre. Mindezek ellenére a két utóbbi választás kevésbé volt sikeres.

– Nem vonulok vissza, választmányi tagként, városi tanácsosként 20 éves tapasztalatommal segítem a közösséget – mondta többek között a leköszönő elnök, akinek a beszéde végén Aszalos Gábor megyei tanácsos emléklapot adott át, megköszönve munkáját. Nemes Árpád ny. református lelkipásztor javaslatára Nagy Andrást az RMDSZ szászrégeni szervezetének tiszteletbeli elnökévé választották.

Ezt követően Erős Csaba, az RMDSZ Szászrégen kerületi elnöke ismertette az új választmányi tagokat; a listát elfogadta a küldöttgyűlés. Ketten pályáztak az RMDSZ szászrégeni szervezete elnöki tisztségére, Márk Endre alpolgármester és Tudor Veronka helyi tanácsos. Elsőként Márk Endre ismertette elképzeléseit. Elmondta: szívügyének tartja a szászrégeni magyarok sorsát, a szervezet korábbi alapítóinak, édesapjának a tiszteletére is vállalná ezt a feladatot.

Célkitűzésként jelölte meg, hogy a következő helyhatósági választásokon még jobban szerepeljen az RMDSZ szászrégeni szervezete, és ha lehet, nyerje vissza a polgármesteri széket. Ehhez nagyobb nyitottságra, kommunikációs készségre, őszinte párbeszédre van szükség a tagsággal, és nem csak. Többek között kiemelt figyelmet szentelne a civil szervezeteknek, a történelmi magyar egyházaknak, ugyanakkor azt ígérte, hogy rendszeres találkozókat, konzultációkat és lakossági fórumokat szervez a kapcsolattartás érdekében. Támogatja a szászrégeni magyar napok szervezését, együttműködne a Nőszervezettel, a fiatalokat tömörítő Madisz-szal, a SZISZ-szel és a Magyar Pedagógusszövetséggel. Kezdeményezni fogja Petőfi Sándor szobrának köztéren való felállítását, és egy Kohl Istvánnak és Kalabér Lászlónak emléket állító helyiség berendezését a múzeumkertben.

Tudor Veronka Bukarestben végezte egyetemi, posztgraduális tanulmányait és a mesterképzőt. Az RMDSZ szenátusi frakciójának munkatársa, a Kós Károly Akadémia Alapítvány irodavezetője. 1996-tól RMDSZ-tag, és ugyancsak 1996-tól kezdett el dolgozni az országos RMDSZ-nél mint a szövetségi elnök közvetlen munkatársa. Volt referens, tanácsos, kabinetvezető, tanácsos a Miniszterelnöki Hivatalban, valamint a Miniszterelnöki Hivatal Művelődési Igazgatóságának igazgatója és államtanácsosa. Négy évig volt a Szövetségi Állandó Tanács titkára, a bukaresti RMDSZ Nőszervezetének ügyvezető elnöke. Jelenleg az RMDSZ Nőszervezetének országos alelnöke, SZKT-tag, TKT-tag és helyi önkormányzati képviselő.

– Eddigi tevékenységem során az erdélyi magyar közösség érdekeit és az RMDSZ célkitűzéseit tartottam a legfontosabbnak, ezt követően is ezt a két mércét fogom követni, hiszen nem személyes sorsunkról szól az RMDSZ, hanem a közös jövőnkről – mondta, majd kifejtette, a hatékony szervezetépítésben szeretne szerepet vállalni. Ehhez azonban a célok iránti elkötelezettségre, csapatmunkára és felelősségvállalásra, jó kommunikációs és kompromisszumkészségre, ugyanakkor a tagsággal való rendszeres kapcsolattartásra van szükség. Sokan elköltöztek, többen elfordultak az RMDSZ-től, a bizalmat kell visszanyerni – mondta egyebek között, majd hangsúlyozta, a magyar közösség megmaradását hagyományaink, értékeink és identitásunk megőrzésében, a közösségépítő rendezvények szervezésében látja. „Meggyőződésem, hogy ezek az értékek csökkentik az identitásvesztés, valamint a lemorzsolódás veszélyét. Az anyanyelvi oktatási hálózat erősítését is itt emelném ki, hiszen ezáltal magyar nyelvünk, kultúránk és identitásunk megőrzése kerül a központba” – mondta.

A jelöltek bemutatkozása után a gyűlésen jelen levők kérdezhették a jelölteket a bemutatott elképzelésekkel kapcsolatosan. A válaszokat követően a küldöttek az urnához járultak. Márk Endrét 56-an, míg Tudor Veronkát 30-an támogatták.

Fábián András Gy.
Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére