Navigáció: Kezdőlap / Egyéb / “El a kezekkel Wass Alberttől”

“El a kezekkel Wass Alberttől”

Karácsony Gergely, Budapest alig pár napja megválasztott főpolgármestere, sem többet, sem kevesebbet nem adott magából, mint amennyit ér, amikor is fontosnak tartotta ország-világ elé tárni irodalmi és történelmi műveletlenségét azzal, hogy nácinak nevezte Wass Albertet.
A 20. század erdélyi és összmagyar irodalmának egyik legkiemelkedőbb képviselőjére vonatkozó, megbélyegzőnek szánt kijelentés csupán egy dolgot bizonyít napnál is világosabban: Karácsony Gergely semmiben sem különbözik SZDSZ-es elődjeitől, a maga félműveltségében pedig nem egyéb, mint jellemző példánya annak a balliberális álértelmiségnek, aki előszeretettel szórja az ismert címkéket, és szólal meg olyan témákban, melyekhez nem ért, s ha teheti, nem kerüli el, hogy az elszakított területek magyarságának érzékenységét is sértse. Az, hogy nácinak nevezi Wass Albertet, csak annyit mutat, hogy egyetlen sort sem olvasott tőle, és fogalma sincs miként vélekedett a mélységesen konzervatív, magyarságához az utolsó pillanatig hű Wass Albert a szocializmus nemzeti vagy nemzetközi válfajáról. Karácsony Gergely kedvéért eláruljuk: mindkettőt mélységesen elítélte és elutasította.

Karácsony Gergely nyilatkozatával egy platformra helyezkedett a román kommunista hatóságokkal, valamint a Wass Albertet több alkalommal is meggyilkolni szándékozó Securitatéval. Ezek után az sem lepne meg bennünket, ha a főváros zászlaját ismét megváltoztatná piros-sárga-kékre. A román propaganda hazugságait visszhangozó főpolgármester szemmel láthatóan nincs tisztában azzal, hogy Wass Albert két alkalommal, 1934-ben és 1940-ben is megkapta irodalmi munkásságáért a Baumgartner-díjat. A magyar zsidó családból származó díjalapító szándéka szerint „oly komoly törekvésű, akár a szépirodalmat, akár a tudományt művelő magyar írók részesüljenek évdíj, jutalomban vagy segély formájában, akik minden vallási, faji és társadalmi előítélettől mentesek és csakis eszményi célokat szolgálnak és így személyes előnyök kedvéért megalkuvást nem ismervén, anyagiakban szükséget szenvednek”.

Mint ahogyan az is napnál világosabb, hogy a kolozsvári Ellenzék című lap irodalmi szerkesztőjeként 1944-ben a Gestapo zaklatása elől a hegyekbe menekülő, majd pedig a magyar hadsereg kötelékébe alhadnagyi rangban beálló Wass Albert nem lehetett náci. Úgy látszik, ezek a köztudomású tények valahogy elkerülték Karácsony Gergely figyelmét, mint ahogyan az is, hogy az Egyesült Államok kormánya megtagadta a Wass Albert kiadatását követelő román hatóságok kérését, mert tüzetes vizsgálat után sem találták megalapozottnak a Wass háborús bűnösségére vonatkozó vádakat. Ugyanígy jártak el az amerikai hatóságok a Wiesenthal-alapítvány feljelentése nyomán is, vagyis alaposan átvilágították az írót, és nem találtak semmilyen bizonyítékot az ellene felhozott rágalmakra.

Karácsony Gergellyel ellentétben Wass Albert nagyságáról gazdag irodalmi életműve, soha meg nem tagadott, a legrosszabb körülmények között is felvállalt magyarsága, izzó hazaszeretete, nemzete érdekében végzett fáradhatatlan munkája beszél. Örökségét ápoljuk és megbecsüljük. Karácsony Gergelynek pedig ezúton is gratulálunk főpolgármesteri tisztségéhez, így legalább nem kell visszamennie korábbi kerületi polgármesteri székébe, ahol eddigi „komoly” vezetői teljesítménye nyomán utódkommunista MSZP-s kollégái saját bevallása szerint is elásnák.

Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnöksége

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére