Navigáció: Kezdőlap / Megyei hírek / Megszigorították a sporthorgászati szabályzatot

Megszigorították a sporthorgászati szabályzatot

2020-tól megszigorították a sporthorgászati szabályzatot. Elsősorban a környezetvédelmi előírásokra és a tagsági viszonyra vonatkozó cikkelyek változtak, ugyanakkor néhány folyószakaszon feloldották a védett övezetre vonatkozó tilalmat. A Maros Megyei Horgász- és Vadászegyesület egy kiadványban foglalta össze a sporthorgászatra vonatkozó szabályzatban eszközölt változásokat. Ebből emeltük ki a fontosabbakat.

2020-tól szigorúbban ellenőrzik a sporthorgászatot. Amint ismeretes, a hatóságokon kívül az egyesület ezzel megbízott tagjainak (önkéntesek) és alkalmazottainak is van ellenőrzési joga. A terepszemlén az érintettek az egyesület által kibocsátott igazolvánnyal (ennek felmutatásával) léphetnek fel. A helyszíni szemlén tapasztaltakat jegyzőkönyvbe veszik. Az ellenőrzött személy köteles felmutatni a horgászengedélyét, ha ezt megtagadja, kizárhatják az egyesületből.

A horgászoknak a következő környezetvédelmi szabályokat kell betartaniuk (8. cikkely): ne szemeteljenek, illetve ne hagyjanak hátra környezetszennyező anyagokat; kötelesek felügyelni a horgászati területet (a horgászállás közelében és nem csak), és jelenteni, ha bármilyen orvhorgászati vagy környezetszennyező tettet észlelnek; szigorúan tilos gépkocsit, szőnyeget mosni a folyó- vagy állóvizekben; segíteniük kell az egyesületet a környezetszennyező gócok eltávolításában, az ebből adódó esetleges kár felmérésében.

Amint korábban jeleztük, a kihágások büntetését szigorították. Intést (avertisment) kaphatnak írásban – bejegyzik a tagkönyvbe vagy értesítést küldenek az érintettnek – azok, akik a megengedettnél több horgászbotot, felszerelést használnak, ha a megengedettnél kisebb halakat fognak ki, ha a kifogott halakat nem megfelelő körülmények között tartják. Írásbeli figyelmeztetés jár, ha a horgászállást szemetesen hagyják. Akkor is megfeddik a horgászt, ha a két állás között nem tartja be a kötelező 15 méteres távolságot, nyilván, ha valamelyikük feljelentést tesz ez ügyben. Továbbá azt is megjegyzik az ellenőrök, ha a horgász nem vezeti a halfogást igazoló jegyzőkönyvet (fişa de captură). Nem szabad felügyelet nélkül hagyni a vízbe vetett horgot, és megfelelőképpen kell viselkedni az ellenőrökkel.

Ennél súlyosabb bírsággal – a tagsági viszony három hónapig tartó felfüggesztésével (suspendare) – sújtják azokat, akik tilos helyen horgásznak, rosszindulatúan visszautasítják a tagkönyv felmutatását az ellenőrző hatóságok képviselőinek, elrejtik a fogást, az előírtnál kisebb halakat fognak ki, ugyanakkor e büntetés akkor is jár, ha folyó évben elfelejtették láttamozni a tagsági könyvecskét. Ha a sporthorgász az említett kihágásokat több mint háromszor követi el, horgászati jogát akár egy évre is felfüggeszthetik.

Az alapszabályzat alapján orvhorgászatnak minősül (11. cikkely), ha a törvény által tiltott, nem megfelelő eszközökkel fogják ki a halakat, ha védett halfajtákat fognák ki, illetve tömeges pusztulást okozó módszereket (áramütés, robbantás, mérgező anyag stb.) alkalmaznak. Ez esetben a horgászokat kizárhatják (excludere) az egyesületből.

Ezen eljárás alapján a helyszíni szemlekor az ellenőröknek jegyzőkönyvet kell készíteniük, amit a tett megállapításától számítva három hónapon belül az egyesület vezetőségéhez juttatnak. Az utóbbi összehívja a jogi, fegyelmi és etikai bizottságot – amely meghallgatja az érintetteket –, majd utólag az igazgatótanács dönti el, hogy milyen bírságot alkalmaz. A döntés meghozatalát és közlését követően, 15 napon belül megóvható a közgyűlés előtt, illetve az alapszabályzatnak megfelelően jogorvoslásért a bírósághoz fordulhatnak. A döntés részeként az egyesület vezetősége bevonhatja a tagkönyvet, amelyet természetesen a bírságolásként megszabott idő lejárta után (amennyiben nem végleges a kizárás) visszaadnak – mindkét esetben jegyzőkönyv kíséretében.

Amennyiben az egyesület ellenőrei a helyszíni szemlén kihágást tapasztalnak, amelyért büntetőjogi felelősségre vonás jár, értesítik a hatóságokat (rendőrség, csendőrség, halászati felügyelőség), így ez esetben nem csak kizárásról lehet szó, hanem más – a törvény által megszabott – büntetésről is.

Nemcsak a bírságok változtak, hanem a tagdíjak is. Így 2020-ban az évi tagdíj felnőtteknek 100 (korábban 80), nyugdíjasoknak, könnyebb mozgássérülteknek 80, iskolásoknak/egyetemistáknak 60, 8-14 év közötti gyerekeknek, 75 év fölötti nyugdíjasoknak, súlyosabb fogyatékkal élőknek 10 lej. A hét év alatti gyerekek legalább egy felnőtt jelenlétében és egy horgászbottal ingyen horgászhatnak. A sík- és/vagy hegyvidéki vizekben a horgászásért még egy évi 50 lejes engedélyt kell kiváltani.

Ajánlatos, hogy a tagok érdeklődjenek az egyesület gondozásában levő horgászterületekről. Mint ismeretes, egy lista áll a tagok rendelkezésére arról, hogy a megyében levő nagyobb folyókon (Maros, Nyárád, Küküllők, Luc-patak stb.) pontosan hol horgászhatnak. Négy helyszínen történt változás. Csökkentették a teljes (egy évre szóló) tiltott zónát a Maroson, Andrenyásza és Szalárd között. Korábban a szalárdi híd és az andrenyászai gyaloghíd (lengőhíd) között 5000 méteren egyáltalán nem lehetett horgászni, most a tiltott övezet csupán 1000 méteres. Továbbá tilos a Maroson, a meder fölött átívelő sárpataki gázvezetéktől le- és felfelé 200-200 méterre horgászni. Tilos bevetni a horgot Kutyfalván, a radnóti hőerőmű gátja alatt 500 méteren, valamint a Nyárádon azon a helyen, ahol a folyó Vidrátszegen találkozik a Marossal, itt a vasúti híd fölött mintegy 1000 méteres szakaszon nem szabad horgászni egész évben. Az egyesület vezetősége azt ajánlja a horgászoknak, hogy a félreértések elkerüléséért a 2019-ben is megszabott és továbbra is érvényben levő tiltott övezeteket tartalmazó jegyzéket, valamint a 2020-ra érvényes szabályzatot – a tagságdíj törlesztésekor – kérjék el az egyesület székházában, vagy ha elfelejtették, utólag e-mailen, és természetesen tartsák be az előírásokat.

A következő személyeknek és/vagy intézményeknek jelezhetik a horgászok a környezetvédelmi és/vagy más, a horgászati szabályok elleni vétséget. Az egyesület székhelyének telefonszáma: 0265-267-621, a Marosvásárhelyhez tartozó zóna ellenőrzéséért Szabó Jenő (telefonszám: 0757-223-734) felel, a szászrégeni övezet felelőse Maier Gheorghe (0744-386-950), Marosludas és környéke Alb Alinhoz (0741-135-489) tartozik. A csendőrséget a 0265-254-455-ös, a környezetvédelmi ügynökséget a 0265-314-984-es, a környezetvédelmi őrséget a 0265-315-007-es és a 0265-314-987-es, a vízügyi hatóságot a 0265-267-303-as és a 0737-166-735-ös, a halászati felügyelőséget (Bartha László) a 0747-287-466-os telefonszámon lehet értesíteni, és természetesen hívható a 112-es sürgősségi hívószám is, ahol a bejelentésnek megfelelően kapcsolják az illetékes hatóságot.

Vajda György
Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére