Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Szászrégeni tervek a költségvetés tükrében

Szászrégeni tervek a költségvetés tükrében

2020 a takarékosság éve
Február közepi soros ülésén a helyi tanács elfogadta Szászrégen költségvetését, aminek alapján egyes városfejlesztési tervek még az idén valóra válhatnak, másokra pedig még várni kell, de az önrészt megelőlegezték. Márk Endre alpolgármester részletezte lapunknak, hogy miből gazdálkodik az idén a város.

– Induljunk ki az általános számadatokból. Milyen a bevétel-kiadás aránya?

– Február 14-én fogadta el a szászrégeni tanács a helyi költségvetést. Az idén a város 111 millió lejt költhet, aminek nagy része – 31.522.000 lej – uniós pályázatokból származik. Az adókból és illetékekből kikerülő saját bevétel mintegy 65 millió lej – 90%-os adóbehajtási aránnyal számolva – ennek a 80-85%-át az önkormányzat működési költségeire fordítjuk, csak a fennmaradt részt szánhatjuk beruházásokra. Várhatóan még 17 millió lej héa- visszatérítést kaphatunk, és az oktatási intézményekben dolgozók fizetésére is adnak a tanügyminisztériumtól. A tavalyhoz képest nőtt a jövedelmünk, de ez elsősorban a már aláírt, az idén finanszírozásra kerülő uniós projektekből bejövő összegnek köszönhető. Azon igyekeztünk, hogy a rendelkezésünkre álló összeget arányosan osszuk el a kiadásokra. Biztosítanunk kellett az uniós pályázatokhoz szükséges önrészt, majd, ahogy lehetett, igyekeztünk lefedni a szükséges költségeket. Az otthoni beteggondozásra nem sikerült az év végéig biztosítani a teljes költséget. A szükséglet 5,1 millió lej lenne, 4,9 milliót különítettünk el rá, reméljük, a költségvetés-kiegészítéskor találunk megfelelő forrást, hogy fedezzük a szociális szolgáltatás kiadásait. Vitatéma volt a tanácsülésen a kulturális programok támogatása. Az RMDSZ-frakció véleménye az, hogy az idén is nagyon sok pénzt – 900.000 lejt – fogadott el a tanács kulturális rendezvényekre. Tavaly jeleztük, hogy szeretnénk visszafogni a fölösleges költekezést. Javaslatomra sikerült csökkentenünk a kiadásokat, így jóval kisebb összeggel támogattuk, mint az előző években, a ratosnyai, görgényszentimrei napokat, a szászrégeni városnapok költségeit is a főtér aszfaltozására fordítottuk, továbbá sikerült a helyi rendőrségnek új autót vásárolni. Az idén elfogadtuk ugyan a költségvetést, de továbbra is jeleztük, hogy néhány tételre nagyon sok pénzt szánt a polgármester asszony, mint például a március 8-i ünnepség, ahol a javaslatban 25.000 lej szerepelt, itt 19.000 lejre szerettük volna csökkenteni a tételt, de más pártok képviselői nem fogadták el. Annyit elértünk, hogy a különböző eseményekre szánt tételeket a rendezvények előtt külön-külön újratárgyaljuk.
– Korábban említette, hogy a bevételt az uniós forrásokból támogatott beruházásokra szánt pénzösszegek növelték. Milyen tervekről van szó?

– Három nagyobb terv áll végrehajtás előtt, ez azt jelenti, hogy a gyulafehérvári régióközpontban már aláírták a finanszírozási szerződést, következik a feladatfüzetek összeállítása, a kivitelezők versenytárgyalás általi kiválasztása, majd a munkálatok elvégzése. Ez a folyamat elhúzódhat, de garancia van arra, hogy a támogatást megkapjuk, így számíthatunk a költségvetésben is megjelenített jövedelemre. Az idén tehát ennek tükrében 57,3 millió lejt szánunk beruházásra. Ezek közül a legnagyobb a mobilitási terv, amelyre a regionális operatív program (POR) 3.2-es pályázati kiírása alapján kértünk és kaptunk finanszírozást az uniótól. A megítélt összeg 31.709.344 lej. A szerződés alapján teljesen felújíthatjuk az Axente Sever, Herbus, Akácos és Mező utcákat, 10 elektromos autóbuszt vásárolhatunk, rehabilitálunk két autóbusz-megállót (végállomást), az Akácos utcában az egyik irányból még egy sávot létesítünk. A projekt 2017-ben indult, 2023-ban kell lezárni. A második uniós program a 3-as számú napközi otthon korszerűsítése. A projekt összértéke 4.154.815 lej, amiből a vissza nem térítendő hitel 4.061.270 lej. Mivel a pályázat az oktatás minőségének, infrastruktúrájának a javítását célozza, a nyílászárók és az épületgépészet felújítása mellett két hónapig két idős személyt is alkalmazhatunk, elkészülhet a szelektív hulladéktároló, továbbá digitális oktatási rendszert is kiépíthetünk, és lesz játszótér is az udvaron. Hasonló irányú a másik terv is, a radnótfájai régi, üresen maradt iskola helyébe létrehozzuk a Boldog Manók (Spiriduşii veseli) bölcsődét az egykori épület teljes felújításával, kibővítésével, majd az épületet ellátjuk a megfelelő bútorzattal, tanfelszereléssel. Erre a támogatás értéke 3.745.366 lej, az önrész 1 millió lej. Ha kész lesz, 25 gyerekkel foglalkozhatnak majd a bölcsődében.

Várólistán van, és reméljük, hogy a második pályázati kiírásnál a még rendelkezésünkre álló uniós pénzből sikerül elvégezni a Petru Maior iskola felújítását, ami 5,9 millió lejbe kerülne. A tervek között szerepel a Florea Bogdan általános iskola és az Abafájai útnak – a főtéri katolikus templom és a Kastély utca közötti szakasz – a teljes felújítása. A projekt értéke 23.144.923 lej, reméljük, hogy a kis- és közepes méretű városok életszínvonalának növelésére szánt regionális operatív program keretében támogatják majd. Ugyancsak e kiírás alapján pályáztunk a stadion melletti Ifjúsági park teljes felújítására és a Kohl István múzeum épületének felépítésére, berendezésére. Erre 23.285.600 lejt kértünk. Mindkét pályázat elbírálás alatt áll. A hazai vidékfejlesztési program alapján (PNDL) kértünk támogatást még az Alexandru Ceuşianu iskola két épületszárnyának a bővítésére, ennek értéke 2.843.000 lej, amiből a kormánytámogatás 1.894.000, az önrész 948.000 lej. Az Országos Beruházási Alapból szeretnénk felújítani, átalakítani a főtéren a Patria mozit, erre 11.2 millió lejt kértünk, egyelőre a hatóság műszaki bizottsága újból engedélyezte a tervet. A munka azért késik, mert az új tűzvédelmi szabályoknak megfelelően át kellett alakítani a tervet. Számítunk arra, hogy erre is kapunk majd pénzt.
– Ezek olyan tervek, amelyeknek a kivitelezésére – ismerve a hazai hosszas eljárást – aligha kerülhet az év végére vagy a jövő év elején sor. Van-e olyan beruházási terv, amelynek nyomát már láthatják a régeniek?

– Igen, talán leghamarabb a városi kórház udvarán látható két beruházást említhetem, amelyeket még ebben a hónapban befejez a kivitelező, és a létesítményeket át is adhatjuk. Az egyik az egykori kazánház épületében létesítendő CT-egység. A befektetett összeg 2.260.000 lej, ebből átalakítottuk az épületet és megvásároltuk a komputertomográfot. A kormány 1,5 millió lejt adott, az önrész 760.000 lej volt. Hamarosan megnyithatjuk az udvaron a sürgősségi rohammentő szolgálat számára létesített egységet, amelyet konténerekből alakítottunk ki. Sajnos, csak ez a lehetőség volt, mert a városi kórház tulajdonjogáért pereskedik az ortodox egyház és az önkormányzat. A munkálatok itt is a vége felé járnak.

Épül a szociális tömbház a Herbus utcában. Tavaly elkészült az alap, ahogy az időjárás engedi, teljes gőzzel folytatódnak a munkálatok. A projekt összértéke 8.626.443 lej, amiből 7,5 millió kormánytámogatás és 1,1 millió lej önrész. Ötven lakást alakítunk ki. Nagy szükség volt erre, több mint 200-an vannak a várólistán, hogy szociális lakást kapjanak. Azt is láthatják a szászrégeniek, hogy nemsokára befejeződik a nagypiacon a vásárcsarnok. 70%-ban készült el, az Országos Beruházási Alap (CNI) finanszírozza, értéke 11,8 millió lej, az önrész 2,8 millió lej. Továbbá az önkormányzat megvásárolt és lebontott két magánházat az Axente Sever utcában. Aki arra jár autóval, láthatta, hogy a Herbus utca felé igen nehéz volt lehajtani a Maros-hídról, így most ezzel az átalakítással teret nyitunk, ahol megkönnyítjük a közlekedést. Ezt saját költségvetésből oldottuk meg, 480.000 lejből. Befejeződött az Akácos utca szennyvízhálózatának a kiépítése, ami 884.000 lejbe került, és hozzáfogtunk a Kemény János utca ivóvíz- és csatornahálózatának a bővítéséhez, ami 485.649 lejt kóstál. Nem látványos ugyan, de hozzá kell tennem, hogy sikerült a helyi költségvetésből megvásárolni egy szétszedhető korcsolyapályát teljes hűtőberendezéssel együtt, 650.000 lejért, így nem kell bérelnünk évente az Ifjúsági parkban felállítandó pályához.

– Volt-e olyan tétele az idei költségvetésnek, amelyre a vita során kifejezetten az alpolgármester, a helyi tanács RMDSZ-frakciója kért pénzt?

– Négy területen kértünk költségvetés-módosítást. 200.000 lejt szánnánk a közüzemek udvarán megépítendő autóbuszgarázsra. Az említett mobilitási terv erre nem szán pénzt, így abból az elgondolásból, hogy a megvásárolandó új buszoknak megfelelő garázsa legyen, elkülönítettük ezt az összeget. A második egy kivitelezhető kerék-párútra vonatkozott a Maros-gáttól a nagy hídig terjedő 2,8 km-es szakaszon, a gáton haladna. Az utat leaszfaltoztatnánk, lámpatestekkel, padokkal látnánk el. A tervezésre 80.000, a kivitelezésre újabb 200.000 lejt terveztünk. Továbbá, mivel úgy tűnik, hogy országos szinten 2030-tól bevezetik a meleg ebéd programot az iskolákban, javasoltuk, hogy a meglévő kantinokat újítsuk fel. Első lépésként 200.000 lejt különítettünk el a Petru Maior iskolában lévő étteremre, ahol jelenleg asztalosműhely van. A továbbiakban tervbe vettük a Lucian Blagában levő étkezde felújítását. Végül, de nem utolsósorban javasoltuk a Lidl áruház előtti forgalmi csomópont átrendezését, ami jelenleg nemhogy megkönnyítené, de akadályozza a forgalmat. Erre 150.000 lejt szánnánk saját költségvetésből. Remélem, a kulturális költségekből sikerül még lefaragnunk, mert sokkal fontosabbnak tartjuk a kátyúzást vagy akár a tervezett 28 gyalogátjáró LED-égős lámpatestekkel való megvilágítását, újabb villanyrendőrös gyalogátjárók létesítését, amire egyelőre nem sok pénz ígérkezik.

– Végül sikerült kialakítani a konszenzust?

– Sajnos nem, a liberálisok nem szavazták meg a költségvetést, más tételekre helyezték volna a hangsúlyt. Azt is figyelembe kell venni, hogy kampányévben vagyunk, és a valótlan ígérgetések megtéveszthetik az embereket. Azon igyekeztünk, hogy racionális, megvalósítható költségvetést állítsunk össze minden szászrégeni számára, hogy a valós városfejlesztést szolgálja.

Vajda György
Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére