Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Számvetés a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalban

Számvetés a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalban

Az első száz nap
A 2020-as helyhatósági választások egyik meglepetése volt, hogy Márk Endre személyében – aki korábban alpolgármester volt – ismét magyar polgármestere lett Szászrégennek. Beiktatásakor azt ígérte a helyieknek, hogy dinamikusan fog fejlődni a város, amelyet felébreszt Csipkerózsika-álmából. Azóta eltelt száz nap, ami – a közigazgatásban tapasztaltak szerint – elegendő ahhoz, hogy néhány projektet elindítson, de még csak a kezdete a négyéves ciklusnak, amely újabb lehetőségek elé állítja a polgármestert és csapatát.
– Polgármester úr, nem látatlanban vette át a város vezetését, hiszen alpolgármesterként részt vett a helyi tanács végrehajtói munkájában. Mivel kezdte polgármesteri teendőit?

– Tisztségemet nem a hatalom gyakorlásaként élem meg, hanem közszolgálatnak tekintem, mert tudom, hogy több évtizedes gondokat kell megoldani. A város fellendítésére és a közjólét feltételeinek megteremtésére vállalkoztam, ezért először a nem működő, egy helyben álló ügyeket próbáltam előrelendíteni, hiszen sajnos ez volt a jellemző az elmúlt nyolc évre. Hogy felgyorsítsuk a folyamatokat, és felzárkózzunk a fejlődő városokhoz, első lépésként átvizsgáltuk a hivatal struktúráját és működését, hogy ezen változtatva hatékonyabb és eredményesebb közigazgatásunk legyen. Felmértük a közalkalmazottak munkateljesítményét, és felszámoltuk azokat az öncélú tevékenységeket, munkamódszereket, amelyek nem a köz érdekét szolgálták. Az osztályvezetőkkel folyamatosan, naponta konzultáltam a napirenden levő és a leendő projektekről. Állandó beszámolót kértem róluk, és naponta ellenőriztem ezek állapotát. Sikerült felgyorsítani a tevékenységeket, amelyekkel korábban nem törődtek, illetve csigatempóval próbálták rendezni. Felszereltük GPS-szel a hivatal tulajdonában lévő gépjárműveket, és így követni lehetett az útvonalat. Rövid időn belül a felére csökkent az üzemanyag-fogyasztás. Alapos ellenőrzést követően csökkentettük az irodai felszerelésre, papírra fordított kiadásokat, lemondtunk a fölösleges eszközök beszerzéséről.

– Tudomásunk szerint számos terv megvalósítása a kivitelezők kiválasztására kiírt pályázati nehézségek miatt késett, másutt pedig még el sem jutottak eddig. Miként próbáltak rendet teremteni ezen a téren, felgyorsítani e folyamatokat, tudva, hogy Romániában bonyolult a közbeszerzési eljárás?

– A meghirdetett pályázatokra legkevesebb három árajánlatot kértünk, ami igazodik a piaci árhoz és a minőségi követelményekhez. Sajnos, az utóbbi években a közbeszerzéshez személyes érdekek fűződtek. Tisztáznunk kellett a félbehagyott és elhanyagolt Kerekerdő szabadidőközponttá alakításának tervére vonatkozó jogi hátteret. Mint ismeretes, az ügy nyolc éve húzódik. Kora tavasszal hozzáfoghatunk a terület kitisztításához, és önerőből kialakítunk a szászrégeniek számára egy kellemes, családcentrikus szabadidőközpontot, parkot. Ezzel párhuzamosan a Maros-parton sétányt, kerékpárutat hozunk létre a Román Vizek ÖV-vel közösen, mivel a partszakasz az ő igazgatásuk alá tartozik. A kampányban megfogalmazott egyik célunk az alternatív közlekedési eszközök használatának szorgalmazása, ennek része ez is, és újraszervezzük a közszállítást is.

– Fontos a lakossággal való kapcsolattartás, hiszen a visszajelzésekből lehet igazán megítélni, hogy melyek az elvárások. A kampányban is voltak ilyen találkozók, és nem titok, hogy ennek alapján állt össze a programterv.

– Beiktatásom óta minden egyes lakossági panaszt kivizsgáltunk, a legrövidebb idő alatt megoldást találtunk rájuk, és értesítettük az érintettet az ügy kimeneteléről. Fontosnak tartottam, hogy rendet teremtsünk a közszolgáltató vállalatnál is, ezért egyeztettünk a RAGCL vezetőségével. A hosszú távú, jó együttműködés érdekében sikerült megszüntetni a szolgáltató által felfújt, irreális számlázásokat az önkormányzat számára. Kitartó utánajárással felszámoljuk a Görgényi út melletti illegális szeméttelepet. Február közepéig a szolgáltató köteles megtisztítani a területet. Ide tartozik az is, hogy végre hosszú távra szerződést kötöttünk egy külsős céggel, amely felvállalta a hóeltakarítást és az utcák leszórását csúszásgátló anyaggal. Továbbra is arra törekszünk, hogy kulturáltan, udvariasan szolgáljuk ki az ügyfeleket.
– Polgármester úr, a beiktatása óta eltelt száz nap alatt milyen látványos eredményt ért el?

– Többet is, ezek közül megemlíteném a Kaufland áruház felé vezető út átalakítását. Fontos volt számomra, hogy a téli ünnepek előtt elkészüljön, hogy tehermentesítsük a forgalmat a környéken. Tavasszal folytatjuk a munkát, amikor hozzáfogunk a Herbus és az Akácos utca teljes felújításához. Azért is sürgős számunkra mindkét utca felújítása, mert márciusban megérkeznek az első vadonatúj, hibrid autóbuszok. Végéhez közeledik az – Országos Beruházási Társaság (CNI) által finanszírozott – nagypiaci csarnok felépítése. Reméljük, hogy a három évvel ezelőtt elkezdett munkával tavaszra elkészülnek, és használatba adhatjuk a csarnokot a kereskedőknek. A befektetés, a munkálatok és a kivitelezés nem az önkormányzat hatáskörébe tartozott, azonban az átvétel után a csarnok körüli tereprendezést nekünk kell elvégezni. Ennek elkészítettük a tervét. Talán az év végére lesz szembeötlő, hogy a városközpontban műszaki csatornákat építünk ki, ahova – elsősorban az Electrica Rt.-vel történt megegyezés alapján – az utcai villanyvezetéket elhelyezzük, így nem rontják majd a városképet a villanyoszlopokon lógó kábelek. December végéig elkészült a városközpont felújítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány. Szeretnénk korszerűsíteni az utcákat a járdák és az útburkolat teljes felújításával, miután elkészülnek a műszaki csatornák, ehhez azonban közel 100 utcát kell telekelnünk. Ez is óriási munka. Többéves huzavona után mérföldkőhöz érkezett a központban levő egykori Patria mozi helyzete. Aláírtuk az épület teljes felújítására és bővítésére vonatkozó finanszírozási szerződést. Az Országos Fejlesztési Ügynökség (CNI) 11.630.124,96 lejt fordít rá. Ígéretük szerint másfél év alatt elkészülnek a felújítással. Megemlíteném, hogy lépéseket tettünk fedett uszoda és nyári strand létesítése érdekében. A két sportlétesítmény a jelenlegi strand helyére épülne. Készülnek a tervek. Emellett egy konzultáns cég segítségével a finanszírozási forrásokat keressük a helyi termelőknek és kézműveseknek a központi parkban létesítendő vásártér kialakítására. A vásárokat minden hónap végén szeretnénk megtartani.

– Milyen kisebb, de a szászrégeniek számára hasznos munkálatokat sikerült még elvégezni?

– Az utóbbi időben sokan jelezték, hogy a Rózsa-patak mentén levő, évek óta építkezési engedély nélkül felhúzott közélelmezési egységek – és nem csak – a szennyvizet a patakba vezetik, így elviselhetetlen a bűz a környéken. Kivizsgáltuk a helyzetet, és hamarosan rendezzük ezt a több évtizedes ügyet, ami fontos a környéken lakók számára. Ahogy megengedi az időjárás, hozzáfogunk a Rodnei lakónegyed megrongálódott piskótakővel burkolt főutcájának a rendbetételéhez. Ugyanitt új játszótéri bútorzatot helyezünk ki. Jelenleg folyamatban van a játszóterek tervezése. Arra kértem a helyi rendőrséget, hogy pontosan, felelősségtudattal végezzék a hatáskörükhöz tartozó feladatokat. A segítségükkel sikerült kidolgozni az új parkolási szabályzatot, amivel megoldható a jelenlegi rendezetlen városi parkolás. Reményeim szerint márciustól lép hatályba az átdolgozott tervezet, új díjakkal és a szabályok betartását szigorúbban ellenőrző rendszerrel.

– Mennyi pénzhez sikerült eddig hozzájutniuk, és milyennek ígérkezik a 2021-es költségvetés?

– A beruházásokra tételenként a következő pénzösszegeket sikerült pályázati úton lehívni: a Patria mozi felújítására 10.804.598,81 lejt, a radnótfájai bölcsőde bővítésére 2.618.092,00 lejt, a Petru Maior Iskolaközpont korszerűsítésre 5.985.065,00 lejt, a Bogdan Florea Iskolaközpont felújítására 23.144.923,00 lejt. A 3-as napközi munkálataira 4.154.815,62 lejt költhetünk. Az Axente Sever, a Herbus, az Akácos és a Mező utcák teljes felújításának értéke összesen 31.709.344,61 lej. Egy korábbi beszélgetésben említettem, hogy új helyet kap a Kohl István múzeum, amelyet egy csatolt terv keretében az Ifjúsági park felújításával együtt valósítunk meg. A két beruházás összértéke 23.285.599,38 lej. Központi támogatással az iskoláknak számítógép-felszerelést vásárolunk 11.889.441,40 lej értékben.

A közvilágítás korszerűsítésére 1.071.023,07 lejt, a Metalul labdarúgópálya felújítására 4.500.000 lejt költünk. Folytatjuk a Herbus utcai szociális tömbházlakás építését. Erre 7.552.446,08 lejt kaptunk, és ide sorolnám még a hivatal digitalizálását, amelyre pályázat alapján 2.215.023,20 lejt fordíthatunk.

Az irány továbbra is a fejlődés, a profizmus, a rövid és hosszú távú tervek, a feladatok szakszerű kezelése, az itthon maradás ösztönzése és az életszínvonal növelése a városban. Továbbra is hangsúlyt fektetünk az önkormányzat gazdasági stabilizálására. A gazdasági körülményekhez igazítjuk belső szabályzatunkat. Keressük a bevételt növelő és kiadást csökkentő megoldásokat. Ennek a gazdaságosságnak a szellemében állítjuk össze a 2021-es költségvetést is, ami sokban meghatározza, hogy mit tervezhetünk és végezhetünk el az idén. Ez még folyamatban van, így erről még nem nyilatkozhatom.

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére