Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Virág István a szászrégeni plébánián segédlelkészként kezdi papi szolgálatát.

Virág István a szászrégeni plébánián segédlelkészként kezdi papi szolgálatát.

Személyi és szervezeti változások a gyulafehérvári főegyházmegyében

Folyó év augusztus 1-jével személyi változásokra kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében.

ÚJMISÉSEK

Június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén Kovács Gergely érsek pappá szentelt két diakónust a gyulafehérvári székesegyházban. A szentelést követően megkapták kinevezésüket első szolgálati helyükre: Ferencz Zsolt a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánián, Virág István a szászrégeni plébánián segédlelkészként kezdi papi szolgálatát.

SEGÉDLELKÉSZEK

Bereczki Attila-Szabolcs a Brassó-Bolonya plébánia segédlelkészévé nevezte ki a főpásztor, Pál Áront felmentette a Brassó-Bolonya plébánia segédlelkészi beosztásából és a medgyesi plébánia segédlelkészévé nevezte ki.

Albert István-Csabát felmentette a szászrégeni plébánia segédlelkészi beosztásából és kinevezte a gyergyóremetei plébániára segédlelkésznek.

Olasz Bélát felmentette a Kézdivásárhely-Kanta plébánia segédlelkészi beosztásából és kinevezte a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébániára segédlelkésznek és a Tamási Áron Gimnáziumba iskolalelkésznek.

Ilyés Lehelt felmentette a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánia segédlelkészi és a Tamási Áron Gimnázium iskolalelkészi beosztásából és kinevezte a Kézdivásárhely-Kanta plébániára segédlelkésznek és a Nagy Mózes Elméleti Líceumba iskolalelkésznek.

Fülöp Sándor-Szabolcsot felmentette a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánia segédlelkészi beosztásából és kinevezte a zetelaki plébániára segédlelkésznek.

PLÉBÁNOSOK, LELKÉSZEK, PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓK

Csíki Szabolcsot, egyéb megbízatásaiban megerősítve, felmentette a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészi beosztásából.

Csapai Árpád-Szilárd csíkszeredai egyetemi lelkészt felmentette eddigi beosztásából.

Simon Imre imecsfalvi plébánost felmentette eddigi beosztásából és kinevezte főegyházmegyei ifjúsági főlelkésznek és csíkszeredai egyetemi lelkésznek.

Obermájer Ervin-Istvánt, viceposztulátori és posztulátori feladatkörében megerősítve, felmentette a csíkszeredai Szent Ágoston-plébánia kisegítő lelkészi beosztásából és kinevezte Imecsfalva plébánosává.

Boga Norbert medgyesi segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és pusztakaláni plébánossá nevezte ki.

Kovács István-László gyergyóremetei segédlelkészt felmentette eddigi beosztásából és kőhalmi plébánossá nevezte ki.

Ráduly István-Zsolt kőhalmi plébánost felmentette eddigi beosztásából és Torda plébánosává, valamint a sinfalvi plébánia kormányzójává nevezte ki.

György Ferenc tordai plébánost és sinfalvi plébániai kormányzót felmentette eddigi beosztásából és aranyosgyéresi plébánossá, valamint Harasztos plébániai kormányzójává nevezte ki.

Szőcs Csaba szászfenesi plébánosra rábízta Alsójára filia ellátását is.

Ifj. Szász János pusztakaláni plébánost felmentette eddigi beosztásából és Fenyéd plébánosává, valamint a küküllőkeményfalvi plébánia kormányzójává nevezte ki.

Táncos Levente-György küküllőkeményfalvi plébánost és fenyédi plébániai kormányzót felmentette eddigi beosztásából és csíkkozmási plébánossá nevezte ki.

Fejér Mátyás csíkkozmási plébánost felmentette eddigi beosztásából és bögözi plébánossá nevezte ki.

Madarász Attila bögözi plébánost felmentette eddigi beosztásából és csíksomlyói plébánossá nevezte ki.

Papp Antal zetelaki plébánost felmentette eddigi hivatalából.

Balázs Imre zetelaki kisegítő lelkészt felmentette eddigi beosztásából.

Göthér Gergely csíksomlyói plébánost felmentette eddigi beosztásából és zetelaki plébánossá nevezte ki.

Dr. Ágoston Ferenc segesvári plébánost felmentette eddigi beosztásából és a csíktaplocai plébánia kisegítő lelkészévé nevezte ki.

Puskás Attilát a temesvári egyházmegyéből való visszatérése után a főpásztor segesvári plébánossá nevezte ki.

Drócsa László nyárádszeredai plébánost felmentette eddigi beosztásából és csíkmindszenti plébánossá nevezte ki.

Dr. Bakó Csongort marosvásárhelyi kórházlelkészi megbízatásában megerősítve nyárádszeredai plébánossá nevezte ki.

Gábos Zoltánt eddigi megbízatásaiban megerősítve sepsibükszádi plébánossá nevezte ki.

Bilibók Géza tusnádfürdői plébánost felmentette a sepsibükszádi plébánia kormányzói beosztásából.

Faragó Istvánt eddigi megbízatásaiban megerősítve Fotos, Martonos, Étfalva, Zoltán és Gidófalva filiák ellátásával bízta meg.

Nagy József kézdimartonosi plébánost felmentette az ojtozi plébánia kormányzói beosztásából.

Csomós László berecki plébánost kinevezte az ojtozi plébánia kormányzójává.

Ifj. László Istvánt eddigi feladatkörében megerősítve a lengyelfalvi plébánia kormányzójává nevezte ki.

Palkó Ágostont eddigi megbízatásaiban megerősítve Hidegvölgy filia ellátásával bízta meg.

VÁLTOZÁSOK A KÖZPONTBAN

Hurgoi Sándort, a szombathelyi egyházmegye papját július 1-jei hatállyal kezdődően a főegyházmegyébe inkardinálta Kovács Gergely érsek és a gyulafehérvári Papnevelő Intézet fegyelmi prefektusává nevezte ki.

NYUGÁLLOMÁNYBA VONULTAK

Csató Béla 79. életévét betöltött székelylengyelfalvi plébánost hűséges szolgálatát megköszönve a főpásztor felmentette eddigi beosztásából és nyugállományba engedte, jó egészséget és áldott, hosszú nyugdíjas éveket kívánva neki.

Demeter Gergely csíkmindszenti plébánost saját kérésére felmentette eddigi hivatalából, szolgálatát megköszönve, jó egészséget kívánva neki.

Balázs Gyula 75. életévét betöltött aranyosgyéresi plébánost egészségi állapotára való tekintettel a főpásztor felmentette eddigi hivatalából. A szórványban töltött hosszú szolgálatát megköszönve, jó egészséget és áldott nyugdíjas éveket kíván neki a főpásztor.

75. ÉVÜKET BETÖLTÖTT PAPOK

Bakó Antal gyergyóremetei plébánost, Bartalus Zoltán Jakab madéfalvi plébánost, Fábián Zoltán csíkszentimrei plébánost és Szilveszter Imre-Gábor hidegségi plébánost hivatalában megerősítette a főpásztor.

SZERZETES PAPOK

Fr. Csáki Ferenc Fülöp OFM újmisést fr. Urbán Erik OFM tartományfőnök, érseki helynök előterjesztését elfogadva Kovács Gergely érsek székelyudvarhelyi lelkésszé nevezte ki.

Romkat.ro

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére