Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Közlemény:Szászrégenben, a DJ153 sz. megyei út mellett lévő, ipari és raktározási célt szolgáló területek övezeti városrendezési terve dokumentációjának elfogadására vonatkozó határozattervezet kidolgozásáról 

Közlemény:Szászrégenben, a DJ153 sz. megyei út mellett lévő, ipari és raktározási célt szolgáló területek övezeti városrendezési terve dokumentációjának elfogadására vonatkozó határozattervezet kidolgozásáról 

2023. december 21-én Szászrégen polgármestere bejelentette a Szászrégenben, a DJ153. sz. megyei út mellett lévő, ipari és raktározási célra szolgáló területek övezeti városrendezési terve dokumentációjának elfogadását célzó határozattervezet kidolgozása érdekében az átlátható döntéshozatali eljárás elindítását.

A határozattervezet kidolgozását az indokolja, hogy 2023. december 20-án iktattuk a hivatalban a DJ153 sz. út mellett, ipari és raktározási célra használandó terület övezeti városrendezési tervét kérvényező igénylést (iktatószáma 68.927), és az erre vonatkozó döntés meghozatalához szükséges az átlátható döntéshozatali eljárás.

A szóban forgó városrendezési dokumentáció a Szászrégen belterületén, a DJ153 sz. megyei út mellett található területre vonatkozik, amely a telekkönyvben Szászrégen a 61.355 és a 61.356 számon szerepel, összfelülete 11200 négyzetméter.

A határozattervezethez kapcsolódó dokumentáció a következőket tartalmazza:

– A 2023. dec. 20-i 68.933 számú jóváhagyási jelentés a javasolt határozattervezet elfogadásának szükségességéről; 

– A 2023. dec. 20-i 68.974 számú szakértői jelentés;

– A 2023. dec. 20-i 330. számú határozattervezet teljes szövege; 

– Mellékletek:

1. számú melléklet – Az övezeti városrendezési tervvel (PUZ) kapcsolatos településrendezési előírások;

2. sz. melléklet – Településrendezési terv;

3. sz. melléklet – A terv miképpen illeszkedik az általános városrendezési tervbe;

4. sz. melléklet – Meglévő helyzetterv;

5. sz. melléklet – Településrendezési terv;

6. sz. melléklet – Építési szabályozási terv.

A dokumentáció megtekinthető:

– Az intézmény honlapján, a www.primariareghin.ro oldalon, az „Átlátható döntéshozatal” című menüpontban, az alábbi linken: 

https://www.primariareghin.ro/ro/primaria-reghin/transparenta-decizionala/ ;

– Szászrégen önkormányzatának székhelyén: Petru Maior tér 41.;

A határozattervezet egy példánya a közönségszolgálati irodából kérelem alapján beszerezhető.

A határozattervezettel kapcsolatos javaslatokat, véleményeket az átlátható döntéshozatali eljárás hatálya alá tartozó határozattervezettel kapcsolatban 2024.01.12-ig lehet benyújtani:

– az intézmény honlapján: www.primariareghin.ro, az „Átlátható döntéshozatal” menüpontban a https://www.primariareghin.ro/fileadmin/editorimages/doc/Formulare/2022/formular Legea_52.docx linken elérhető online űrlapon keresztül, amelyet letöltés és kitöltés után az office@primariareghin.ro e-mail címre lehet elküldeni;

– elektronikus üzenet formájában a következő e-mail címre: 

office@primariareghin.ro;

– postai úton, a következő címre: Szászrégen, Maros megye, Petru Maior tér 41. szám; 

– az intézmény székhelyén, a közönségszolgálati irodába, nyitvatartási ideje alatt: hétfő, kedd, csütörtök 8–16 óra között, szerdán 8–18.30 óra között és pénteken 8–13.30 óra között.

A benyújtott anyagon tüntessék fel: Javaslatok a Szászrégenben, a DJ153 sz. megyei út mellett lévő, ipari és raktározási célt szolgáló területek övezeti városrendezési terve dokumentációjának elfogadására vonatkozó határozattervezethez. 

A javaslatokat és az ajánlás értékű véleményeket az intézmény honlapján, a www.primariareghin.ro oldalon, az „Átlátható döntéshozatal” menüpontban, a következő linken teszik közzé: https://www.primariareghin.ro/ro/primaria-reghin/transparenta-decizionala/.

 Az írásban benyújtott ajánlások figyelmen kívül hagyását az intézmény írásban megindokolja.

 Az érdeklődők számára lehetőség van arra is, hogy a határozattervezetről nyilvános vitát szervezzenek, ha azt egy jogszerűen alakult egyesület vagy más hatóság, illetve intézmény 2024. január 12-ig írásban kéri. 

 További információ: telefon: 0265/511-112, 164-es mellék, e-mail: office@primariareghin.ro, kapcsolattartó: Marinescu Sorina, civil társadalomért felelős referens.

Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére