Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Szászrégeni tervek.

Szászrégeni tervek.

Márk Endre folytatná a városfejlesztést

Tekintettel arra, hogy közeledik az év vége, arra kértük Márk Endrét, Szászrégen polgármesterét, elemezze eddigi munkáját, s egy kicsit tekintsünk a jövő évre, amikor helyhatósági választások is lesznek, és újra mérlegre kerül mindaz, amit 2020-tól elöljáróként tett a városért. Bár még korai erről beszélni, nem rejti véka alá a polgármester, hogy folytatná a munkát. 

– Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, hiszen lapunk is követte a szászrégeni önkormányzat munkáját, hogyan értékeli polgármesteri tevékenységét, milyen reményekkel tekint a jövő esztendőre? 

– Úgy érzem, hogy 2020-ban sikerült egy ütős, a városfejlődést reálisan megcélzó kampányprogramot összeállítani, amelyet eddigi mandátumomban szigorúan követtünk. Az ott megfogalmazott programpontok mintegy 85%-át érintettük. Vannak olyan tervek, amelyeket valóra váltottunk, másokhoz hozzáfogtunk, ezenkívül több ötletünkön dolgoznak a tervezők. Tudni kell, hogy a romániai közigazgatási viszonyok, a közbeszerzési procedúrák, az engedélyeztetések miatt a nagyobb tervek kivitelezésének határideje igencsak elhúzódhat. A kampányprogram összeállításakor ezt is figyelembe vettük, és többször is elmondtam, hogy nem négy évre terveztünk, hanem legalább nyolcra, mert csak két ciklus során lehet hatékonyan dolgozni. Az első ciklusban előkészítjük a terepet, a második mandátumban pedig követnünk kell a kivitelezést. Természetesen nem ültünk karba tett kézzel, hiszen a lehetőségek szerint, leginkább a saját költségvetésre alapozva – és nem csak – igyekeztünk rendbe tenni a város infrastruktúráját, aminek már van látszata. Pályán vagyunk, betájoltuk a város fejlődési stratégiáját, több olyan megvalósításunk is van, ami jelzi a lakosoknak, hogy milyen irányba indultunk el. Nem volt könnyű, hiszen át kellett vészelnünk a világjárványt. 2020-ban a pandémia miatt felborult – későn összeállított országos, majd helyi – költségvetéssel indultunk, csak májusban tudtuk aláírni az első szerződéseket a már előkészített közmunkálatokra, így a kivitelezések elhúzódtak. De alighogy lejárt a pandémia, és némiképpen helyreállt a rend, kitört az orosz–ukrán háború, s mint tudjuk, a válság miatt bizonytalanná vált gazdasági helyzetben igencsak megnőttek az árak. Az összes addig kiszámított és előkészített projektünket újra kellett kalkulálnunk, ez nagyon hátráltatta a munkát. Mindezek ellenére úgy érzem, hogy jól teljesítettünk, és jó lenne folytatni a munkát, mert sok energiát és időt fektettünk ezekbe a projektekbe, tovább kell fejlesztenünk, szépítenünk a várost.

– Milyen a lakosság visszajelzése, mert valljuk be, valóban van látszata a munkának. Elektromos buszok közlekednek, számos utcát sikerült leaszfaltozni, szociális tömbház épült, megnyílt a felújított piaccsarnok, megújultak az iskolák.

– Kapok hideget is, meleget is, ahogy mondják. Az online médiában közzétett közleményekre általában pozitívan reagálnak, vannak bérencek, akik mindenben kifogást találnak, ennek ellenére úgy érzem, a többség mellettem áll. Erről győződtem meg a személyes beszélgetések során is. 

Amint említettem, figyelembe kell venni, hogy a helyi közigazgatásban nem lehet egyik napról a másikra megoldani bizonyos problémákat, de a város minden szegletébe eljutunk, csak nem lehet kaotikusan eljárni. Mindent beütemezve, tervezve, a megfelelő anyagi hátteret megteremtve lehet haladni. 

– Nem volt könnyű a tanácsban sem átvinni egyes projekteket, hiszen az RMDSZ-nek csupán egy tanácsossal sikerül megteremteni azt a többséget, amivel a más pártokban levő önkormányzati képviselőkkel szemben dönthetnek bizonyos kérdésekben. 

– Valóban, az elmúlt három évben 10–11 arányban a minimális többséggel sikerült bizonyos projekteket keresztülvinnünk a tanácsban. Azon igyekeztünk, hogy minden gyűlésen meglegyen a többségünk, több esetben pedig tárgyaltunk a partnereinkkel. A nagyobb horderejű városfejlesztési projekteket megszavazta az ellenzék, a PNL is. A költségvetés kiigazításakor előterjesztett kisebb tételeket nem fogadták el, de amikor kellett, sikerült megteremteni a szükséges többséget ahhoz, hogy haladjunk. 

– Milyen a kapcsolata a civil szervezetek, az egyházak képviselőivel? 

– Teljesen nyitottak vagyunk a civil kezdeményezésekre, és ennek egyik jó példája a Malomárok rehabilitálása. Keresztény emberként vallási felekezetre való tekintet nélkül támogatom, támogatjuk az egyházakat, szászrégeni elöljáróikkal is jó kapcsolatot ápolok. A jelek szerint az ortodox egyház a PNL potenciális jelöltjét támogatja, így ezzel is számolnom kell, de ha a városlakók racionálisan mérlegelik, hogy mit sikerült elérni, értékelik a munkám eredményét, akkor lehet, hogy a fülkében nem fog számítani a vallási hovatartozás. 2020-ban több mint 2000 nem magyar szavazatot kaptam, remélem, nem okoztam csalódást ezeknek a válasz-

tópolgároknak, hiszen minden szászrégeniért dolgozom a hivatalban. 

– Nem csak Szászrégenben, hanem Erdélyben is – a legutóbbi felmérés szerint – apadunk, és ez gondot jelent Szászrégenben is, ahol alig több mint 20%-os a magyar lakosság aránya. Ennek ellenére, ilyen szempontokat is figyelembe véve, hogyan lehet tartani a frontot?

– Valóban, ha az etnikai szavazatokat tekintjük, akkor Szászrégen nem a megszokott helyzetben van. Ezért is talán az RMDSZ-nek Maros megye, Marosvásárhely mellett fontos Szászrégen is. Ezért helyi szinten is próbáljuk megőrizni az egységet. Ha a mindennapi elfoglaltság miatt nem is olyan szoros a szervezeten belüli kapcsolat, szorult helyzetben összezárunk. Úgy érzem, megtettem mindent azért, hogy az elvárásoknak megfelelően helytálljak mind a szervezetben, mind a közigazgatásban. A létszámapadást nem tudjuk megállítani, csak fékezni. Nagyon sok kulturális rendezvényt szerveztünk a magyaroknak, hogy minél több közösség-összekovácsoló találkozási lehetőséget teremtsünk számunkra. Természetesen a román és más nemzetiségeknek szánt eseményeket sem hagytuk figyelmen kívül, hiszen csak összefogással, egymás iránti kölcsönös tisztelettel tudunk újra sikert elérni. Minden magyarra szükségünk van Szászrégenben, de ugyanúgy felkaroltuk a többségieket és a romákat is, a városfejlesztés mindannyiunk érdekeit szolgálja. Ha úgy érzik az emberek, hogy jól teljesítettem, és továbbra is megbíznak bennem, szeretném folytatni a munkát. 

Vajda György

Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére