Navigáció: Kezdőlap / Vendégkönyv

Vendégkönyv

Itt üzenhetsz másoknak, leirhatod a véleményed ha nincs kedved regisztrálni a fórumra és oda irni.

3 227 hozzászólás

  1. Bakk István

    PhS. BAKK ISTVÁN előadása: Magyar volt-e Hunyadi János?
    https://www.youtube.com/watch?v=75iA2QSZn_8

    A legsötétebb történelmi időszakot idézi az a módszer, amit a Wittinghoff Tamás polgármester vezette önkormányzat emberei tettek a BVTV-vel
    https://pestisracok.hu/megszalltak-a-budaorsi-televiziot-wittinghoff-emberei-a-tulajdonos-szerint-meg-akarjak-felemliteni/

    Budaörsi Városi Televíziót törvénytelenül megszállták
    https://www.youtube.com/watch?v=H38nh2TwF4A

  2. Bakk István

    PhS BAKK ISTVÁN előadása: Magyar volt-e Hunyadi János?
    https://www.youtube.com/watch?v=75iA2QSZn_8

  3. Bakk István

    Bakk István: Székely nemzet
    https://www.youtube.com/watch?v=iAMHDzEDalk

    Iratkozz fel kérlek a youtube csatornámra:

    https://www.youtube.com/channel/UCB4DBaH54W6Ct9YG7RFzQkA

  4. Bakk István

    Közös imánk a keresztény Európáért (magyar, angol és német nyelven)
    http://www.szozat.org/index.php/25-cimlaphirek/6374-kozos-imank-a-kereszteny-europaert
    Imádkozz és gyújtsz gyertyát! Harangszóval emlékezünk 1456 óta arra, hogy Isten segítsége Nándorfehérvárott (ma Belgrád) győzelemre vitte a kereszténységet. A 2019. pedig éve lehet az Európai Alkotmányba rögzítendő kereszténységünknek, ha közös imával erősítjük egymást. A Primor Szentkatolnai Bakk Endréről elnevezett alapítvány felhívással fordul az egyesült Európa keresztény népeihez, hogy csatlakozzanak minden este 19 órakor tartandó közös imánkhoz.

    Urunk, Atyánk, ki mindannyiunk élete vagy, alázatos szívvel adunk hálát neked nagy jóságodért, amit naponta tapasztalunk e földi élet során. Köszönjük Néked, hogy Szent Fiad útján áldásban és békességben egységesíted Európát. Add meg nekünk, hogy Szent Fiad által erősödjenek meg vezetőink! Képviseljenek abban, hogy szívünk és történelmünk összetartó szavát a közös európai alkotmányunkban is képviseljék, ott is kereszténnyé válhassunk. Add meg a kegyelmet, hogy az ifjúság megismerje a békét, a szabadságot, ne kerüljenek az életet eltipró zsarnokság és háború martalékaivá. Legyen minél több halandó, nő és férfi, akik megtisztult, tiszta lélekkel járják a béke és szeretet útját, mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

  5. Bakk István

    Közös imánk a keresztény Európáért (magyar, angol és német nyelven)
    http://www.szozat.org/index.php/25-cimlaphirek/6374-kozos-imank-a-kereszteny-europaert
    Imádkozz és gyújtsz gyertyát! Harangszóval emlékezünk 1456 óta arra, hogy Isten segítsége Nándorfehérvárott (ma Belgrád) győzelemre vitte a kereszténységet. A 2019. pedig éve lehet az Európai Alkotmányba rögzítendő kereszténységünknek, ha közös imával erősítjük egymást. A Primor Szentkatolnai Bakk Endréről elnevezett alapítvány felhívással fordul az egyesült Európa keresztény népeihez, hogy csatlakozzanak minden este 19 órakor tartandó közös imánkhoz.

    Urunk, Atyánk, ki mindannyiunk élete vagy, alázatos szívvel adunk hálát neked nagy jóságodért, amit naponta tapasztalunk e földi élet során. Köszönjük Néked, hogy Szent Fiad útján áldásban és békességben egységesíted Európát. Add meg nekünk, hogy Szent Fiad által erősödjenek meg vezetőink! Képviseljenek abban, hogy szívünk és történelmünk összetartó szavát a közös európai alkotmányunkban is képviseljék, ott is kereszténnyé válhassunk. Add meg a kegyelmet, hogy az ifjúság megismerje a békét, a szabadságot, ne kerüljenek az életet eltipró zsarnokság és háború martalékaivá. Legyen minél több halandó, nő és férfi, akik megtisztult, tiszta lélekkel járják a béke és szeretet útját, mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

    Prayer for a Christian Europe!
    Lord God our Father, giver of live to all, we thank you with humble hearts for the goodness that we experience in our daily life on earth. Thank you that through your Son’s Holy Blessing and peace, Europe would be united. That our leaders would be strengthened by your Holy Son. And that our common European constitution may support the words from our hearts and our history to become Christian. Give us the grace that the youth would know what peace really is, and that freedom would not lead to tyranny or destruction in war. That there would be an increase of young souls who wish to be as pure as snow and follow the path of peace and love of our Lord Jesus Christ.
    Amen.
    István Bakk
    Chairman Endre Bakk Canon Foundation
    http://www.szozat.org/index.php/25-cimlaphirek/6374-kozos-imank-a-kereszteny-europaert
    Unser gemeinsames Gebet für das christliche Europa!
    Unser Herr, unser Vater, der du unser aller Leben bist, mit demütigem Herzen danken wir dir für deine große Güte, die wir täglich im Laufe dieses Lebens auf Erden erfahren. Wir danken dir, dass du Europa auf dem Weg des Heiligen Sohnes in Segen und in Frieden vereinst. Hilf uns, damit unsere Leiter durch den Heiligen Sohn erstarken. Sie sollen uns so vertreten, dass sie das unser Herz und unsere Geschichte zusammenhaltende Wort auch in unserer gemeinsamen, europäischen Verfassung vertreten, so dass wir auch dort zu Christen werden können. Gib uns die Gnade, damit unsere Jugend den Frieden und die Freiheit kennenlernt und nicht zur Beute der das Leben zertretenden Tyrannei und des Krieges wird. Es soll so viele reine Jungen und Mädchen wie möglich geben, die mit schneeweißer Seele den Weg des Friedens und der Liebe beschreiten, durch unseren Herrn Jesus Christus.
    Amen.
    István Bakk
    Vorsitzender der Endre Bakk Kanoniker Stiftung
    http://www.szozat.org/index.php/25-cimlaphirek/6374-kozos-imank-a-kereszteny-europaert
    PhS Bakk István – PhS Bakk Erzsébet: A magyar Pálos-rend…
    https://www.youtube.com/watch?v=JUCgrIjw1Es

  6. Bakk István

    PhS Bakk István: Rákóczi seregében az Úr szolgálatában
    https://www.youtube.com/watch?v=QwrAStY741s

  7. Bakk István

    Különleges könyvbemutató a Mátyás király évében, ahol kiderült, hogy a király közli a nagyvilággal a származását.

    2018. július 2-án Budapesten a Barabás Villában bemutatásra került a három szerző könyve: Dr. Aradi Éva – Bakk István PhS – Dr. Gyárfás Ágnes: Múlt és Jelen. A pateszi pecséthengerektől a Kárpát-medencei szkítákon át az indoszkítákig címen. A könyvet Dr. Czeglédi Katalin nyelvész, szlavista, keletkutató mutatta be a nagy számban megjelent szakmai közönségnek.

    A munkát tudatosan időzítették Mátyás király emlékévéhez.

    A szervező Bakk István – aki egyben szerzőtársa is a könyvnek – felhívta a figyelmet arra, hogy a Bakk Endre Kanonok Alapítványnak a kezdeményezésére 2018. július 10-én 12 órakor egy percre főhajtással emlékezik az ország Mátyás királyra.

    Továbbá bejelentette, hogy azon a napon, július 10-én a Bakk Endre Kanonok Alapítvány indítja el és kezdeményezi Mátyás király szentté avatását a Vatikánban.

    Az indokok közül néhány: Mátyás király európai történelmi és uralkodói értéke vitathatatlan – itt bele kell érteni a Hunyadi család értékét is –, Európa keresztény történelmi értékékének az alapja. Mátyás király hozott létre elsőnek Európában állandó hadsereget. Ezzel megakadályozta azt, hogy Európa Bizánc sorsára jusson. Európa nem nélkülözheti azt a géniuszt, annak az uralkodói nagyságnak a tevékenységét, amelyet a Szentkoronán keresztül Mátyás király a magyar és az európai társadalom értékének a fölépítésében megvalósított.

    A bemutatott könyv szakmai körökben is kiemelt figyelmet kapott. A könyvnek több célja van: egyrészt az, hogy a magyar társadalomban a honfitársainkat segítsék felkészíteni a más társadalmak, illetve kultúrák versenyének a kihívásaival szemben a szilárd önazonosságban rejlő állhatatosságra, másrészt, hogy tudatosítsák a székely és a magyar néperedet történelmi mélységeit, nemességét és páratlan sajátosságait. Olyan történelmi dokumentumok, okirati tények kerültek bele a kötetbe, amelyek támogatást jelenthetnek a magyarságtudat fenntartása és továbbadása szempontjából. Megfontolandónak tartják az oktatásban – a történelemtudat differenciált erősítése érdekében – az iskolai ajánlott olvasmányként történő bevezetését. A magyar népnek fontosak a nemzeti identitás, a nyelv, a születési hely és a hagyományok, amint a könyv előszavában idézett nemzetközi felmérések mutatói a világelsők között jelzik. De ezt ápolni kell! Ugyanakkor mindez párhuzamosan, ám eltérő módon és más-más történelmi múlttal fejlődött a magyaroknál, illetve a székelyeknél. A székely múlt adhatja a magyar nemzetnek az őstörténetét, amit a fejlődő tudomány, a genetika is támogat. Tehát a magyarságtudomány keretén belül is sok kérdésre ad választ ez a könyv. https://www.youtube.com/watch?v=ZH3gDvcR8Us

  8. Bakk István

    A pateszi pecséthengerektől a Kárpát-medencei szkítákon át az indoszkítákig.
    Szerzők: Dr. Aradi Éva – Bakk István PhS – Dr. Gyárfás Ágnes
    https://www.youtube.com/watch?v=ZH3gDvcR8Us

  9. Bakk István

    Bakk István PhS: MÚLT ÉS JELEN.
    A pateszi pecséthengerektől a Kárpát-medencei szkítákon át az indoszkítákig.
    Szerzők: Dr. Aradi Éva – Bakk István PhS – Dr. Gyárfás Ágnes
    https://www.youtube.com/watch?v=ZH3gDvcR8Us

  10. Bakk István

    PhS Bakk István: A főnemesség székesegyházi építkezései
    Elhangzott a XXII. Őskutatási Fórumon 2017. augusztus 3-án, Miskolcon
    https://www.youtube.com/watch?v=e_4DIU_rOrs

    PhS Bakk Erzsébet – PhS Bakk István: A Magna Hungaria – Nagy-Magyarország és a blakusok (Részlet)
    Elhangzott a XXII. Őskutatási Fórumon 2017. augusztus 3-án, Miskolcon
    https://www.youtube.com/watch?v=blDo0EDIQ7k

  11. Bakk István

    Egy csodálatos “ZÖLD” délután ünnepi stációi Főszervező, tudósító: Dr. Békefy Lajos

    ZÉRÓ TOLERANCIA MINDEN KÖRNYEZETI BÁNTALMAZÁSRA, ROMBOLÁSRA!

    https://bakonybel.hu/index.php?p=adatlap&kategoria=popularis_hir&id=4944

  12. Bakk Erzsébet

    Bakk István
    A székely magyar nemzet
    http://epa.oszk.hu/02300/02387/00039/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2017_1-2_062-070.pdf
    PhS Bakk István: A székely magyar nemzet
    https://www.youtube.com/watch?v=dLWOUsH8SpY

    PhS Bakk Erzsébet – PhS Bakk István: A Boldogasszony-szigeti pálosok az ősi magyar Pálos-rend a Margit-szigeten
    https://www.youtube.com/watch?v=-0igpAWm1rg

    Írásban az 1-2. rész:
    Bakk István – Bakk Erzsébet: A Boldogasszony-szigeti pálosok (1)
    http://epa.oszk.hu/02300/02387/00038/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2016_3_006-029.pdf
    Bakk István – Bakk Erzsébet (2)
    http://epa.oszk.hu/02300/02387/00039/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2017_1-2_008-017.pdf
    Folytatása a 3. rész a következő számban lesz!

  13. Menyhárt Piroska

    A szászrégeni katolikus egyháznak üzenem,hogy legyen szíves alkalmazni néha-néha egy jóembert (természetesen fizesse meg )aki lekaszálja a füvet az új temetőből,mert 2 hete ott jártam,és már a keresztek sem voltak láthatok. Természetesen a sírhelyek megvannak váltva. Édesapám ott nyugszik,ott nyugszik Sipos tanár úr is!
    Eléggé szégyen,hogy az egyház ennyire léha,és trehány ! Bort isznak ,és vizet prédikálnak !

    Üdvözlettel
    Menyhárt Piroska

  14. Szászrégenből származó hegedűsünk társaságában szívesen fellépnénk a városban, vagy környékén a jövőben.
    https://youtu.be/I9Gx45tGpug

  15. szentkatolnai bakk István

    PhS Bakk István: Boldog lorantházi Bakk István OSP generális atya élete és halála †1518
    http://epa.oszk.hu/02300/02387/00036/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2015_3-4_023-035.pdf

    További cikkek:
    http://epa.oszk.hu/02300/02387/00036/pdf/

  16. Bakk István

    Lezáratlan múlt – jubileumi magyar őskutatási fórum a Diósgyőri várban

    http://kutasi.blogspot.hu/2015/09/20381-dr-gyarfas-agnes-bolcsesz.html

  17. Szép oldal!mama

  18. Erdei Iván tanár

    Tisztelt Szerkesztők! Korábban kéréssel fordultam Önökhöz Zöld Péter nevű volt tanítványom megkeresésének ügyében. Most jutottam olyan információhoz, hogy Zöld Pétert Lészpeden kellene keresni. Kérem, segítsenek abban, hogy Lészpeden kihez lehetne fordulni és milyen e-mail címen. Köszönettel: Erdei Iván tanár/ erdei.ivan@citromail.hu

    • szászrégen.ro

      Tisztelt Erdei Úr.

      Köszönettel vettük az oldal megkeresését , de Leszpéd település kb, 200 km van Szászrégentől. Nem hiszem hogy segíteni tudunk.

      üdv. András

  19. Szép,réka

  20. Magyar Mária

    Bakk István: A Pálos Rend szerepe a magyar nemzet életében, avagy miért apostoli királyság Magyarország?

    http://www.youtube.com/watch?v=OC2w8lbv4ho

  21. Bakk István

    Bakk István – Bakk Erzsébet: P. Árva Vince atya, az egyetlen magyar pálos emlékére

    http://epa.oszk.hu/02300/02387/00003/pdf/

    Bakk István: A magyar nemzet – A Pálos Rend szerepe a magyar nemzet életében
    2013.12.21. szombat (17 – 19 óra) – Bartók – terem –

    http://new.livestream.com/accounts/2560855/events/2489667

  22. Magyar Mária

    Megjelent az ŐSI GYÖKÉR magyar kulturális szemle 2013. június szeptember száma XLI. évf. 3. sz.

    Kapható:
    Az ANIMA Könyvhálózatnál Budapest, Széll Kálmán téri pavilonban.
    A tartalomból:
    MAGYAR MYELV, GEOMETRIA
    Borbola János: A Rhind Matematika Papirusz piramispéldáinak hetes egységű modellje …2
    Nagy Károly: A sakkjáték eredetének története …9
    RÁKOCZI-ZRÍNYI CSALÁD
    Eisner Gábor Rudolf. Zrínyi Ilona személyisége és politikája…14
    MAGYAR SZENT KORONA
    Végh Tibor: Fülöp és András képe a Szent Koronán…17
    MAGYAR ŐSTÖRTÉNET ÉS TÖRTÉNELEM
    Kiszely István: Honnan jöttek a honfoglalók? Eredetkutatás, biokémiai módszerekkel…21
    Bakk István: Miért apostoli királyság Magyarország?…24
    MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET, NÉPI VILÁG
    Gyárfás Ágnes: Békamesék
    Béka királykisasszony. A teremtés legendája …45
    Békakirály. A fennmaradás feltétele…50
    Béka királykisasszony (Benedek Elek összes meséi)…54
    etc.
    MBE HÍREI
    XVIII. Magyar Őskutatási Fórum (szerk.)
    Új képzés 2013 őszétől
    Dr. Fekete György életrajza
    etc.
    Megjelenik negyedévente a magyarságtudomány lapja.
    http://www.animakonyv.hu/index.php?BODY=Browser&OP=listContent&CAT_ID=713

Szólj hozzá Mégsem

E-mail címed nem közöljük nyilvánosan.A kötelező mezőket * jelöli *

*

Az oldal tetejére