Navigáció: Kezdőlap / Egyéb / ?Engedetlen? református papok

?Engedetlen? református papok

Új református egyház létrehozásával fenyeget a szászrégeni egyházközség papja. A 65 éves Nemes Árpád úgy véli, Pap Géza református püspök vezetése miatt egyre több parókia érzi szükségesnek az Erdélyi Református Egyházkerületbõl való kiválást és egy új, a Presbiteri Református Egyház megalakítását. A tiszteletes, aki a zsinatnak is tagja, erre a veszélyre egy karácsonykor küldött körlevélben hívta fel lelkésztársai figyelmét. A levél az Erdélyi Egyházkerülethez tartozó parókiák többségéhez eljutott. Ebben Pap Géza püspököt és Kató Béla püspökhelyettest ?diktatórikus vezetéssel? vádolja. Elmondása szerint az egyházkerület jelenlegi vezetése egy szûk kör érdekeit szolgálja, ?melyet anyagi érdekek hajtanak?.

Nemes úgy véli, a püspök megszegte a kánonokat azzal, hogy a 65 évnél idõsebb papoknak megtiltotta a szolgálatot. A tiszteletes azt állítja, hogy a törvény szerint ilyen esetben ki kell kérni az egyházkerületek és a parókiák véleményét is, a zsinatban csak ezek után lehet dönteni.

Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke az új egyház létrehozásával kapcsolatban röviden nyilatkozott: ?Nemes Árpád felvetését meggondolatlan fenyegetõzésnek tartom, az egyházkerület lelkészei nem osztják véleményét.? A szászrégeni tiszteletes állításaival kapcsolatban kifejtette: a nyugdíjkorhatár csökkentésérõl 2002 elején döntött a zsinat, mivel azt több egyházközség is kérte. ?Ezen az ülésen Nemes Árpád, a zsinat tagja igennel szavazott a javaslatra ? magyarázta a püspök ?, azonban amikor õ került volna sorra, már meggondolta magát.? Az ülésén ugyanakkor arról is döntöttek, ha egy nyugdíjazás elõtt álló lelkésznek nincs ahova költöznie, a szolgálati idõt meghosszabbíthatják. ?Nemes Árpádnak tavaly nyáron kellett nyugdíjba vonulnia. Lett volna, hova költöznie, ennek ellenére inkább a román bírósághoz fordul, a zsinati határozat érvénytelenítését kérve? ? magyarázta Pap Géza, hozzátéve, hogy a per most is folyik, miután az egyházkerület elsõ fokon azt megnyerte. Elmondása szerint Nemes több ízben is megsértette a zsinati atyákat, amikor pedig kijelentései visszavonására kérték õt, megtagadta azt. ?Nemes Árpád bennünket diktátornak nevez. De mi arra tettünk esküt, hogy a református egyház törvényeit betartjuk. A zsinati döntés rá is érvényes? ? jelentette ki a püspök.

Arra a kérdésünkre, mi lehet az oka, hogy többször fordultak elõ hasonló esetek az egyházkerületben, Pap Géza kifejtette: ?A mi fellépésünkkel vezetõségbeli szemléletváltás történt az egyházkerületben. Hosszú idõn keresztül egyházi vezetõink elnéztek a törvények felett. Kényesebb iratokat hagytak fiókban porosodni. Mi azt szeretnénk, ha a református egyházban mindenki betartaná a törvényt. Ez sokszor egyéni érdekeket sért. Ilyenkor sajnos az érintett egyháza és saját esküje ellen képes fordulni, amit én nagyon szomorúnak tartok.?

Nemes Árpád levelét Balogh Béla, az az egykori lelkész küldte szét több sajtóorgánumnak, román nyelvre lefordítva, aki már évek óta összetûzésben áll az egyházkerülettel. Lapunk érdeklõdésére Nemes Árpád meglepetten mondta: erre nem adott jóváhagyást, a levelet el sem küldte Baloghnak. ?Ezt egyházi körökben akartam elintézni, nem a nyilvánosságnak szántam? ? magyarázta a tiszteletes.

Eredeti forrás: Krónika

A szerző vmlinuz

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére