Navigáció: Kezdőlap / Egyéb / Nincs szó egyházszakadásról

Nincs szó egyházszakadásról

A régeni református lelkész szerint félreértették szavait

?Egy pillanatig sem? gondolt arra Nemes Árpád, hogy gyülekezetével együtt kiválni szándékozna az Erdélyi Református Egyházkerületbõl. A magyarrégeni lelkész levelérõl több lelkipásztor is úgy vélekedett, hogy csupán személyes sérelmeket tükröz, nem pedig az egyházkerület papságának véleményét.

Diktatúra és terror az erdélyi református egyházban ? ez a címe a Nemes Árpád magyarrégeni református lelkipásztor által számos gyülekezethez szétküldött levélnek. A levélben ez áll: ?Félek rágondolni, de úgy érzem, napról napra közelebb van az az idõ, amikor a gyülekezetek kénytelenek lesznek kilépni az episzkopális egyházi szervezetbõl, és meg fogják alapítani a maguk Presbiteriánus Református Egyházát, ahol hitéletünk zsinórmértéke újra egyedül a Szentírás lehet?.

Nemes Árpád tegnap úgy nyilatkozott, szó sincs kiválásról. A magyarrégeni lelkész lapunknak kifejtette, õ és gyülekezete egy pillanatig sem gondolta azt, hogy kiválna az egyházkerületbõl. ?Aki ebbõl azt olvasta ki, hogy én ki akarok lépni az egyházkerületbõl, az vagy félreértett vagy félremagyarázza a levél tartalmát. Éppen az ellenkezõjérõl van szó: ha valami nem változik a jelenlegi egyházvezetés magatartásában, az egyházkerület szétesik, akár Hollandiában? ? szögezte le Nemes. A lapunk által felkeresett régeni lelkész nem kívánt belebonyolódni a püspökkel és helyettesével folytatott harc feltárásába, annyit viszont elmondott, levele megírása nem hozható összefüggésbe nyugdíjaztatásával. ?Már korábban nyugdíjba akartam vonulni, de a presbiterek és a több mint ezer fõs gyülekezet tagjai közül is jó páran a tudtomra adták, hogy hallani sem akarnak a nyugdíjba vonulásomról, amíg be nem töltöm a 70. életévem? ? szögezte le a magyarrégeni gyülekezetben immár 23 éve szolgáló Nemes Árpád. A karácsonykor megírt levélre Nemes eddig mintegy ötven bátorító választ kapott, és mint mondja, legalább még enynyien hívták telefonon.

Az ügyben lapunk több lelkészt is megkeresett. Ötvös József, az egyházkerület generális direktora határozottan elutasította azt az állítást, miszerint a kolozsvári püspökségen diktatúra uralkodna. Mint mondta, ez már csak azért sem lehetséges, mivel az egyházkerületet 18 tagú testület vezeti. Ötvös továbbá furcsának találta, hogy az 512 erdélyi gyülekezet közül ? tudomása szerint ? csak a magyarrégeni akar kiválni.

A szamosújvári Kabay Ferenc ismeri ugyan az ügyet, azonban nem akar nyilatkozni. Mint mondta, nem kell ?kiteregetni a szennyeseinket?.

A csíkszeredai Hegyi István nem ismeri a levél tartalmát. A nyugdíjkorhatárral kapcsolatban elmondta, Nemes Árpád ott volt, amikor a határozatokat meghozták, de ?vannak olyan emberek, akik mindig csak akkor ébrednek fel, amikor õket is érinti a döntés?. Állítása szerint a levélben foglaltak, melyek szerint annak szerzõje elégedetlen az Erdélyi Református Egyházkerület jelenlegi vezetõségének irányításával, valós alapja is van, példának hozva fel, hogy bevezették a román nyelvû könyvelést. Hegyi nem tart a Nemes Árpád által említett kiválási veszélytõl, mivel úgy véli, ?a papság szolgalelkû?. Nemes elégedetlenségével kapcsolatban kifejtette: õ is jelen volt, amikor ezt a döntést hozták, akkor kellett volna tiltakoznia. Úgy véli, ha már a zsinati határozat megszületett, az elõtt fejet kell hajtani.

Pap Géza püspök korábban az egyházon belüli konfliktusos ügyekrõl így nyilatkozott: ?a mi fellépésünkkel vezetõségbeli szemléletváltás történt az egyházkerületben. Hosszú idõn keresztül egyházi vezetõink elnéztek a törvények felett. Kényesebb iratokat hagytak fiókban porosodni. Mi azt szeretnénk, hogy a református egyházban mindenki betartsa a törvényt.?

A püspöki véleményre Tõkés Elek, az egyházkerület egykori tanügyi tanácsosa reagált. ?A nyilatkozat nagyon sértõ és egyben súlyos vád Csiha Kálmán korábbi püspökre és az elõzõ egyházi vezetésre nézve. Könnyelmû kijelentés, hiszen egyelõre Pap Gézáék sem tettek többet a törvényesség érdekében. Nem építettek semmit, azt az örökséget, amit Csiha és vezérkara hagyott hátra, semmivel nem gyarapították? ? magyarázta Tõkés Elek, aki úgy véli, az egyházkerület új vezetõségének ígéreteibõl ideje volna már látni is valamit.

A nyugdíjkorhatárral kapcsolatban azon a véleményen van, hogy a 65 éves korhatár bevezetése öngyilkos döntés volt. ?Az egyházkerület nyugdíjpénztára kis létszámú fenntartókból áll. Ha 65 éves korban küldik nyugdíjba a papokat, a pénztár 10 éven belül csõdbe megy? ? véli Tõkés Elek.

A Pap Géza által emlegetett fiókban porosodó iratokról elmondta, Csiha Kálmán püspök idejében is volt néhány fegyelmi ügy, amit a volt vezetés valóban nem tudott megoldani. Ezeket azonban ? mint mondja ? a jelenleg az egyházkerület élén állók sem tudták kezelni.

Forrás: Krónika

A szerző vmlinuz

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére