Navigáció: Kezdőlap / Egyéb / Zengjen hálaének kórustalálkozó Szászrégenben

Zengjen hálaének kórustalálkozó Szászrégenben

„Valamennyi eszköz között, mely alkalmas arra, hogy az embert felüdítse és gyönyörködtesse, a zene az elsô és egyike a legfôbbnek, s el kell fogadnunk mint Istennek erre a célra elrendelt ajándékát” – írta Kálvin János a Genfi Ágendáskönyv elôszavában. Mindazok, akik betértek pünkösd szombatján a szászrégeni református templomba, valóban ajándékot kaptak Istentôl és az egyházi kórusoktól. Öröm és egyben ünnep volt a jelen levô dalos testvérek számára, hogy együtt lehettek és együtt énekelhettek.”

Lassan hagyománnyá válik a szászrégeni Zengjen hálaének kórustalálkozó. Demeter József református lelkipásztor és Gagyi Béla karnagy tizenegyedik alkalommal szervezte meg ezt a nagyszabású rendezvényt. A 18 meghívott kórusból 13 jelent meg: az Abafáji Református Egyházközség Kórusa (karnagy Márton Zsolt), a Marosszentgyörgyi Református Egyház Vegyes Kara (Szilágyi Barna), Marosvásárhelyrôl a Gecse utcai Református Egyházközség Kórusa (Csíki Ágnes), a Szabadság úti Hozsánna Kórus (Dénes Elôd), a Szabadi úti Református Egyházközség Kórusa (László Amália), az Alsóvárosi Református Egyházközség Kórusa (Murár Mária), a nyárádszeredai Bocskay István Népi Dalkör (Ferencz Csaba), a Parajdi Református Egyházközség Kórusa (Korona Júlia), a Radnótfáji Református Egyházközség Kórusa (Bíró Péter), a Sáromberki Református Egyházközség Kórusa (Nemes Ildikó), a Szászrégeni Református Egyház Liliom Kórusa (Banga Gáspár), a Székelyudvarhelyi Református Egyházközség Kórusa (Mészáros Ildikó) és az Udvarfalvi Református Egyházközség Kórusa (Szôcs Róbert). Sajnos, voltak olyan kórusok is, melyek karnagyhiány vagy más elfoglaltságuk miatt nem jöhettek el, s ide sorolhatnánk a körtvélyfájai, a magyarrégeni és a marosfelfalusi egyházközségek kórusait.

A rendezvény – a Pápai Lajos által vezetett szászrégeni fúvószenekar akkordjai kíséretében – felvonulással kezdôdött a postahivatal és a belvárosi református templom közti útszakaszon. A templomban a vendégeket – a házigazdák nevében – Demeter József lelkipásztor köszöntötte. Hálaadó imájában az együttlét és az éneklés örömére tért ki. Ezt követôen ismét a fúvószenekar lépett a színre és eljátszotta a Himnuszt, majd a kórusok következtek. A klasszikus vallásos énekek mellett volt feldolgozás és népi spirituálé is. Hallhattunk Kodály-, Beethoven-, Bach-, Bárdos Lajos-, Berkesi Sándor-, Páth Géza-, Rezessy László-, Williams-, G. Neumark-mûveket, hogy csak néhányuk nevét említsük.

Dicséretet érdemelnek a kórusok és karvezetôik zene iránti szeretetük, elôadásmódjuk, rendezett és ízléses ruházatuk miatt. Minden elismerés az udvarfalvi ifjaké és karvezetôjüké, akik bebizonyították, hogy ott, ahol van összefogás és komolyság, a fiatalok is képesek tenni nemzeti kultúránkért, annak fennmaradásért.

A rendezvény végén Demeter József lelkipásztor ajándékként átadta a kórusvezetôi könyveket és a zászló- szalagokat a jelen levô karnagyoknak. Ugyanakkor ígéretet tett, hogy 2006 pünkösdjén – a 15. jubileumi rendezvényen – ismét ugyanitt, a szászrégeni református templomban találkoznak.

Nagy Ferenc, a Kórusszövetség elnöke a rendezvény sikerérôl beszélt és köszönetet mondott mind a szervezôknek, mind a részt vevô kórustagoknak.

– Öröm volt, hogy Isten dicsôségére és az ember tiszteletére énekelhettünk – mondta többek között.

A szászrégeni tizennegyedik Zengjen hálaének kórustalálkozó a Szózat eléneklésével zárult.

A szerző vmlinuz

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére