Navigáció: Kezdőlap / Egyéb / Bôvül a városi könyvtár

Bôvül a városi könyvtár

A szászrégeni városi könyvtár állománya 120.000 kötet, amelynek mintegy 30%-a magyar nyelvû kiadvány – tájékoztatott Sorina Bloj igazgató, akitôl azt is megtudtuk, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekrészlegre, hiszen az olvasás, a könyv szeretetét zsenge korban lehet a legjobban a gyermekbe plántálni. Ezért javasolták a polgármesteri hivatalnak, tegye lehetôvé a könyvtár bôvítését a gyerekrészleg átköltöztetésével a M. Eminescu Ifjúsági Házba.

Az igazgatónô végigvezetett a könyvtár jelenlegi helyiségein, amelyeket a város az épület tulajdonosától, a szakszervezetektôl bérel. A létesítmény korántsem felel meg mûvelôdési intézménynek: a falak dohosak, piszkosak, a folyosók sötétek. A könyvtár mellett itt mûködik a DAreghin helyi televízióadó, egy taxiállomás diszpécserszolgálata és egy másoló iroda. A taxisok miatt éjszakára sem lehet bezárni az épületet, a folyosókat néha közvécének használják. A dohányosoknak nemrég berendezett teraszon alkoholt fogyasztanak, gyakorlatilag éjjel-nappal bárki szabadon közlekedhet az épületben.

Sorina Bloj elmondta: nyáron a vakáció alatt is gyerekprogramokat szerveztek, amelyeken naponta 10-15-en vettek részt. Azt is tervezték, hogy a város különbözô terein, a Kerekerdô szabadidôközpontban, a strandon, a parkban is népszerûsítik az olvasást – az utóbbi akció a kánikula miatt elmaradt, de nem mondtak végleg le róla. A gyerekek klubjabeli képzômûvészeti körrel közösen számos kiállítást is szerveztek az épületben. Igyekeznek rendeltetésüknek megfelelôen jelen lenni a város mûvelôdési életében. Például nyáron a Szászrégeni Napokon, a Maros és a Görgény völgye fesztiválokon is jelen voltak, és ingyenkönyveket osztottak az érdeklôdôknek. A könyvtárban beindult a Biblionet ingyenes internetes szolgáltatás, emiatt megnôtt az érdeklôdôk száma is. Tavaly mintegy 900-an iratkoztak be a könyvtárba, így olvasóik száma meghaladja a 4000-et, ami az állományhoz viszonyítva országos szinten is jó arány.

– Az ifjúsági házban külön bejáratot, megfelelô mosdókat tudnánk biztosítani a gyerekeknek, s ami a legfontosabb, hogy a 400 férôhelyes elôadóteremben civilizált körülmények között lehetne könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, verses-zenés mûsort, elôadásokat szervezni, vagy akár filmeket is vetíthetünk. Az sem mellékes, hogy az ottani terem 16 négyzetméterrel nagyobb, mint az, ahol jelenleg tároljuk a gyerekkönyveket – mondta az igazgató, majd hozzáfûzte: azt is tervezzük, hogy az elôtérben novemberig – a könyvtári napokig – létrehozunk egy multimédiás információs és dokumentációs központot, mivel tapasztalataink szerint szombaton és vasárnap nagyon sok turista keresi fel Szászrégent, és nincs, aki tájékoztatást nyújtson számukra. Elképzeléseink szerint bemutatnánk a mûvelôdési létesítményeket, templomainkat, intézményeinket, a néprajzi múzeumot, ugyanakkor bemutatósarkot rendezünk be a városban mûködô hangszer-, bútor- és lábbeligyárakról, ezenkívül a Maros és a Görgény völgye idegenforgalmi látványosságait is ismertetjük. Kollégáim és az ifjúsági ház alkalmazottai felváltva hétvégi szolgálatot teljesíthetnének, így a személyzeti kérdést is megoldanánk, hiszen 14 alkalmazottunk van, az ifjúsági házban pedig heten dolgoznak. A helyiségben videovetítôvel a nevezetességekrôl vagy akár a cégekrôl készített fotókat, filmeket mutathatnánk be az érdeklôdôknek.

Azt is megtudtuk, hogy a könyvtárnak a Biblionet hálózattal összekötött részlege mûködik Radnótfáján és Abafáján. A magyarországi Márai program révén tavaly novemberben 800.000 forint értékben 400 kötetet adományoztak a könyvtár magyar olvasóinak. Az idén már elküldték azoknak a könyveknek a jegyzékét, amibôl válogatni lehet, s valószínû, hogy mintegy két hónapon belül ugyancsak 400 újabb könyvvel bôvülhet az állomány.

Mennyei Ildikó, a magyar részleg vezetôje lapunknak elmondta: az említett programok mellett magyar mûvelôdési rendezvényeket is szerveznek majd. Azt tervezik, hogy az Áprily-évforduló kapcsán kortárs költôt hívnak meg Szászrégenbe, lapok, folyóiratok munkatársaival, szerkesztôivel is szerveznek író-olvasó találkozót. Vendégül szeretnének látni több, magyar kötetet gondozó könyvkiadót. A könyvtár állományából, régi kötetekbôl is nyílik majd kiállítás.

Vajda György

Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére