Navigáció: Kezdőlap / Egyéb / A 6-3-mal minden magyar nyer, nem csak az RMDSZ

A 6-3-mal minden magyar nyer, nem csak az RMDSZ

– válasz Kerekes Károly RMDSZ- képviselônek a Népújság november 8-ai lapszámában megjelentetett „Mit jelent a parlamentben az EMNP szerinti 6:3?” címû cikkére –

Kerekes Károly 22 éve az RMDSZ parlamenti képviselôje. Feltehetôleg emiatt kizárólag pártszempontok és pártérdekek szerint gondolkodik, a magyar-magyar összefogás pedig elképzelhetetlen számára, vagy felsôbb pártutasításra „feledkezett meg” errôl. Az RMDSZ legtevékenyebb és a nyugdíjasok hétköznapi gondjainak orvoslása mellett legelkötelezettebb képviselôjeként elvárható lett volna, hogy a magyarság tisztességes tájékoztatása mellett is lándzsát törjön.

A 6:3-as alternatív küszöb teljesítésével történelmi lehetôség nyílik meg az erdélyi magyarság elôtt, hiszen elôször fordulhat elô, hogy két magyar párt bejusson a bukaresti törvényhozásba. Az Erdélyi Magyar Néppárt nem az RMDSZ ellenében, hanem mellette kíván a parlamentbe jutni, mi több, nem az RMDSZ- tôl kívánjuk elvenni, „átcsábítani” szavazóit, hanem azokat a magyarokat akarjuk megszólítani, akik az elmúlt idôszakban elfordultak a politikától, megundorodtak a politikusoktól. A 2008-as választások alkalmával 10 magyarból csak 4 ment el szavazni, azaz a távolmaradók vannak többségben – tehát van miért, van kikért dolgoznunk! Az ô támogatásukkal reális esély mutatkozik arra, hogy legalább 6 képviselôi és 3 szenátori körzetben ELSÔ HELYEN végezzen a Néppárt jelöltje. A jelenleg érvényben levô, 2008-ban elfogadott választási törvény (2008/35) a 47. cikkelyében meghatározza, hogy két lehetôség van arra, hogy egy párt parlamenti mandátumhoz jusson: vagy megszerzi országosan a szavazatok 5%- át, vagy jelöltjei ELSÔ HELYEN végeznek 6 képviselôi és 3 szenátori választói kerületben. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az RMDSZ szenátorjelöltje, Frunda György még most is csúsztatott, amikor azt állította a Néppárt marosvásárhelyi szenátorjelöltjével, Jakab Istvánnal folytatott televíziós vitában, hogy a 6-3 teljesítéséhez abszolút többség, azaz 50% plusz 1 voks szükséges, holott a törvény betûje szerint az ELSÔ HELY azt jelenti, hogy az adott körzetben a jelöltek közül a LEGTÖBB SZAVAZATOT kell begyûjteni. Amennyiben a Néppártnak sikerül ezt teljesítenie, akkor az országosan elért százaléktól függetlenül bejut a parlamentbe és az elért eredményével arányosan részesedik a mandátumok elosztásából.

Tehát elég egyetlenegy szavazattal többet szereznie a Néppárt jelöltjének, mint az adott körzetben induló többi jelöltek közül bárkinek.

Önöktôl, politikus-jogászoktól nem ezt vártuk volna.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az RMDSZ vezetôi tudatosan tájékoztatnak félre, holott saját kezdeményezésük volt 2008-ban, amikor attól tartottak, hogy kieshetnek. Most azonban, amikor az RMDSZ parlamenti jelenléte már biztos, és a kérdés az, hogy az erdélyi magyarság él-e azzal a történelmi eséllyel, hogy két magyar pártot juttasson a bukaresti parlamentbe, a monopolhelyzet fenntartása miatt nem áll érdekükben errôl a lehetôségrôl tájékoztatni a magyarságot.

A valóság az, hogy Erdély-szerte 15 olyan képviselôi és 7 olyan szenátori körzet van, ahol a magyarság többséget alkot, tehát ahol biztosan magyar jelölt végez az élen. Ebbe kétszer is belefér a 6:3, ráadásul úgy, hogy a Néppárt is bejuthat a parlamentbe, és akkor minden magyar nyer, nem csak az RMDSZ.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy az RMDSZ pártérdeket védelmez a parlamentben. Azt is sajnálatosnak tartjuk, hogy Önben fel sem merült annak a lehetôsége, hogy Románia bukaresti parlamentjében a magyar érdeket közösen képviselje, ha úgy tetszik, akár egyazon frakcióban, az RMDSZ és a Néppárt – ehelyett az Ön gondolatmenete szerint az RMDSZ arra törekszik, hogy valamely román párttal kössön egyezséget.

Ön azt állítja, hogy a parlamentben „a törvénytervezetek elfogadása a pártok érdekeinek megfelelôen történik, hosszas egyeztetések eredményeként”. Bizonyára igaza van, hiszen 22 éve politizál Románia parlamentjében. De pontosan ez nincs így jól! Ezen kell változtatnunk! Minden egyes törvénytervezetet a közösség, a magyarság érdekeit szem elôtt tartva kell kidolgozni, benyújtani és megszavazni. Ezért van szükség nemzeti minimum meghatározására, és a magyar közösség érdekeinek érvényesítésében az Erdélyi Magyar Néppárt a leendô parlamentben együttmûködik az RMDSZ képviselôivel és szenátoraival.

Elegáns és a továbbiakban korrekt kampányban bízva,

Portik Vilmos,

az Erdélyi Magyar Néppárt

marosvásárhelyi

képviselôjelöltje

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére