Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Marad a társulás az Aqua Investtel – Egységesítik a díjakat

Marad a társulás az Aqua Investtel – Egységesítik a díjakat

Annak ellenére, hogy Maria Precup polgármester a tavalyi év végén kijelentette, mérlegelni fogja a társulási viszonyt az ivóvízhálózatot mûködtetô Aqua Investtel, és azt is kilátásba helyezte, hogy kiválnak ebbôl, illetve más szolgáltató után néznek, mivel olcsóbban tudják elôállítani a vizet, mint a regionális szolgáltató, az Aquaserv, úgy tûnik, hogy a gazdasági érvek jobb belátásra bírták. A szászrégeni tanács legutóbbi ülésén arról hozott határozatot, hogy megbízzák Ciprian Dobrét, a megyei tanács elnökét, írja alá a város nevében a társulási szerzôdés mellékletét, illetve Padureanu Mihai tanácsost, hogy vegyen részt a társulás közgyûlésén és döntsenek az egységes árpolitikát illetôen.

Az ügy hátterében az áll, hogy az unió által támogatott fejlesztési program keretében tavaly 11 millió eurós beruházási programot fogadtak el. Áprilisban közbeszerzési eljárással kiválasztották azt a kivitelezôt, amely az idén tavasszal, ahogy az idôjárás megengedi, hozzáfog a városi szennyvíztisztító állomás korszerûsítéséhez, ami 5,6 millió eurós munkálatot jelent. A fennmaradt 4,5 millió euróból pedig mintegy 16 km ivóvíz- és szennyvízcsatornát újítanak fel. Ezenkívül Szászrégen fontos szerepet játszik a környezô települések ellátásában is, hiszen a városi vízüzem látja el Tekeújfalut és egy másik fôvezetéken a Görgény völgyét.

Nagy András, az Aquaserv szászrégeni kirendeltsége mûszaki osztályának vezetôje elmondta, ahhoz, hogy a város megváljon az Aquaservtôl, akkreditáltatniuk kellett volna egy másik szolgáltatót. Erre valóban történt korábban kísérlet, de a volt közmûvállalat vezetôje nem vitte végig az eljárást. Most már nem lehet visszalépni, hiszen a SAMTID program alapján a város 5 millió eurós beruházásnak köszönhetôen újíthatta fel a hálózatának egy részét, most meg 11 millió euró jut Szászrégennek, ezeket az összegeket vissza kellene fizetni. S mindezt annak a tükrében, hogy a város éves költségvetése 1,5 millió euró körül van.

Ami a szolgáltatási díjakat illeti, az Aquaserv Rt. értesítette a polgármesteri hivatalt az új díjakról, ezekkel kapcsolatosan azonban nem válaszoltak a cégnek, a tanács sem hagyta jóvá az árakat, de tulajdonképpen csak tudomásul kell vegyék a változást, hiszen az unió csak úgy engedélyezte a hitelkeretet, ha a regionális szolgáltatón belül egységes árpolitikát alkalmaznak. Így a tanács tiltakozása ellenére új díjakat vezetnek be 2013-tól, a következôképpen: egy köbméter ivóvíz 2,78, a csatornadíj 1,90 lej, míg az esôvíz 0,73 lej + a hozzáadott értékadó.

Vajda György Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére