Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Emlékest

Emlékest

Így írtak ôk!
Ezzel a címmel tartott emlékestet Szászrégenben a Humana Regun Egyesület május 16-án. A cím kínálta utalás ellenére a rendezvény alaphangja nem a kifigurázás, karikírozás volt, hanem elsôsorban melegség, tisztelet és szeretet azok iránt, akik a Szászrégen és Vidéke havilap megszületésénél és kiteljesedésénél bábáskodtak: Márk Endre alapító, valamint Biró Donát, Darvas Ignác és Kunsági István volt szerkesztôségi tagok. Az elôadás – szimbolikusan – gyertyagyújtással és percnyi néma csenddel kezdôdött azok emlékére, akik a szászrégeni magyar közösség szolgálatában éltek.

A radnótfájai új református templom közösségi termében tartott rendezvényen Fábián András, a Szászrégen és Vidéke havilap fôszerkesztôje volt a házigazda. Rajta kívül „háziak” voltak a Csimm-Bumm ifjúsági színjátszó csoport néhány tagja, a Kolping családi társulás és a Humana Regun egyesület tagjai, akik a szerzôk írásaiból olvastak fel verseket, rövid prózai mûveket, és a hangulat alapján otthon érezhette magát a népes közönség is, akik közül többen egykori barátként, munkatársként vagy diákként emlékeztek meg az elhunytakról. Az elôadást még felemelôbbé tették azok az énekek, amelyek tematikusan is kapcsolódtak az alkalomhoz.

Fábián András elmondta: az elôadás hármas céllal jött létre. Az egyik cél a múltidézés, emlékezés az egykori szerkesztôtársakra és régi barátokra, ismerôsökre. A Szászrégen és Vidéke történetének ismertetése mellett a néhai szerkesztôkkel kapcsolatban a fôszerkesztô személyes élményeit, emlékeit is megosztotta. A második cél a jelennel kapcsolatos: a havilap 1999 márciusában jelent meg elôször, idén ünnepelte tehát a 14. születésnapját. Ez az elôadás egyben elmaradt születésnapi találkozás is volt szerkesztôk és olvasók között. A harmadik cél pedig a jövôre vonatkozott: a lap, ahogyan sok más nem jövedelemorientált írott sajtótermék, anyagi gondokkal küzd, és a rendezvény bevételébôl, adományokból a lap további megjelenéséhez szükséges anyagi alapot szándékoznak pótolni. Fábián András elmondta, személyes ígéretet tett régi kollégáinak, hogy vigyáz a lapra, vigyáz arra a kezdeményezésre, amit az ô gondjára bíztak. Ez a megbízatás viszont közös, ugyanúgy, ahogyan az olvasás élménye is az: ha valami létezik, és egy teljes közösségnek jó, annak a megtartása mindenkinek egyéni és egyben közös felelôssége is.

Élj sokáig, Szászrégen és Vidéke, és köszönet és tisztelet azoknak, aki kitaláltak és vigyáztak rád!

Geréb Mária

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére