Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Ünnepelt Szászrégen

Ünnepelt Szászrégen

150 éve lett szabad királyi város

A hét végén Szászrégenben nagyszabású ünnepséget szerveztek, amelyen többek között részt vett Victor Ponta miniszterelnök, Mircea Dusa hadügyminiszter és Crin Antonescu, a Nemzeti Liberális Párt elnöke, abból az alkalomból, hogy 150 évvel ezelôtt lett szabad királyi város a település, azaz másfél évszázada adott a városnak szabad királyi jogokat Ferenc József császár.

Történelmi elôzmény

Mint ismeretes, a város elsô írásos említése REGUN néven 1228-ból való, a II. Endre király kancelláriája által kibocsátott birtok-adománylevélben. A XV. század elején kap mezôvárosi státust, ami azt jelentette, hogy 1427-tôl kezdve jogában állt évente négy országos vásárt és minden héten csütörtökön hetivásárt tartani. 1551 októberében I. Ferdinánd megerôsíti Szászrégen lakóit azon jogukban, hogy a város területén házat vásárolhassanak. 1553-ban ugyanazon uralkodó megerôsíti a kapott bíráskodási jogot, és fellebbviteli bírói szervként a besztercei városi bíróságot, valamint a szebeni universitast jelöli meg. A szászrégeni polgárok megôrizték kiváltságaikat a következô századokban is. Az 1790. február 15-én kelt királyi rendelet, valamint az 1794-bôl származó 399-es guberniumi rendelet újból megerôsíti Szászrégent az elôzô századokban kapott jogaiban, így: heti és évi vásárok megtartásában, az allodiális jövedelmek szabad felhasználásában, sör, tégla és cserép készítésében, állatvágás, malomtartás, gyógyszertár- és kocsmatartási, valamint örökös nélkül maradt javak birtokba vételének jogában. A vármegye és a patrónusok ezután sem ismerték el Régen jogait, de a város polgárai tovább harcoltak a város autonómiájáért. 1817-ben, majd 1841-ben beadvánnyal fordultak a császárhoz Szászrégen szabad királyi várossá nyilvánításáért. Ekkor ez nem sikerült. 1863. március 10-én Ferenc József császár Szászrégent szabad királyi várossá nyilvánította. Két járásnak lett a központja, mely rangot 1876-ig viselte. (Forrás: Szászrégen és Vidéke)

Szászrégeniek esküvôje

Ezt a címet adták a szervezôk a hétvégi rendezvénynek, ugyanis az említett történelmi eseményt hajdanában úgy ünnepelte meg a város lakossága, hogy egy nagyszabású „esküvôt” rendeztek, amelyen részt vett mindenki, nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Itt hangzott el az a kijelentés, amelyet arra a táblára véstek, amit 150 évvel késôbb a polgármesteri hivatal falán felavattak: a szabad királyi városi rang fejlôdést, felvirágoztatást jelent az ôsi szász településnek.

A hétvégi rendezvényen még jelen volt Michael Schwartzinger osztrák nagykövet, a megye vezetôi (Ciprian Dobre megyei tanácselnök és Corneliu Grosu prefektus), valamint több kormánypárti politikus. S bár a programtervezet szerint az ünnepség 12 órakor kellett volna megkezdôdjön, a miniszterelnök és politikustársa kétórás késéssel érkeztek meg, így nélkülük tartották meg azt a felvonulást, amelyen a helyi iskolák, civil szervezetek, néptánccsoportok képviselôi vettek részt. Közben a központi parkban felállított színpadon megkezdôdött a mûvelôdési program is. A miniszterelnök megérkezését követôen rövid idôre megszakították a mûsort, ugyanis felavatták a történelmi eseményre emlékeztetô táblát, amelyet a szászrégeni vallásfelekezetek képviselôi (ortodox, görög katolikus, római katolikus, református és evangélikus) felszenteltek, megáldottak. Miután a magas rangú vendégek „nép-fürdôztek” és a színpadon röviden üdvözölték az ünneplôket, Maria Precup polgármester okleveleket adott át az elôzô polgármestereknek, akik között volt két 1989 elôtt is e tisztséget betöltô elöljáró is. Nagy András korábbi polgármester helyett (aki az RMDSZ kongresszusán Csíkszeredában tartózkodott) Márk Endre, a szászrégeni RMDSZ alelnöke vette át a diplomát.

S míg a vendégek a hivatalos fogadáson vettek részt a polgármesteri hivatal dísztermében, a színpadon folytatódott a mûsor. Felléptek helybéli s a környékbeli községek román, magyar és szász néptáncegyüttesei, népdalénekesei, a szászrégeni és besztercei fúvószenekarok, este pedig Sava Negrean Brudascu népdalénekes, valamint a Compact és a 112 együttes szórakoztatta az ünneplôket.

Vasárnap az ünnepi programok visszafogottabbak voltak. Délben a szász templomban Boldizsár Katalin szászrégeni orgonamûvész Johann Sebastian Bach és Hans Peter Türk orgonamûveibôl tartott elôadást. A néprajzi múzeumban a 150 évvel ezelôtti eseményt dokumentáló történelmi, illetve a szászrégeni nemzeti kisebbségeket bemutató kiállítás nyílt meg egy kis néptáncelôadással fûszerezve. Este az Eugen Nicoara Mûvelôdési Otthonban Sebastian Cazan vezényletével a marosvásárhelyi Mûvészeti Líceum zeneszakos diákjai tartottak szimfonikus hangversenyt.

Vajda György  Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére