Navigáció: Kezdőlap / Események / Megemlékezés Marosvécsen

Megemlékezés Marosvécsen

Hagyományaihoz híven idén is megrendezi nyárvégi összejövete-lét a Helikon – Kemény János Alapítvány. Az augusztus 30–31- én zajló rendezvénysorozat ezúttal is kerek évfordulók jegyében összeállított programmal várja az érdeklôdôket. 110 esztendeje született báró Kemény János, mecénás, író, színházigazgató, a marosvécsi találkozók házigazdája, a két világháború közti erdélyi irodalmi és mûvészeti élet meghatározó egyénisége, 100 éve jött a világra Jékely Zoltán költô, a helikoni közösség fiatalabb nemzedékének jelese, a szervezôk egy évtizede hívják össze az egykori találkozók színhelyére a helikoni leszármazottakat. A megemlékezések zöme, amint a részletes meghívó is tájékoztat, ezekhez a jubileumi eseményekhez kapcsolódik.

Az elsô napon, augusztus 30-án, pénteken 17 órakor kezdôdik a mûsor a marosvécsi mûvelôdési házban. Filmet, színdarabot, népi táncot láthat a közönség. A Griff, a Dámvad és a Varjú címû háromrészes dokumentumfilm, az Oláh Kata – Csuka Sándor alkotópáros produkciója az Erdélyi Helikon és a marosvécsi találkozók három különlegesen fontos személyiségét – Bánffy Miklóst, Kós Károlyt és Kemény Jánost – mutatja be sajátos filmes eszközökkel. Kivételes alkalom, hogy itt, Erdélyben is megtekinthetô ez az alkotás. A két következô programszám a helyi mûkedvelôknek köszönhetô. A színjátszók Illyés Gyula Tûvétevôk címû színmûvét adják elô, azt követôen a marosvécsi Helikon néptánccsoport lép színpadra.

Augusztus 31-én, szombaton délelôtt 9 órától gyülekeznek az emlékezôk a helybeli református egyház tanácstermében, majd 10 órakor a várkertben nyílik a Jékely- centenárium megnyilvánulásai közé illeszkedô rendezvénysor. Az ottani ünnepi összejövetel elôadója Pomogáts Béla irodalomtörténész, az erdélyi magyar irodalmi élet avatott kutatója. A többi szónok, Nagy Miklós Kund alapítványi alelnök, Ördög Ferenc polgármester és Benkô Mihály lelkipásztor gondolatait követôen a marosvécsi Kemény János Általános Iskola tanulói Jékely Zoltán verseibôl szavalnak egy csokorravalót. Koszorúzással zárul a kastélyparki ünnepség.

12 órától a mûvelôdési házban folytatódik a mûsor, illetve a helikoni írók leszármazottainak a találkozója. A régi helikoni napokat irodalmi összeállítás idézi fel. A Kilyén Ilka válogatta és színpadra adaptált szöveget marosvásárhelyi színmûvészek adják elô. Jékely Zoltánról dr. Nagy Attila költô értekezik. Majd Vita Zsigmond életmûvérôl, munkásságáról, életmozzanatairól Nagy Miklós Kund beszél. Fellépnek a líceumi tanulók Jékely versmondó versenyének díjazottjai is.

Ebéd után, 16,30 órai kezdettel a református egyház tanácstermében filmvetítés lesz. Kós Károlyról készült kisfilmet tekinthetnek meg az érdeklôdôk. A nap folyamán látogatható az a kiállítás, amely a találkozót megelôzô napokban szervezett képzômûvészeti alkotótábor résztvevôinek – Ütô Gusztáv, Egyed Jutka, Máthé László, Vassy Erzsébet, Brugós Zenóbia – alkotásait tárja a közönség elé.

(nk)

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére