Navigáció: Kezdőlap / Szórakozás / Továbbra is ötnapos a „Maros-parti” Forgatag

Továbbra is ötnapos a „Maros-parti” Forgatag

„Életutak többszólamúsága”

A Vásárhelyi Forgatag keretében sorra kerülô Marosvásárhelyiek I. Világtalálkozója gálamûsorának második részében élménymegosztásra biztosítanak lehetôséget marosvásárhelyieknek és Marosvásárhelyrôl elszármazottaknak emlékekrôl, életpályákról. Tisztelettel felkérik mindazokat, akik ebben az élménymegosztásban szerepet vállalnak, hogy felszólalási szándékukat legkésôbb augusztus 28-ig a marosvasarhely.vilagtalalkozo @gmail.com email címen jelezzék.

A felszólalások terjedelme maximum 1 A4-es oldal lehet (betûtípus Times New Roman, 12-es karakter), melyet kérnek a fentebb említett elérhetôségre a jelentkezéssel együtt megküldeni.

A rendezvény helyszíne a Kultúrpalota nagyterme lesz, s a felszólalás idôtartam: 3–max.5 perc személyenként, tartalmazza a Kirsch Attila programfelelôs által jegyzett közlemény

Mondjunk közös imát Marosvásárhelyért!

A Marosvásárhelyiek. I. Világtalálkozója keretében vasárnap, szeptember 1-jén 9–9.30 óra között a Keresztelô Szent János- plébániatemplomban a történelmi egyházak lelkészei és papjai közösen imádkoznak Marosvásárhelyért.

Ezt követôen a fôtér felekezeti templomaiban a világtalálkozó záróakkordjaként hálaadó szentmisét és istentiszteletet tartanak:

– Keresztelô Szent János-plébániatemplom: 10 óra

– Vártemplom: 10 óra

– Bolyai téri unitárius templom: 11 óra

– Régi kórház utcai evangélikus templom: 10 óra

Forgatag a Bernády Házban is

A nulladik napon, vagyis az ötnapos Vásárhelyi Forgatag megnyitása elôtti délutánon már várják a közönséget a Bernády Házba. Az augusztus 27-én, kedden 18 órakor nyíló képzômûvészeti kiállítás egyben a kulturális központ ôszi évadának indító eseménye is lesz. Haller József festômûvész mutat be válogatást az utóbbi két évben készült pasztellképeibôl. A földszinti galéria, ahol a festmények a mûvészetkedvelôk elé kerülnek, mostantól megújított, korszerû világítással biztosít az eddigieknél jobb kiállítási feltételeket a kiállítóknak és a nézôknek. A Bernády Ház úgy is megpróbál illeszkedni a Forgatag békebeli vásárhelyi hangulatához, hogy a rendezvénysorozat tiszteletére az Emma vendéglô a ház udvarát vendégfogadásra is berendezi. Az ott megpihenô, kikapcsolódó vásárhelyiek sajátos múlt század eleji, helyi különlegességeket is megkóstolhatnak.

Egy másik érdekes tárlattal is gazdagítja a Vásárhelyi Forgatag látványkínálatát a Bernády Ház. Augusztus 29-én, csütörtök délután 6 órai kezdettel a Marx József Fotóklub friss termésébôl látható válogatás az emeleti termekben. A Vásárhely fotótükörben címû kiállítás helyszíni felvételekkel idézi fel a város jelentôs tavalyi, idei eseményeit, tükrözi az itt élôk hétköznapjainak és ünnepeinek jellegzetes mozzanatait.

Továbbra is ötnapos a „Maros-parti” Forgatag

Az elsô Vásárhelyi Forgatag programjában csupán minimális változás történt azután, hogy véglegesen eldôlt: a Maros-parton szervezzük a köztéri rendezvényeket. A rendezvény továbbra is ötnapos: augusztus 28. – szeptember 1. között zajlik, csupán a Maros-parti program zajlik három napon át.

Az elsô napon, augusztus 28-án, szerdán tartjuk a Forgatag hivatalos nyitógáláját 19 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében, a kulturális programokban bôvelkedô gálán ingyenesen részt vehet bárki.

A Történelmi könyvek vására augusztus 29-én, csütörtökön 13 órakor nyílik a Teleki Tékában, a Marosvásárhely forgásban elnevezésû pályázatra beküldött fotókból 16 órakor nyílik tárlat a Deus Providebit Házban, ahol átadjuk a nyertesek díját is. Szintén 16 órakor kezdôdik a Filmforgatag a Maros Megyei Történelmi és Régészeti Múzeum várbeli épületének (volt katonai sorozóközpont) emeleti termében, ahol késô estig lehet magyar filmeket nézni, a Filmforgatag pedig pénteken is szinte egész nap tart.

A Vásári Forgatag augusztus 30-án, pénteken reggel nyitja meg kapuit a Maros-parton, és vasárnap estig házi jellegû készítményekkel, terményekkel, borokkal, valamint kézmûvestermékekkel csalogatjuk a vásárhelyieket a „vásártérre”. A Marosvásárhelyiek Világtalálkozójának gálamûsorát pedig augusztus 31-én, szombaton 11 órától szervezzük a Kultúrpalota nagytermében.

A Színházi Forgatag augusztus 30-án, pénteken 16 órakor Kenéz Ferenc Lilike medika leveleibôl címû mûvének felolvasószínházi elôadásával kezdôdik a Nemzeti Színház Underground termében, majd 18 órakor Székely Csaba Bányavirág címû elôadását (Nemzeti Színház kisterme) tekinthetik meg az érdeklôdôk. Augusztus 31-én, szombaton 16.30-tól Kocsis István A tér címû darabja (Sebestyén Aba elôadásában, a Yorick Stúdió elôadása Nemzeti Színház Underground terme), 18 órától Székely Csaba Bányavakság címû mûve (Nemzeti Színház kisterme) kerül bemutatásra, szeptember elsején, vasárnap 19 órától pedig Carl Orff Carmina Burana (Nemzeti Színház nagyterme) címû táncszínházi elôadását tekinthetik meg. A Színházi Forgataghoz csatlakozott az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház is Állatkert (csecsemôszínházi elôadás augusztus 31-én, szombaton 11 órától) és A tengerkék kutyus (bábelôadás szeptember 1-jén, vasárnap 11 órától) címû darabjaival.

A Koncertforgatagot a Szentegyházi Gyermekfilharmónia fellépése indítja pénteken 19 órától a Kultúrpalotában, majd a jó zene kedvelôit a Maros-parton felállított színpad elé várjuk. Pénteken a Deák Bill Blues Band, szombaton az Intim Torna Illegál, vasárnap pedig a Ghymes nyújt „forgatagos magyar élményt”, minden este 21 órától. Továbbá színpadra lép a helyi zenekarok közül a Dreamers Band, a Prospekt, a Vecker, a BÜSZ, Koszika & The Hot Shots, a Corax, a Chrome, a Bronx. Szombaton 19.30-tól a Stone Hill 4Kidz, vasárnap 18 órától pedig a Kolompos együttes a gyerekeket perdíti táncra.

Vasárnap a Kultúrpalotában délelôtt népdalvetélkedôt, délután pedig néptánctalálkozót tartunk amatôr néptáncegyüttesek részvételével.

A Maros-parton péntektôl folyamatosan sport és családi programokkal várjuk az érdeklôdôket, valamint a Civil sarokban a nemkormányzati (civil) szervezetek tevékenységét ismerhetik meg, valamint több vendégmúzeum tevékenységét is. Továbbá a Vásárhelyi Forgatag idôtartama alatt kétnyelvû tematikus városnézô sétákra is várjuk a marosvásárhelyieket, valamint Szóforgatagra a Kultúrpalotában.

A marosvásárhelyi magyar történészek Borsos Tamás Egyesülete is számos érdekes programmal várja a Vásárhelyi Forgatag alkalmával az érdeklôdôket.

Csütörtökön, augusztus 29-én reggel 10 órakor Györfi Zalán régész várja önöket a Bolyaiak szobránál a Középkori Marosvásárhely sétára, este 19 órától pedig Spielmann Mihály történész nyújt betekintést a Marosvásárhelyi zsidóság történetébe, az Iskola utcai zsinagógában.

Pénteken reggel 10-tôl Orbán János mûvészettörténész Barokk sétára hívja az érdeklôdôket, találkozó a Toldalagi palota elôtt (Rózsák tere 11. szám).

Szombaton, szeptember 31-én ugyancsak reggel 10 órától, Oniga Erika mûvészettörténész a Szecessziós Marosvásárhelyt ismerteti. Indulás a fôtéri virágórától. Szombat délelôtt a Teleki Tékában is várjuk az érdeklôdôket egy családos kincskeresô programra. 10-11 óra között lehet beiratkozni és elindulni a városismereti vetélkedôre. A benevezés egy felnôttet és egy iskoláskorú gyermeket feltételez. Este 18 órától dr. Bárdi Nándor a Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti és Etnikai Kisebbségkutató Intézetének munkatársa tart elôadást a Kultúrpalota kistermében Álságos állítások a magyar etnopolitikában címmel.

Vasárnapi, szeptember 1-jei zárórendezvényünkön dr. Pál-Antal Sándor történészt a Magyar Tudományos Akadémia külsô tagját látjuk vendégül, aki Székelyvásárhelytôl Marosvásárhelyig. Székelyek és városi polgárok Marosvásárhelyen címmel tart elôadást este 18 órától a Kultúrpalota kistermében.

További részletek a www.forgatag.ro honlapon.

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére