Navigáció: Kezdőlap / Események / Magyarói reformátusok találkozója

Magyarói reformátusok találkozója

Augusztus 31-én és szeptember 1-jén meghitt ünnepségre hívták haza a magyarói reformátusokat, s a rendezvény akár falunap is lehetett volna, hiszen kevés a katolikus. Elsôsorban azokat várták a rendezvényre, akik az évek, évtizedek során elköltöztek a faluból.

Id. Szilágyi József szerint az 1960-ban bekövetkezett erôszakos kollektivizálás indította el az elvándorlást. Azóta fokozatosan apadt a lélekszám, egy 1980-as felmérésbôl kiderült, hogy 400-an költöztek el. Ezt a létszámot növelte a ’80-as évek vége fele „bekeményedô” kommunista diktatúra és az 1989-es változás után bekövetkezett munkanélküliség, de a mai napig tartó gazdasági válság is.

Azonban nagyon sokan sikeres életpályát jártak be úgy, hogy soha nem felejtették el a szülôfalut.

Erre a gondolatra építette köszöntôjét Kristóf József polgármester is, aki az önkormányzat nevében elmondta, a közösség mindig hazavárja fiait, lányait, s számít az elszármazottakra, véleményükre. Nemcsak azért, hogy emlékeikrôl, a múltról meséljenek, hanem azért is, hogy ötleteikkel, kapcsolataikkal segítsék a község jelenének és jövôjének építését.

A református templomban tartott ünnepi istentiszteletet Szász Attila, a Görgényi Református Egyházmegye esperese tartotta, majd Takács Albert, Galambfalvi Márton és Kristóf István református lelkészek szavai útmutatást adtak ahhoz, hogy miként lehet és kell a múltunkat, a gyökereinket megôrizni, s abból erôt meríteni. Az istentiszteletet követôen a vendégeket a kultúrotthonban köszöntötték, ahol a magyarói születésû Ördög Miklós Levente színmûvész és felesége, Szabadi Nóra tartott színvonalas mûsort. Szombat délután a találkozó emlékére kopjafát avattak a templomkertben. Papp Tibor debreceni református lelkész mondott ünnepi beszédet, majd Kun László nyugalmazott történelemtanár, volt iskolaigazgató ismeretterjesztô elôadást tartott a magyaróiak részvételérôl az elsô és a második világháborúban, mivel nemcsak a kopjafát avatták fel, hanem megkoszorúzták a világháborúban elhunyt magyaróiak emlékoszlopát is. Szabadi Nóra, Zsigmond Piroska és Vajda Brigitta szavalatai tették ünnepélyesebbé a rendezvényt, majd Szász Attila esperes leleplezte a kopjafát.

Vasárnap úrvacsoraosztás után az egyház vezetôsége ünnepi ebéddel várta a vendégeket, a helyszínen a helybéli Csurgó néptáncegyüttes közép- és nagycsoportja mutatta be mûsorát. A magyarói születésû, jelenleg Debrecenben élô Virginás István csellómûvész megzenésített verseket adott elô Lovász Jámbor Zoltán és a magyarói kis zenekar közremûködésével.

A sikeres találkozót követôen a gyülekezet azt mérlegelte, hogy három- vagy akár ötévente rendszeressé kellene tenni a rendezvényt, hogy az elszármazottak minél aktívabb szerepet vállaljanak a község kulturális és gazdasági életében – mondta Kristóf József polgármester.

Vajda György – népújság –

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére