Navigáció: Kezdőlap / Megyei hírek / Nem mond le iskolájának újjáalapításáról a katolikus egyház

Nem mond le iskolájának újjáalapításáról a katolikus egyház

Nem hajlandó eladni a marosvásárhelyi önkormányzatnak az Unirea Főgimnáziumnak helyet adó épületegyüttest a római katolikus egyház, melynek a számos elébe gördített nehézség ellenére továbbra is célja újjászervezni az 1948-ban felszámolt II. Rákóczi Ferenc Főgimnáziumot.

Annak dacára, hogy az egyház a házbér rendszeres fizetését megtagadó helyhatósággal felbontottnak tekinti a szerződést, nyitott marad a párbeszédre, és nem célja az épületből kilakoltatni az állami iskolát. Erről a vagyonkezeléssel megbízott Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány sajtónyilatkozatban számol be.

Az Unireának nem kellene költöznie

„A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal nyolc-tíz hónapos bérhátrálékot halmozott fel. A felek közti szerződés megszűnt, mert annak be nem tartása a megállapodás érvénytelenítését vonta maga után. Afféle ex lex állapot keletkezet. Ennek ellenére nem szándékozunk kilakoltatni az Unirea Főgimnáziumot” – nyilatkozta portálunknak a Státus igazgatótanácsi elnöke, Holló László. Kérdésünkre az egyházi illetékes elmondta, a Státusnak a békés és kölcsönösen előnyös megoldás lenne az érdeke. Ez azt feltételezné, hogy az önkormányzat tartsa tiszteletben az egyházzal kötött megállapodást és ne gördítsen semmiféle akadályt az önálló katolikus gimnázium újjáalakulása elé.

„A II. Rákóczi Ferenc Főgimnázium újraszervezésére vonatkozó törekvés megfelel az ország érvényben lévő tanügyi törvénykezésnek és, mint az épülettulajdonos képviselőjének, joga van egy önálló saját jogi személyiséggel rendelkező oktatási intézmény létrehozására a 2011/1. számú tanügyi törvény keretei között. Ez az intézmény a jelenlegi iskolahálózatban új jogi személyiséget jelentene, viszont szerves része a romániai magyar nemzeti kisebbség történelmi iskolahálózatának, annak az iskolahálózatnak, amelyet egykor a Római Katolikus Egyház működtetett. Úgy ítéljük meg, hogy az újonnan szervezendő iskola és az Unirea Főgimnázium ugyanabban az épületegyüttesben való párhuzamos működtetése megfelel századunk szellemiségének csakúgy, mint az ország törvénykezésének és az Európai Unió normatíváinak” – áll a Státus nyilatkozatában.

Az egyház elképzelései szerint az újraindítandó intézmény a jelenleg a Bolyai Farkas Elméleti Gimnáziumban lévő katolikus osztályok és az Unirea Főgimnázium magyar tannyelvű osztályainak egybevonásával jönne létre, önálló jogi személyként, azzal, hogy minden osztály abban az épületben fejezze be tanulmányait, ahol elkezdte. Így változás csak a szervező jogi személyiség vonatkozásában jelentkezne. Ennek a javaslatnak az elfogadásával egyfelől fenntartható a status-quo, az Unirea román tannyelvű osztályaival a jelenlegi épületegyüttesben folytathatná a tevékenységét, másfelől úgy szervezhető meg az egyházi oktatási intézmény, hogy a már beiskolázott osztályokat és a tanerők alkalmazását is érintetlenül hagyná.

Polgármesteri ellenszélben

Holló László azt nehezményezi, hogy Dorin Florea polgármester egyrészt nem támogatta a nagy múltú felekezeti iskola újjászervezését, másrészt még csak az önkormányzati testület elé sem bocsátotta az egyház kérését. Az elöljáró az elmúlt hónapokban több ízben is sértő hangnemben nyilatkozott az egyházról és a vagyonkezeléssel megbízott státusról. Az Agerpresnek nyilatkozva Florea úgy vélekedett, hogy nem természetes, hogy papok adminisztráljanak iskolaépületeket, az Unirea Főgimnázium kettéválásáról pedig azt mondta, hogy középkori állapotokat idézne elő. Néhány évvel ezelőtt Marosvásárhely polgármestere perbe fogta a magyar történelmi egyházakat és a tulajdonukba az iskolákat visszajuttató restitúciós bizottságot, azonban nem járt sikerrel. Bosszúból csak állandó viták és hosszas késések után volt hajlandó az általa egyébként minimálisra lealkudott házbért törleszteni.

„Miután 2011 április és 2012 júliusa között a polgármesteri hivatal nem törlesztette adósságát, 2012 júliusában az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány kénytelen volt megállapítani a szerződésben a bérleti díj kifizetésének határidejére vonatkozó feltétel megsértését” – olvasható a Státus közleményében. A történtek ellenére az egyház 2012. július 16-án még egy figyelmeztetést küldött a városházának, jelezve, hogy a törlesztés elmaradása esetén érvényesíti a szerződésbontásra vonatkozó kitételt. Mivel a figyelmeztetésre válasz nem érkezett, s a törlesztésre sem került sor, 2012. augusztus elsején jogerősen hatálytalanította a bérleti szerződést.

Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány a javaslat semmibevételével is számol. Amennyiben a városháza elutasítja a II. Rákóczi Ferenc iskola újjászervezésére vonatkozó igényt és az Unirea kiköltöztetése mellett dönt, annak érdekében, hogy az épületegyüttes továbbra is oktatási célokat szolgálhasson, az egyház a tanügyi törvény által biztosított lehetőségekkel élve kezdeményezni fogja a hajdani tanintézmény létrehozását, hogy az épületegyüttes továbbra is iskolai célokat szolgálhasson.

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére