Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Ünnepelt a „kistestvér”

Ünnepelt a „kistestvér”

15 éves a Szászrégen és Vidéke címû lap
Szerdán este a zsúfolásig megtelt radnótfájai új templomban ünnepelték a Szászrégen és Vidéke címû helyi havilap fennállásának 15. évfordulóját. A lap a Népújság mûszaki munkatársainak segítségével kerül az olvasók elé.

Bevezetôként a kiadvány jelenlegi fôszerkesztôje, Fábián András olvasta fel munkájához kötôdô gondolatait, majd Csernátoni József nyugalmazott történelemtanár, az elsô fôszerkesztô a kezdetekrôl beszélt (fotón). Elmondta, Adorjáni László barátjának sugalmazására döntöttek úgy, hogy helyi lapot indítanak, amelyet az akkor plébános, Pakó Benedek és Márk Endre, az RMDSZ elnöke, valamint Demeter József szászrégeni református lelkipásztor felkarolt, s kerültek olyan lelkes vállalkozók is, akik az ügy mellé álltak. Csernátoni József büszkén mondta, hogy 1570 óta 12 magyar lap létezett Szászrégenben – ez a leghosszabb életû. Majd megköszönte azoknak, akik pénzzel, munkájukkal támogatták, többek között Madaras Péter weboldalszerkesztônek, pályázatírónak, ifj. Jorga Ferenc laptervezônek, Bartha József lelkipásztornak, aki a Wass Alapítvány nevében karolta fel a kiadványt, valamint Bartha Károlynak, aki a szászrégeni vállalkozók egyesülete képviseletében járult hozzá a lap megjelentetéséhez.

A volt fôszerkesztô kifejtette, hiánypótlásként jelent meg a lap, olyan témákat vállalva fel, amelyekrôl korábban a cenzúra miatt több korosztály lemaradt. Magyarul írhattak a lapban Szászrégen magyar közösségének. Mindenekelôtt politikamentesen: kulturális, egyházi, történelmi, helytörténeti jellegû cikkek jelentek meg. A volt fôszerkesztô meghatottan vallotta: munkájával nemzetét szolgálta.

Ôsz Zoltán volt szászrégeni tanítóképzôs diák, jelenleg bergenyei képzômûvész, a Szászrégen és vidéke lap olvasóinak hozzászólásaiból idézett. Nemcsak a városban lakók, hanem az elszármazottak is nagyon sok jó véleményt fogalmaztak meg a lapról.

A „nagytestvér”, a Népújság nevében Vajda György, a lap munkatársa köszöntötte a volt és jelenlegi szerkesztôket, akiket arról biztosított, hogy a megyei napilap továbbra is szívügyének tekinti a Szászrégen és Vidéke megjelenését, hiszen egy közösséget szolgálnak.

Az üdvözlôbeszédeket, felszólalásokat követôen a lapban megjelent írásokból, versekbôl olvastak fel a Népszínház Kemény János társulatának tagjai. Közremûködött Géczi János, az ifjúsági zenekar szakreferense és Bondor Anna Renáta ötödikes kisdiák.

(erdélyi)

népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére