Navigáció: Kezdőlap / Erdélyi hírek / Veszélyben a romániai magyar nyelvű tankönyvírás

Veszélyben a romániai magyar nyelvű tankönyvírás

Nyílt levelet idézett Dr. Bencze Mihály, a bukaresti Ady Endre Líceum igazgatója a tanügyi államtitkárság magyar tagjai felé, a romániai magyar nyelvű tankkönyvírás kapcsán kialakult élhetetlen helyzet előidézése miatt. Véleménye szerint az államtitkárság RMDSZ-es tagjai döntésükkel hozzájárulnak a romániai magyar nyelvű tankönyvírás megszüntetéséhez.

A levél tartalma:

2013 őszen meghúztam a vészharangot, ami a magyar nyelvű tankönyvírás jövőjét illette. Az agyafúrt balkáni döntés arra kényszeríti a magyar tanárokat, hogy először román nyelven írják meg a tankönyvet, és ha ez a versenyt kiállja, akkor le lehet fordítani magyar nyelvre is. Ez nagyon korlátozza annak a lehetőségét, hogy magyar szerzők könyve megállja a versenyt a többségi ravaszsággal szemben. Az őszi felháborodás, a Duna TV-interjú és a sajtó kereszttüze, a tanügyi államtitkárság szép ígérgetésével ért véget. Állításuk szerint bele fognak avatkozni, hogy jogainkat ne sértse az új döntés. A napokban a következő szép fejezetet halásztam ki a minisztérium honlapjáról:
Többször is átolvasva, arra a következtetésre jutottam, hogy az államtitkárságunk nem tartotta be a sajtóban felénk elhangzott ígéretét, és semmifele feltétel állítása nélkül aláírta a mi, magyarságunkat sértő rendeletet.
Gyönyörű jövőnk bontakozik ki ebből, ugyanis amit 23 éve sikerült az Erdélyi Tankönyvtanácson, az Ábel Kiadón, az RMPSZ (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége) szervezeten keresztül elérnünk, azt el kell felejtsük. Nincs szükségünk a mi tanáraink által irt tankönyvekre (hál’ Istennek megmentettek egy nehéz feladattól, nem kell többletmunkát végezzünk), örvendjünk, hogy a hatalom megengedi majd, hogy a tankönyvversenyt nyert tankönyvet lefordíthassuk magyar nyelvre. Ezt a fordítást is egy kiadó fogja elvégezni, lehetőleg Google-fordítással, vagy olyan személyek segítségével akik nem végeztek magyar nyelven egyetemet stb.
Ez ismerős történet, hisz az előző évek alatt volt rá bőségesen példa.
Ezt a ferdeséget lehetetlenség megérteni. Minél jobban bontakozik ki a balkáni demokrácia, annál több jogot veszít a magyar tanügy Romániában. Azt érezzük, hogy a szocializmus sötét éveiben is több tanügyi jogunk volt, mint most.
Elvárnám, hogy a tanügyi államtitkárságunk érvekkel támassza alá a fenti döntését, hogy mi egyszerű tanárok, a NEMZET NAPSZÁMOSAI megértsük döntésük jövőnket féltő szándékát.
Dr. Bencze Mihály
a bukaresti Ady Endre Elméleti Líceum igazgatója
(brasso.info)

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére