Navigáció: Kezdőlap / Egyéb / A román titkosszolgálatok dühbe gurultak

A román titkosszolgálatok dühbe gurultak

A román titkosszolgálatok az online fórumokon támadnak: elegük lett abból, hogy senkit nem érdekel a magyar irredentizmus, és a Székelyföldön elkövetett gazemberségek.

 Bogdan Diaconu eszméi futótűzként terjednek. Miután nemrégiben azzal riogatta a közvéleményt, hogy „a budapesti nácik el akarják magyarosítani Romániát”, elérkezett az ideje annak, hogy a román titkosszolgálatok is meghúzzák a magyarellenesség vészharangját. A román állami hatóságok és az igazságszolgáltatás teljes apátiájára hivatkozva, egy titkos ügynök azon siránkozik, hogy a mindenkori román kormány lepaktált az RMDSZ-el, és ezért nincs előrelépés a magyar irredentizmus kiirtásának ügyében. Szentségtörés: Budapest anyagilag is támogatja Székelyföld autonómia-törekvéseit. Egy gyöngyszem következik a kurucinfóhoz hasonló román portálok egyikéről.Mivel a székelyföldi állapotokkal, a magyar irredentizmussal és a magyarországi politikusok román belügyekbe való beavatkozásával kapcsolatos jelentéseiket a hatóságok figyelmen kívül hagyják, a román titkos ügynökök az online fórumokon teszik közzé információikat.

A Wikileaks fórum egyik posztjában az egyik ügynök arról ír, hogy bár több száz megkeresést küldött a román hatóságoknak – a Székelyföldre, és a magyarok, valamint az RMDSZ vezetők által elkövetett gazemberségekre vonatkozóan – ezekre magasról tesznek a hatóságok.

 A román állami hatóság (és valószínűleg maga az állam) szétesése teljes mértékben lemérhető a hivatalos szervek Székelyföldhöz való hozzáállásában. Bátorkodom ezt problémának nevezni, hiszen a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és a Külügyi Hírszerző Szolgálat (SIE) már a ’90-es évek elejétől folyamatosan figyelmezteti a politikumot (és olykor a kérdésben kompetens büntetőügyi eljárásokat lebonyolító szerveket is) a magyar irredentizmus, az RMDSZ, a magyar félkatonai szervezetek, a magyar nemzetiségű román állampolgárok, valamint a Románia területén tartózkodó magyar állampolgárok által foganatosított törvénytelen akciókkal kapcsolatosan.

Tudatában kell lennünk a román titkosszolgálatok által biztosított jelentős anyagi, tárgyi és emberi erőforrásoknak, amely hozzájárulás mindannyiunk zsebét terheli. Az ügynökök ebben a kérdésben kifejtett munkájának eredményei egyáltalán nem elhanyagolhatóak. Ezeket az eredményeket folyamatosan kommunikáljuk a felelős szerveknek, és főleg a politikumnak, amely… hallgat!

 Az okok, amelyek miatt a politikai pártok a ’90-es évek óta figyelmen kívül hagyják a titkosszolgálatok valamennyi magyarokkal kapcsolatos figyelmeztetését, pont annyira világosak, mint amennyire aljasak: az RMDSZ-el kötött szövetségből adódó politikai hatalom megőrzése. Egy olyan kulturális szervezettel való paktumról van szó, amelynek politikai párt statútuma legjobb esetben is bizonytalan. Ha a kérdést kizárólag törvényes szempontból elemezzük, az RMDSZ (még mindig?) nem politikai párt, ahogyan a román jogszabályok azt megkövetelnék. Miközben más román pártoknak elutasítják alapítási kérelmeiket… Bármikor, bárki hivatkozhatna erre a helyzetre a törvény előtt. Senki nem teszi! Léteznek olyan intézmények, amelyeknek kötelességük volna. Ehelyett ugyanaz a bűnös nemtörődömség!

 A konstans politikai zsarolás és az RMDSZ által (belátom, nagyfokú politikai hozzáértéssel) megrendezett szcenáriók valamennyi kormányban amelynek része volt, meglehetősen hatékonynak bizonyultak. A román politikusok könnyen feladják, hogy megőrizzék helyüket a hatalomban.  

 Az erdélyi autonómia-harcot anyagilag is finanszírozza Magyarország – ezt az Országgyűlés alelnöke maga állítja. A kijelentés a Maros megyei Makfalván megrendezett „székely ünnepségen”, néhány száz ember jelenlétében hangzott el. Balczó Zoltán, a szélsőséges Jobbik képviselője kijelentette, hogy Magyarország kormányát meg kellene győzni, hogy „ne csupán morálisan, hanem anyagilag” is támogassa az autonómia-törekvéseket.

Az idézett titkos ügynök által javasolt intézkedések a magyar problémával kapcsolatban, amelyeket a román állami hatóságoknak alkalmazniuk kellene:

 1. Az Ügyészség képviselőinek hivatalból kellene eljárniuk (ez a törvényes kötelezettségük, ez nem választás, hanem munkaköri kötelezettség kérdése!) a Btk.-ban és a speciális törvényekben leírt bűncselekményeket illetően. Anyagi és területi kompetenciájuk az egyes megyei ügyészségeknek van, ahol az említett cselekményeket elkövetik. Egyetlen ügyész nem volt még, aki hivatalból indított volna eljárást, ezáltal valamennyien súlyosan átlépték kötelezettségeiket.

 Ugyanez a szakmai közömbösség és hanyagság jellemzi a Főügyészséget is, amely nem vonja felelősségre ezeket az ügyészeket, akik nem jártak el hivatalból egyetlen bűncselekménnyel kapcsolatban sem.

 Ugyanakkor az Ügyészség képviselőinek kötelességük előzőleg, vagy a büntetőeljárás megindításakor különböző anyagokat összeállítani. Ez minden olyan esetre érvényes, amikor a SRI információkat küldött meg ezekre vonatkozóan. Soha nem történt még ilyen. Miért?

 2. A Külügyminisztériumnak ki kell fejeznie hivatalos álláspontját ezzel a kényes kérdéssel kapcsolatban, és ennek megfelelően kell eljárnia. E minisztérium cselekvőképtelensége és apátiája hatalmas.

3. Európai parlamenti választottainknak szintén ki kell nyilvánítaniuk álláspontjukat a Székelyfölddel kapcsolatban. Nem teszik, pedig tudják, hogy kollégáik támogatását élvezik ebben a nemzetközi fórumban. És nem teszik ama ördögi politikai egyezségek miatt,  amelyek … kitalálták,  hozzásegítik őket a politikai szövetségnek álcázott hatalom megtartásához.

 Nos, a román törvénykezés elegendő kapaszkodót nyújt ezen akciók lefolytatásához, ezen lehetőségek tudatos figyelmen kívül hagyása viszont az illetékes szervek részéről, a munkakörből fakadó kötelezettségek megszegésének bűncselekményeként írható le.

Ámen.

forrás: kolozsvaros. ro (szerk.) – stareanatiunii.com/buciumul.ro

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére