Navigáció: Kezdőlap / Események / Marosvécsre szólítanak

Marosvécsre szólítanak

A marosvásárhelyi Helikon – Kemény János Alapítvány újra megrendezi hagyományossá vált augusztus végi ünnepi összejövetelét. A helikoni leszármazottak találkozójaként ismertté vált megemlékezés-sorozat augusztus 29- én és 30-án a Marosvásárhelyi Forgatag társrendezvényeként kapcsolódik a Bánffy Miklós-év eseménysorába. Pénteken délután 4 órakor Bánffy-kollokviummal kezdôdik a megnyilvánulás a marosvécsi mûvelôdési házban. Az író (utó)életei és regénye lesz Dávid Gyula irodalomtörténész és a fordítók, Hermann Rebeka, Andreas Oplatka, Marius Tabacu eszmecseréjének a központi témája. 18 órától filmet vetítenek Bánffy Miklósról. Ezt Szavak címmel elôadóest követi. A Pécsi Pódium tagjai, Kovács Dorina és Kôszegi Gábor lépnek színpadra. Elôadótársaik, Matyók Annamária és Horváth Ádám Kányádi Sándor Kétszemélyes tragédiáját szólaltatják meg. Szombat délelôtt 10 órakor a kastélyparkban folytatódik a megemlékezés. Bánffy alkotói sokoldalúságáról az ünnepi mozzanat során Markó Béla költô beszél. 11.30-tól Kilyén Ilka, Ritziu Ilka-Krisztina és Kilyén László színmûvészek a Bánffy Miklós, Várady Aranka és Bánffy Katalin levelezése és naplói felhasználásával összeállított, Szétszórtan címû irodalmi mûsort adják elô. 12.30 órakor a mûvelôdési ház a Bánffy-kollokvium színhelye. Markó Béla a politikus Bánffy arculatát rajzolja ki. Utána a rendezvénysorozat elôtti napokban Marosvécsen szervezett képzômûvészeti alkotótábor mûveit ajánlja a jelenlevôk figyelmébe Nagy Miklós Kund mûvészeti író. Délután fél négytôl a pécsi Takács Petra tolmácsolja Kocsis István Árva Bethlen Kata címû monodrámáját. Végezetül a helikoni írók leszármazottainak a beszélgetésére is sor kerül.

 

Nagy Miklós Kund  – népújság –

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére