Navigáció: Kezdőlap / Erdélyi hírek / Idén elmarad a Székely szabadság napja!

Idén elmarad a Székely szabadság napja!

2015-ben kénytelenek vagyunk elállni a Székely szabadság napjának megszervezésétôl, és a közvélemény tudomására hozni, hogy az idén március 10-én semmilyen rendezvényt nem tartunk Marosvásárhelyen. Ugyanakkor elindítjuk a Székely szabadság napjának 2016. és 2017. évi megszervezését Marosvásárhelyen a gyülekezési jogról szóló törvény alapján, folytatjuk a jogorvoslati eljárást a törvénysértô tiltás ellen, akár az Emberi Jogok Európai Bíróságáig. Az idei rendezvény megszervezésére szánt minden idôt és energiát a Székely Nemzeti Tanács arra fogja fordítani, hogy a világ minden emberjogi intézményének, minden nemzetközi fórumnak a tudomására hozza nemcsak a székelyeknek a régiósítással kapcsolatos igényeit, hanem azt is, hogy Romániában milyen szinten sértik meg az alapvetô emberi jogokat – jelentette ki tegnap Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke.

A dr. Kicses Elôd ügyvéddel közösen tartott sajtótájékoztatón az SZNT elnöke tájékoztatott a március 10-re tervezett rendezvények körüli bonyodalmakról, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és az úgynevezett véleményezô bizottság álláspontjáról, illetve arról, hogy milyen lépéseket tesznek az elkövetkezendôkben.

Nem leszünk a hatóságok partnerei a jogfosztás leplezésében!

Újra elmondták: január 29-én bejelentették, hogy március 10-én tiltakozó felvonulást, majd a fôtéren, a prefektúra elôtt tiltakozó nagygyûlést kívánnak szervezni Románia tervezett közigazgatási átalakítása ellen, illetve kifejezni a Székelyföld autonómiája iránti igényüket.

A polgármester január 30-án átiratban tájékoztatta az SZNT-t, hogy a gyülekezési jogról szóló törvény és a „véleményezô bizottság javaslatai” alapján a bejelentésbe foglalt rendezvényt betiltja. – Ezt követôen kaptunk egy meghívólevelet a véleményezô bizottság február 9-i ülésére! Ezen a gyûlésen felszólítottak, hogy a jegyzôkönyvet írjuk alá. Meggyôzôdésünk, hogy egy olyan jegyzôkönyvet, amelynek már jogkövetkezménye volt – a polgármester tiltása – utólag aláírni nem szabad. Másrészt a törvény értelmében a „véleményezô bizottság” a szervezôk beleegyezésével megváltoztathatja a bejelentett rendezvény egyes elemeit, így a jegyzôkönyv aláírása azt jelentette volna, hogy a felvonulás és tüntetés betiltásával egyetértünk – hangsúlyozta az SZNT elnöke.

A bíróságtól a törvényellenes tiltás megsemmisítését kérték, de a keresetre még a polgármesteri hivatal válaszirata sem érkezett meg. Ezek után „nyilvánvalóvá vált, hogy a román igazságszolgáltatásnak nem áll szándékában március tizedike elôtt a gyülekezési jogunktól és a szólásszabadságunktól megfosztó jogsérelmet orvosolni” – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Mivel a bírósági döntésig a polgármester tiltása a törvények értelmében érvényes, és mivel a véleményezô bizottság február 9-i ülésén levetített, a hatóságok által készített filmfelvételek tanúsága szerint a tavalyi rendezvényen két petárda is robbant, azonban azokat az eseteket nem vizsgálták ki, bár a törvény értelmében a robbanóanyagok használata nyilvános rendezvényeken bûncselekménynek minôsül, a szervezôk elálltak a Székely szabadság napja rendezvény megszervezésétôl.

– Szervezôkként nem kívánunk a hatóságok partnerei lenne a súlyos jogtiprás leplezésében, azzal, hogy megtartjuk a megemlékezést, a tiltakozó megmozdulást pedig nem, hiszen ezzel azt a látszatot keltenénk, hogy elfogadjuk a polgármester álláspontját, illetve, hogy a gyülekezési jogunk nem sérült, hisz a hagyományos megemlékezést az idén is megtarthattuk – idézett Izsák Balázs az üggyel kapcsolatban kiadott közleményükbôl. Kijelentette: a fentiek tükrében, illetve mivel nincs mód a hatóságokkal olyan együttmûködésre, amely a résztvevôk személyes biztonságát szavatolná, megôrizve ezzel a székely autonómiamozgalom tisztaságát és tekintélyét, kénytelenek elállni 2015-ben a Székely szabadság napjának megszervezésétôl, és a közvélemény tudomására hozni, hogy az idén március 10-én semmilyen rendezvényt nem szerveznek Marosvásárhelyen. Végül felhívták Marosvásárhely, egész Székelyföld lakóinak figyelmét, hogy joguk és lehetôségük van március 10-én egy szál virággal, gyertyával a Székely vértanúk emlékmûvéhez zarándokolni, és ott méltósággal emlékezni. Legyen ez a gesztus néma tiltakozás is a szólásszabadság és a gyülekezési jog megsértése ellen!

A megyei törvényszék március 13-ra tûzte ki a tárgyalást

Kincses Elôd arra hívta fel a figyelmet, hogy mind az alkotmány, mind a gyülekezési törvény, mind pedig az Európai Emberjogi Egyezmény pontosan meghatározza, hogy a gyülekezéshez való jog mit jelent, és hogy milyen körülmények között lehet ezt a jogot korlátozni.

– A bejelentés nem tartalmaz olyan célokat, amelyeket a törvényhozó tilt: szó sincs fasiszta, kommunista, rasszista, soviniszta és terrorista vagy diverziós cselekedetek bejelentésérôl, vagy arról, hogy államcsínyt próbálnak elkövetni, és a nemzetbiztonságra törnének. Semmiféle biztonsági vagy erkölcsi szabályt nem próbál megsérteni a Siculitas Egyesület azáltal, hogy szeretne megemlékezni a székely vértanúk kivégzésének évfordulóján, és a prefektúra elé szeretett volna vonulni, hogy kifejezze tiltakozását a régiósítási tervekkel szemben – mondta.

Az ügyvéd szerint ez belefér a véleménynyilvánítás szabadságába, és ennek korlátozása súlyosan sérti a fentebb említett törvényeket. Sajnálatosnak nevezte, hogy semmi remény nincs arra, hogy döntés szülessen nemcsak ebben az új perben, hanem az egy évvel ezelôtt elindított perben is, hiszen az elsô számú panaszuk következô tárgyalását a Maros Megyei Törvényszék március 13-ra tûzte ki.

Mózes Edith
Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére