Navigáció: Kezdőlap / Megyei hírek / Fehéregyházi Petôfi- ünnepély

Fehéregyházi Petôfi- ünnepély

Fehéregyháza fennállásának 784. esztendejében, a helyi Petôfi Sándor Mûvelôdési Egyesület szervezésében, július 26-án, vasárnap ismét megemlékeztek az 1849-es fehéregyházi csatáról és nagy költônkrôl, Petôfi Sándorról halálának 166. évfordulója alkalmából.

Az ünnepély kilenc órakor az ispán-kúti emlékmûnél kezdôdött, ahol Imecs Lajos búni református lelkipásztor rövid igehirdetését követôen a Petôfi Sándor Mûvelôdési Egyesület, Magyarország Csíkszeredai Fôkonzulátusa, Kiskôrös és Kiskunfélegyháza önkormányzata, Brassó város küldöttsége, valamint a helyi RMDSZ-szervezet koszorúzott. Gábos Ágnes szavalata után a jelenlevôk elénekelték a magyar és a székely himnuszt.

Tíz órától ünnepi istentiszteletre került sor a millenniumi unitárius templomban, ahol nagytiszteletû Papp Mária püspöki titkár igehirdetését hallhatták az ünneplôk.

Tizenegykor vette kezdetét a koszorúzással egybekötött megemlékezési ünnepség a Petôfi-múzeumkertben. Az európai, a román és a magyar himnusz a fehéregyházi fúvósok közremûködésével hangzott el. A vendégek köszöntése után a szónoklatokat a Petôfi Sándor Mûvelôdési Egyesület kulturális alelnöke, Nagy Judit indította, ôt követte Szarka Gábor konzul (Magyarország Csíkszeredai Fôkonzulátusa részérôl), Pohankovics András alpolgármester (Kiskôrös városa részérôl), dr. Tarjányi József a kiskunfélegyházi Petôfi Emlékbizottság részérôl, Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója. A beszédek között Gábos Ágnes, valamint Máthé Lóránd, Veress Kincsô, Czerják Mátéfi Anna, Czerják Réka tanulók szavaltak.

Az ünnepély egyik kiemelkedô mozzanata volt a Fehéregyházán újra tiszteletét tevô sárospataki 8kor Színház társulatának Csak rajtunk múlik címû zenés mûsora.

A megemlékezés a székely himnusz eléneklésével ért véget.

Az elhangzott szónoklatok legnagyobb része és a versek is határozott üzenetet fogalmaztak meg a július 17-én Budapesten, a Megamorv Bizottság által szervezett úgynevezett Petôfi-temetéssel szemben.

Sz. J.
népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére