Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Városi hírek röviden

Városi hírek röviden

Útjavítások
Négy fontos út fôjavítása zajlik hónapok óta a városban: az Állomás, a Sós, a Dedrádi és a Görgényszentimrei, ahol új alapot, aszfaltréteget húznak, kialakítják a betonárkokat, átereszeket, a járdákat kirakják díszkôvel. A három fôút javítása 6,8 millió lejbe kerül. A felvételen látható Dedrádi útra 1,9 millió lejt költenek. A munkálatokat uniós alapokból fedezik és várhatóan a tél beállta elôtt befejezik – tájékoztattak a polgármesteri hivatalban.

Félbemaradt és tervezett munkálatok
Egyelôre nem folytatják a Kerekerdôben tervezett városi park (fotó) munkálatait – tudtuk meg Maria Precup polgármestertôl, ugyanis a Számvevôszék megállapította, hogy az építôcégnek 300.000 lejt kell visszafizetnie a polgármesteri hivatalnak. Az összeg miatt az önkormányzat és a vállalkozó perben áll. Ameddig nincs végleges bírósági határozat, nem lehet újabb versenytárgyalást kiírni a kivitelezô kiválasztására. A polgármester asszony kifejtette, haladékot kértek a finanszírozótól, így az erre szánt összeget nem veszíti el a hivatal, de nem is léphet. A 2,4 millió lejbôl mintegy 1,4-et elköltöttek.

Ezenkívül újabb pénzalapokat remél a hivatal. A Régiófejlesztési és Turisztikai Minisztériumon keresztül az országos beruházási társaságnál pályáztak a zöldségpiac, a központban levô moziépület és a fôtéri park felújítási költségeire. A tervek az elsô szûrôn átestek, így várják a minisztérium visszajelzését. Nemsokára a Radnótfáji és a Görgényszentimrei út keresztezôdésénél hozzáfognak a körforgalom kiépítéséhez. A város megvásárolta az útkeresztezôdésben levô ingatlant, ahol kialakítják a jármûforgalmat megkönnyítô létesítményt.

Szakképzô tanfolyamok
A szászrégeni Eugen Nicoara Mûvelôdési Ház keretében mûködô Népi Egyetem a 2015-2016-os tanévben is várja a jelentkezôket 3 – 4 és 6 hónapos szaktanfolyamokra.

– A 2014–2015-ös iskolai évben hat kurzust szerveztünk, melyeken összesen 42 hallgató vett részt, legtöbben – tizenöten – az elárusító-, pincér-, cukrász-, szakácsmesterséget sajátították el. A nôi fodrászat, kéz- és lábápolás (manikûr, pedikûr) szakképzésen tizenketten vettek részt. Heten disc jockey- nak tanultak, négyen villanyszerelést, két személy pedig a számítástechnikában szerzett képesítést. A tanfolyamokat – az elôzô évekhez hasonlóan – szakemberek, mérnökök, tanárok, informatikusok és közgazdászok tartották. A végzôs hallgatók a sikeres szóbeli és gyakorlati vizsga után oklevelet kaptak – mondta el lapunknak Fábian András szakreferens.

Az új tanévben a következô tanfolyamokra lehet jelentkezni: három hónapos képzés vasbetonszerelô, autóbádogos, szabószakmákban, négy hónapos kurzus fodrászat, fényképészet, villanyszerelô, autómechanikus, pincér-cukrász-szakács szakmákban. A hat hónapos tanfolyamra azokat várják, akik hegesztés, épületgépészet, kômûves, szobafestés, bútorasztalos és ácsmesterség, tévéjavítás, gyorsírás- titkárság, számítógépes könyvelés, számítógépes adatkezelés, tejtermék-feldolgozás és idegen nyelvek – angol, német, olasz, spanyol – terén szeretnék képezni magukat – tudtuk meg Dorin Serbanescu oktatásvezetô szakreferenstôl.

Az említett tanfolyamokon kívül kérésre más szakmákban is indítanak képzést, mint például manikûrös, pedikûrös, elárusító, virágkertészet.

A tanfolyamokra szeptember 30-ig lehet beiratkozni az Eugen Nicoara Mûvelôdési Ház székhelyén – Kórház utca 11. szám. A tanévnyitó október elsején délután 5 órakor lesz a szászrégeni mûvelôdési házban. Bôvebb felvilágosítással a 0265/520-887 vagy a 0265/512-779-es telefonszámokon szolgálnak. E-mail cím: casadecultura.reghin@yahoo.com

Vajda György
népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére