Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / A választási év kínálata. Tervek, elképzelések

A választási év kínálata. Tervek, elképzelések

Bár a szászrégeni tanács még nem fogadta el a költségvetést, az év elején összeállt a polgármesteri hivatal idei beruházási terve. Errôl tájékoztatta lapunkat Maria Precup polgármester.

Az elöljáró elmondta, tavaly azon igyekeztek, hogy olyan infrastruktúrabeli beruházásokat eszközöljenek, amelyek célja elsôsorban a külföldi beruházók idevonzása. Szászré-gennek van potenciálja, de ameddig nincsen rendbe téve az út, a csatorna- és az ivóvízhálózat, addig nem várhatják el, hogy tôkeerôs cégek jöjjenek a városba. Ezért mandátumának prioritása az utcák rendbetétele volt. 2012–2015 között 34 utcát újítottak fel, aszfaltoztak, köztük tavaly
decemberben végeztek a Gör-gényszentimrei, a Dedrádszép-laki és az Állomás utcák teljes felújításával. Ezt megelôzôen elsôsorban a város peremén levô utcákban bôvítették az ivóvíz- és a lefolyóhálózatot. Ugyancsak tavaly sikerült kormányalapokból megerôsíteni a Maros-hidat. A forgalom tehermentesítéséért két új körforgalmat létesítenek. Az egyik a Görgényszentimrei és a Radnótfájai utak keresztezôdésénél lesz, a másikat, amelyet kísérleti jelleggel az Állomás utcában létesítettek, az idén állandósítják. Szintén uniós finanszírozásnak köszönhetôen a város fôterén megépülhetett az információs központ, amelyet március végén szándékoznak megnyitni. Ugyancsak kormányalapokból befejezôdött az Eugen Nicoara mûvelôdési otthon teljes felújítása, ami 545.000 lejbe került. Elkészültek a labdarúgópálya melletti Ifjúsági Park felújításával és az idén hozzáfognak a központ átrendezéséhez. Nemrég zárult le a kivitelezô kiválasztására kiírt versenytárgyalás annak az óvodának a felépítésére, amelyet a Norvég Alap támogatásával 1,5 millió lejbôl létesítettek. A munkálatok hamarosan elkezdôdnek. Az év elején, amint az idôjárás engedi, újabb nyolc utcát újítanak fel. Tavaly, az év végén a Fejlesztésügyi Minisztériumban jóváhagyták azt a támogatási vonalat, amelynek alapján a város 900.000 lej támogatást kap egy 36 lakrészes szociális tömbház építésére. Az idén fognak hozzá a mezôgazdasági termékpiaci csarnok felhúzásához. A terv megvalósításának értéke 9,4 millió lej, remélhetôleg a Fejlesztésügyi Minisztérium és az Országos Befektetési Alap támogatja majd a kivitelezését, s így már az idén hozzáfoghatnak az építéshez. Azt tervezik, hogy az idén minél elôbb hozzáfognak a központban levô volt Patria mozi rehabilitálásához. Az épületet átvette a város a hajdani mozivállalattól, egyik részében korszerû mozit rendeznek be, illetve több kereskedelmi helyiséget az érdeklôdô cégek rendelkezésére bocsátanának. A projekt összértéke mintegy 7 millió lej. Tekintettel arra, hogy 2016 választási év, a polgármester asszony elôvigyázatosan tervez, abban a reményben, hogy az elképzeléseket sikerül kiviteleznie az általa vezetett munkaközösségnek.

Vajda György
népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére