Navigáció: Kezdőlap / Erdélyi hírek / Fellobbantak az autonómia fényei

Fellobbantak az autonómia fényei

Október 30-án Székelyföldön több mint 200 helyszínen, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban több tucat helyen lobbantak fel az autonómia fényei. Ôrtüzek, fáklyák, mécsesek, gyertyák tízezrei hirdették az autonómia gondolatát. Elhangzott a rendezvény kiáltványa, amely ismételten leszögezte, hogy „élni akarunk az önrendelkezés jogával, és e jog alapján követeljük Székelyföld államon belüli önkormányzását!” Délelôtt a magyar történelmi egyházak templomainak többségében a hívek Székelyföld autonómiájáért imádkoztak.

„A résztvevôk egyénileg, de közösségbe kovácsolódva is bizonyították, hogy él bennük az autonómia iránti igény, legfontosabb nemzetpolitikai törekvésünkért áldozatokra is képesek. Köszönettel tartozunk a sajtónak is, amely elôzetesen, de beszámolókban is mindenkihez eljuttatta a nap üzenetét. A kétkedôk, a távol maradók számára pedig hadd álljon itt a felhívásban megfogalmazott gondolat: „Az elmúlt évek során bebizonyosodott, hogy az autonómiáért folytatott küzdelem hosszú lesz, és próbára teszi magának az érintett közösségnek a kitartását, elkötelezettségét. Ezért nem lehet ez a küzdelem pusztán néhány ezer ember felelôssége. Szükség van arra, hogy legyen – túl a népszavazáson kinyilvánított népakaraton – a székely autonómiaküzdelemnek egy szilárd alapja, egészen az autonómia megvalósításáig” – mondott köszönetet a kezdeményezô Székely Nemzeti Tanács nevében Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke mindazoknak, akik valamilyen formában szervezômunkát végeztek, részt vettek a széles körû figyelemfelkeltô akcióban Székelyföld autonómiájának napján. A szerkesztôségünkhöz eljuttatott közleményében hangsúlyozta, bíznak benne, hogy sikerült hagyományteremtô kezdeményezéssel mozgósítani Székelyföld lakóit, és az eljövendô években október utolsó vasárnapján, Székelyföld autonómiájának napján a székely közösség ki fog állni saját jövôjéért, megerôsíti, hogy saját törvényei szerint akar élni.

Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére