Navigáció: Kezdőlap / Megyei hírek / Megváltozott a sporthorgászszabályzat

Megváltozott a sporthorgászszabályzat

2018. január elsejétől jelentősen megváltozott a Maros megyei Sporthorgászok és Vadászok Egyesülete (AJVPS Mures) által elfogadott szabályzat. Fontos változás az is, hogy az említett dátumtól a Maros megyei Sporthorgászok és Vadászok Egyesülete (AJVPS Mures) megszüntette a kölcsönös kapcsolatát az összes hasonló tevékenységű egyesülettel. Így, aki a Maros megye területén levő álló- és folyóvizekben szeretne törvényesen horgászni, kizárólag az AJVPS Maros által kibocsátott engedéllyel kell rendelkezzen. Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – néhány előírásra hívjuk fel a figyelmet. A sporthorgászok egyesületétől tájékoztattak, hogy az engedélyek kiváltásakor minden tagnak kézbesítik a szabályzat román nyelvű változatát.

Mint köztudott, Romániában hivatalosan kizárólag horgászengedéllyel lehet sporthorgászatot űzni. A szabályzat szerint a sporthorgász, tiszteletben tartva a környezetvédelmi szabályokat és a halállomány regenerálására vonatkozó előírásokat, hobbitevékenységet végez. Ezért a sporthorgászok kizárólag az Országos Halászati és Halgazdasági Ügynökség (ANPA) és a Sporthorgászok és Vadászok Egyesülete (AJVPS) által névreszólóan kibocsátott és láttamozott, át nem adható engedéllyel és tagsági könyvvel, napirenden törlesztett díj ellenében horgászhatnak. A tagság elnyerésével az illető a szabályzatot is elfogadja, amelynek alapján bármikor ellenőrizhetik és felelősségre vonhatják, amennyiben nem tartja be az előírásokat. Aki nem szeretne tag lenni, annak lehetősége van napi és/vagy heti jegyet váltani. Nemsokára lehetővé teszik, hogy online is kiválthatóvá váljék, az összeget pedig banki átutalással lehet majd kifizetni, ugyanis ezentúl a vízparton nem váltható, fizethető ki az engedély díja, ezért egyelőre csak az erre kijelölt horgászüzletekben vagy az egyesület székhelyén vehető át.

A szabálynak megfelelően Maros megyében az ügynökség által engedélyezett vizeken: a Maroson – Szászrégen és a megyehatár –, a Kisküküllőn – Erdőszentgyörgy és a megyehatár közötti szakaszokon, valamint a bözödi tavon lehet horgászni napközben (napkeltétől napnyugtáig). Az éjszakai horgász- helyet messziről láthatóan kötelezően ki kell világítani bármilyen fehér vagy sárga színű fényforrással. A síkvizekben egy horgásznál legtöbb négy horgászpálca és/vagy négy horgászbot lehet egy-egy horoggal úszószereléssel. Állóhorgászat esetén, pergető horgászatkor, etetőkosaras szereléknél két horoggal, műlegyes pecázáskor maximum két műlegyet lehet használni buldo típusú szereléssel is. Egy horgász naponta legtöbb 5 kg vagy egy darab öt kilogrammosnál nagyobb halat foghat ki, vihet el. Tilos felügyelet nélkül hagyni vagy más horgászokra bízni a horgászfelszerelést. Egy horgászhely nem haladhatja meg a 15 méter hosszúságot. Amennyiben a csónakból vagy vízből történik a horgászat, a horgászoknak ellenőrzéskor kötelezően a partra kell evezniük, jönniük. Minden esetben ellenőrzéskor fel kell mutatni az engedélyt. Az ellenőröknek joguk van megtekinteni minden helyszínen levő csomagot.

A szabályzat a környezetvédelmi előírásokra is vonatkozik. Ezek szerint tisztán kell hagyni, tartani a horgászterületet (nemcsak a part-, hanem a vízszakaszt is), továbbá tilos a jármű- és szőnyegmosás. Arra is felkérik a horgászokat, hogy a környezetszennyezést vagy az elkövetőket jelentsék a hatóságoknak.

Hegyi vizeken való horgászatkor csak egy horgászbotot lehet használni, az erre kijelölt patakokon, a Ratosnyán, Galonyán, Bisztrán és a Maros Szászrégen fölötti szakaszán. Ez esetben is egy horgász legtöbb öt pisztrángot foghat ki naponta, kizárólag műcsalival. Tilos akasztani vagy más törvénytelen módszert használni. Az elejtett pisztrángok hossza legkevesebb 20–25 cm kell legyen, az ennél kisebb egyedeket azonnal vissza kell dobni a vízbe. A hegyvidéki szakaszokon csak nappal lehet horgászni. Ha csak a kifogásos és szabadon eresztéses módszerre váltottak ki engedélyt, a halakat azonnal vissza kell engedni a vízbe, a véletlenül megsérülteket sem szabad megtartani. Szigorúan figyelembe kell venni a következő sebes vizű patakokon (többek között a Bisztra, Galonya, Ratosnya, Juhod, Felső-Nyárád, Maros felső szakasza – a dédai vasúti híd és az andrástelepi lengőhíd közötti szakasz – Görgényüvegcsűr, Orsova, Idecs és Sebes) megszabott horgászási időszakokat, napszakokat. Az erre vonatkozó beosztás szerves része a szabályzatnak.

A kihágásokért bírság, súlyosabb esetekben, mint az orvhalászat, büntetőjogi eljárás kezdeményezhető. Szabálysértés esetén a Maros megyei egyesület három hónapra, fél vagy egy évre felfüggesztheti a tagságot, vagy visszavonhatja a könyvet. Nem megengedett módszerek használatáért legkevesebb egy évre eltilthatják a tagokat a horgászástól. Újdonság, hogy a tagkönyvek láttamozásakor le kell adni a halfogások jegyzékét, a fogási naplót (fişă de captură), ezért a horgásznak ismernie kell a halfajok kifogásával kapcsolatos előírásokat, aminek alapján kitölti a formanyomtatványt. A környezetvédelmi, erdőgazdálkodási és mezőgazdasági minisztériumok közös rendelete szerint Romániában a halállomány védelméért minden év november elsejétől március 15-ig horgásztilalom van, az érintett övezetek megtalálhatók a szabályzatban.

A megyei horgászegyesület vezetősége felhívja a figyelmet arra, hogy a 2017. október 21-i közgyűlésen elfogadott szabályzat figyelembe veszi a horgászatra és a halgazdálkodásra vonatkozó 23/2008-as sürgősségi kormányrendeletet, valamint a 317/2009-es törvényt és a Duna-delta Bioszféra kivételével állami területen megengedett sporthorgászatot szabályozó 60/2017-es kormányrendeletet. Ezért ajánlják azoknak, akik először lépnek be az egyesületbe, vagy egyéni, időszakos engedélyeket váltanak, hogy előzetesen tanulmányozzák az említett jog-szabályokat, ugyanakkor amennyiben a Duna-deltában hor- gásznának, akkor az itt érvényes előírásokat is vegyék figyelembe. A kihágásokat az egyesület által kijelölt vadőrök és horgászati felügyelők, a törvény által kijelölt hatóságok képviselői, az országos ügynökség ellenőrei, a román rendőrség felügyelői (nem a helyi rendőrök), a csendőrök állapíthatják meg. Az ellenőrzéseket az említett hatóságok és az egyesület között kötött együttműködési szerződés alapján meghatározott program szerint végzik.

A sporthorgászok a következő intézményeknek jelezhetik a szabálysértést, orvhalászatot és/vagy a környezetszennyezést: az egyesület vezetősége (0265-267-621), az egyesület ellenőrző testülete (0757-223-734), a rendőrség és a csendőrség (0265-254-444), a környezetvédelmi ügynökség (0265-324-984), a környezetvédelmi őrség (0265-315-007), a Román Vizek Önálló Ügyvitelű Hatóság diszpécserszolgálata (0265-261-303, 0737-166-735), az Országos Halászati és Halgazdasági Ügynökség (0747-287-466), valamint a 112-es sürgősségi hívószámon.

Vajda György
Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére