Navigáció: Kezdőlap / Egyéb / Kísérleti program

Kísérleti program

Pótórák azoknak, aki lemaradtak
Iskola utáni iskola – szó szerinti fordításban ezt a nevet viseli az a felzárkóztató program, amely március 8-tól indult megyénk iskoláiban is a 3.300/4/3. miniszteri rendelet alapján. A februárban közzétett rendelet megjelenése óta eltelt idő a szervezéssel telt. A kísérleti program elsősorban azoknak a kis- és nagyobb diákoknak szól 0.-tól nyolcadik osztályig, akik eszköz- vagy az internet-összeköttetés hiánya miatt nem tudtak bekapcsolódni a digitális oktatásba.

Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes arról tájékoztatott, hogy a szülőknek kellett kérvényt benyújtaniuk, hogy igényt tartanak erre a kisegítő oktatási formára, ami havi 20 órát jelent, és egy csoportban átlag 12 tanuló vehet részt. A heti öt órából naponta legtöbb kettőt lehet megtartani. Az iskoláktól kapott igények alapján hagyta jóvá a megyei tanfelügyelőség a felzárkóztató programban való részvételt, az iskolánként kért csoportok működését.

A miniszteri rendelet előírja, hogy azok a diákok is részt vehetnek a felzárkóztató programban, akiket nem tudtak lezárni az első félév végén, akik bukásra állnak, vagy nagyon gyenge eredményeik voltak, továbbá a hátrányos helyzetűek, a nehéz anyagi körülmények között élők, és akiknél fennáll az iskolaelhagyás lehetősége. Ahol többen jelentkeztek, mint ahány hely volt, ott a problémásabb helyzetben levő gyermekeknek biztosítottak előnyt. Mivel voltak olyan iskolák, ahol olyan kevés volt a jelentkező, hogy nem indíthattak csoportot, azokat a diákokat más tanintézményhez osztották be. Egyébként a csoportok összetételén havonta lehet változtatni az iskolában felmerülő igények függvényében.

Megyénkben voltak iskolák, ahol nem igényelték a felzárkóztató oktatást (például a dicsőszentmártoni Avram Iancu, a szászrégeni Augustin Maior általános iskolák), másutt nagyon sok csoport működtetését kérték (a régeni Augustin Ceuşan, vagy például a dánosi, apoldi, csatófalvi általános iskolák).

A tanintézményeknek pontosan kell követniük a diákok jelenlétét, és havonta tájékoztatniuk kell a tanfelügyelőséget, ugyanis az a diák, aki öt óránál többet hiányzik, a továbbiakban nem vehet részt a tevékenységeken, és mást kell felvenni a csoportba helyette.

A diákoknak nem biztosítanak ételt a tanórák és a pótórák között, az utazási költséget sem térítik meg, ha a felzárkóztató program például a központi iskolában zajlik, ami előfordulhat, bár igyekeztek úgy megszervezni a tevékenységet, hogy lehetőleg mindenki a saját lakhelyén vehessen részt a pótórákon.

Hogy mennyit ér a heti öt pluszóra, amin a megterhelő iskolai program után és a diákra váró otthoni tanulnivaló és házi feladatok között lehet részt venni, azt a második félévi eredmények fogják tükrözni. Reménykedjünk abban, hogy ez csak a kezdet, amit az európai uniós támogatás egyelőre lehetővé tesz. De ez még messze áll attól az európai gyakorlattól, hogy az iskolai program után a diák ebédet kap, és a délutáni oktatás során pedagógusi felügyelet mellett felkészül a következő napra.

Bodolai Gyöngyi
Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére