Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / Elfogadták a városi költségvetést .

Elfogadták a városi költségvetést .

A szászrégeni tanács legutóbbi ülésén elfogadta a város költségvetését. Márk Endre polgármester szerint a költségvetési tervezet célja az volt, hogy a helyi adókból és illetékekből származó bevételből fedezzék a tervezett, pályázatok segítségével megvalósítandó beruházások önrészét. A gazdasági körülményekre való tekintettel elővigyázatosan terveztek, a nyertes pályázatok esetén az önrész fedezésére bankkölcsönt vennének fel, a „félretett” összegekkel újabbak önrészét állnák, vagy a tanács beleegyezésével olyan városfejlesztési objektumokra költenék, amelyekre nem lehet pályázni. Szászrégen összbevétele a helyi adókból és illetékekből 133 millió lej, ebből 72 milliót költenek a fenntartásra (a polgármesteri hivatal működtetésére, oktatási intézmények fenntartására, közvilágításra stb.), 52 milliót pedig a befektetések önrészére. 

A polgármester lapunknak elmondta, mandátuma feléhez érve – a kudarcokból okulva – megpróbáltak kihasználni minden olyan lehetőséget, amely a városfejlesztésre irányult. Figyelembe véve a két évvel ezelőtt tett ígéreteket, illetve az ennek alapján készített városfejlesztési stratégiát, számos pályázatot készítettek és nyújtottak be különböző minisztériumokon keresztül hazai, illetve európai uniós támogatásra. Halad a terelőút ügye, várják a kivitelezésre jelentkező céget. Ez több mint húsz éve húzódó dolog, „a fényt már lehet látni az alagút végén”. Üzembe helyezték a nemrég kapott hibrid autóbuszokat. Az idén használatba veszik a városi piaccsarnokot, az Országos Beruházási Alap (CNI) beruházásaként hozzáfoghatnak a mezőgazdasági szakközépiskola udvarán az uszoda megépítéséhez. Az idén elkészül a felújított, volt Metalul labdarúgópálya (fotó), amelynek műgyepét a Román Labdarúgó-szövetség segítségével terítették le. Itt lesz egy korszerű öltöző és két teniszpálya, valamint egy kisebb edzőpálya is. Tervben van az Avântul sportpálya felújítása is, de eddig csak a tervek készültek el. A város támogatja a sportklubot, a harmadik ligában sikeresen szereplő együttes az önkormányzati pénzen kívül támogatói pénzekből próbálja fenntartani magát. A profi labdarúgócsapat működtetésén túl az a jó, hogy itt mintegy 10 korcsoportban futballoznak fiatalok, és így a klub jelentősen hozzájárul a város sportéletének a fejlesztéséhez is. 

A jövőben testet öltő látványosabb megvalósítások közül a polgármester kiemelte a városközpont rendbetételét. Itt első lépésben a villamos vezetékeket föld alatti csatornába helyezik. 70 új díszoszlopot helyeznek majd ki, megújul mind az utcai, mind a házakat ellátó villamos hálózat. Befejezik az Akácos út felújítását. Itt több hónapja áll a munka, ugyanis csak azután terítik le az aszfaltszőnyeget, miután az Aquaserv Rt. kicserélte az ivóvíz-főnyomócsövet, ugyanis több mint 50 éves hálózaton jut el a víz a házakhoz. Ígéret van rá, hogy az idén az ipari negyed legtöbbet használt utcája is megújul. Márciusban EU-támogatásnak köszönhetően hozzáfognak az Abafájai út felújításához, amelyet két szakaszban végeznek el. Ezt valószínűleg jövőben is folytatják. 

A rezilienciaprogram keretében a Maros Vízügyi Igazgatóság 17 km kerékpárutat épít a várost átszelő Maros töltésén Petele és Felfalu között. A város is támogatást nyert egy 4 km-es szakasz kiépítésére, amely fedi a vízügyiek által építendő szakasz nyomvonalát, így valószínűleg a Malomárok mellett épül meg a város saját kerékpárútja. Ez lehetőséget teremt arra is, hogy a Malomárok körül sétányt alakítsanak ki. Az idén a vízügyi igazgatóság hozzáfog a Malomárok kitakarításához. Ez esetben itt akár csónakozni, kajakozni is lehet, és végre újjáélesztik a szászrégeniek egyik hagyományos sportágát. (Sz.m.: Itt több évtizedig gyártottak csónakokat, kajakokat, és az evezősportban is élen járt a város.) 

Az oktatási infrastruktúrát is korszerűsítik. Felújítják a Dacia negyedi napközit, és épül a város Marosvásárhely felőli kijáratánál az új bölcsőde (fotó). Mindkét beruházás EU-támogatásból és a város hozzájárulásával valósul meg. Továbbá az idén befejezik a Lucian Blaga líceum és a Petru Maior szakközépiskola egy-egy épületének felújítását, hőszigetelését. 

Pályázatot nyert a város két föld alatti és huszonöt föld feletti hulladéksziget kialakítására. Folyamatban van a Kohl István-múzeum megépítéséről és az ifjúsági park felújításáról készült, a 7-es számú központi régió által koordinált, uniós támogatással megvalósítandó terv kivitelezése. Többszöri hirdetés után úgy néz ki, hogy a nyertes cég hozzáfoghat a munkálatokhoz. Elbírálásra vár a Regionális Operatív Program keretében benyújtott intelligens városfejlesztési terv, amelynek alapján digitális rendszer követi majd a városi gépkocsiforgalmat, a tömegközlekedést, a parkolást. 

A nagy projektek mellett a város számos más munkálatnak fog neki. Folyamatban van a kórház egyik részlegének felújítása, ottjártunkkor a polgármesteri hivatal épületének bejáratánál levő közönségtájékoztatási irodát építették át (fotó), játszótéri bútorzatot cserélnek és sok más kisebb-nagyobb terv van, amelyeket az anyagiak függvényében végeznek el. 

A városfejlesztés legnagyobb akadálya a közbeszerzésben tapasztalható bürokrácia. Jelenleg nem sikerült jelentősen megváltoztatni a közbeszerzési eljárást, így közel két évnek kell eltelnie, ameddig a tervezőasztaltól eljut a projekt a kivitelezés megkezdéséig. A polgármester hangsúlyozta, kétéves mandátuma alatt a lehetőségekhez mérten azon igyekezett, hogy minden téren fejlődjön a város. Ebben jelentős segítséget kapott a megyei és az országos elöljáróktól, az RMDSZ tisztségviselőitől, és számít arra, hogy minden szászrégeni polgár érdekében továbbra is támogatják a város kezdeményezéseit. 

Vajda György

Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére