Navigáció: Kezdőlap / Városi hírek / 2023. augusztus 17-én Szászrégen municípium polgármestere bejelentette.

2023. augusztus 17-én Szászrégen municípium polgármestere bejelentette.

A Szászrégen municípium 2023-2030-as időszakra vonatkozó, aktualizált fenntartható városi mobilitási tervének jóváhagyásáról szóló HATÁROZATTERVEZET kidolgozásáról

2023. augusztus 17-én Szászrégen municípium polgármestere bejelentette az átlátható döntéshozatali eljárás elindítását a fenti határozattervezet kidolgozása érdekében.

A jelen határozattervezet kidolgozásának oka az, hogy Szászrégen önkormányzata a nemzeti helyreállítási terv (PNRR) C10 – helyi alap – I4-es komponensén belül finanszírozásban részesül, elsősorban a meglévő fenntartható városi mobilitási terv érdekében.

A határozattervezethez kapcsolódó dokumentáció a következőket tartalmazza: 

– a 2023.08.17./52.256. számú jóváhagyási jelentés a javasolt határozattervezet elfogadásának szükségességéről; 

– a 2023.08.17./52.278. számú szakértői jelentés;

– a Szászrégen municípium 2023-2030-as időszakra vonatkozó aktualizált fenntartható városi mobilitási tervének jóváhagyásáról szóló 2023.08.17./209 sz. határozattervezet teljes szövege;

– melléklet – Szászrégen municípium önkormányzatának 2023-2030 közötti időszakra vonatkozó, aktualizált fenntartható városi mobilitási terve.

A dokumentáció megtekinthető:

* az intézmény honlapján: www.primariareghin.ro „A döntéshozatal átláthatósága” címszó alatt, a következő linken: https://www.primariareghin.ro/ro/primaria-reghin/transparenta-decizionala/ ;

* a szászrégeni önkormányzat székhelyén: Petru Maior tér 41. szám;

A határozattervezet másolata a közönségtájékoztató irodában benyújtott kérelem alapján beszerezhető.

Az átlátható döntéshozatali eljárás hatálya alá tartozó határozattervezettel kapcsolatos javaslatok, indítványok és ajánlásértékű vélemények 2023.08.31-ig nyújthatók be:

* az intézmény honlapján www.primariareghin.ro – „A döntéshozatal átláthatósága” címszó alatt, a https://www.primariareghin.ro/fileadmin/editorimages/doc/Formulare/2022/formular Legea_52.docx linken elérhető online űrlapon keresztül, amelyet letöltés és kitöltés után az office@primariareghin.ro e-mail-címre lehet elküldeni;

* elektronikus üzenetként az office@primariareghin.ro e-mail-címre elküldve;

* postai úton, a következő címre: Szászrégen municípium, Maros megye, Petru Maior tér 41. szám;

* az intézmény székhelyén, a közönségtájékoztató irodában, nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök 8.00-16.00 óra között, szerdán 8.00-18.30 óra között, pénteken 8.00-13.30 óra között.

A benyújtott javaslatokat a következő megjelöléssel kell ellátni: 

Az ajánlásértékű javaslatokat és véleményeket az intézmény honlapján, www.primariareghin.ro, „A döntéshozatal átláthatósága” menüpontban teszik közzé a következő linken: https://www.primariareghin.ro/ro/primaria-reghin/transparenta-decizionala/.

Az írásban megfogalmazott és benyújtott ajánlások figyelmen kívül hagyását írásban megindokolják.

 Az érdeklődők számára lehetőség van a határozattervezet nyilvános megvitatására irányuló gyűlés megszervezésére is, amennyiben egy törvényesen létrehozott társulás vagy más hatóság, illetve intézmény 2023.08.31-ig írásban kéri. 

 További információk: telefon: 0265/511-112, 164-es mellék, e-mail: office@primariareghin.ro, kapcsolattartó: Marinescu Sorina civil társadalomi referens.

Népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére